Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Addysg (Cymru) 2014

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFLWYNIAD

  1. 1.Trosolwg

 3. RHAN 2 Y GWEITHLU ADDYSG

  1. Cyngor y Gweithlu Addysg

   1. 2.Cyngor y Gweithlu Addysg

   2. 3.Nodau’r Cyngor

   3. 4.Swyddogaethau’r Cyngor

   4. 5.Y pŵer i ychwanegu swyddogaethau

   5. 6.Cyfarwyddiadau

  2. Darparu cyngor a hybu gyrfaoedd

   1. 7.Darparu cyngor gan y Cyngor

   2. 8.Hybu gyrfaoedd

  3. Cofrestru’r gweithlu addysg

   1. 9.Cofrestr

   2. 10.Cymhwystra ar gyfer cofrestru

   3. 11.Apelau yn erbyn gwrthod cais i gofrestru

   4. 12.Ffioedd cofrestru

   5. 13.Cofrestru: darpariaeth bellach

  4. Y gofynion sydd i’w bodloni er mwyn darparu gwasanaethau

   1. 14.Athrawon ysgol a gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgolion

   2. 15.Athrawon addysg bellach

   3. 16.Gweithwyr cymorth dysgu mewn addysg bellach

  5. Sefydlu a gwerthuso personau cofrestredig

   1. 17.Gofyniad i ymgymryd â chyfnod sefydlu

   2. 18.Safonau ar gyfer asesu’r cyfnod sefydlu

   3. 19.Apelau yn erbyn penderfyniadau sefydlu

   4. 20.Sefydlu: pwerau ymyrryd

   5. 21.Sefydlu: dehongli

   6. 22.Darpariaeth arbennig ar gyfer ysgolion a gynhelir sydd â chyllidebau dirprwyedig

   7. 23.Gwerthuso personau cofrestredig

  6. Cod ymddygiad ac ymarfer ar gyfer personau cofrestredig

   1. 24.Cod ymddygiad ac ymarfer

   2. 25.Cod ymddygiad ac ymarfer: darpariaeth bellach

  7. Swyddogaethau disgyblu’r Cyngor

   1. 26.Swyddogaethau disgyblu

   2. 27.Swyddogaethau disgyblu: dehongli

   3. 28.Swyddogaethau disgyblu: darpariaeth bellach

   4. 29.Gorchmynion cofrestru amodol

   5. 30.Gorchmynion atal dros dro

   6. 31.Gorchmynion gwahardd

   7. 32.Apelau yn erbyn gorchmynion disgyblu

  8. Dyletswyddau o ran gwybodaeth

   1. 33.Y Cyngor i gynnal cofnodion ynghylch personau penodol

   2. 34.Rhoi gwybodaeth: Gweinidogion

   3. 35.Rhoi gwybodaeth: y Cyngor

   4. 36.Rhoi gwybodaeth: cyflogwyr

   5. 37.Rhoi gwybodaeth: asiantwyr a chontractwyr

   6. 38.Cyfarwyddiadau i sicrhau cydymffurfedd â dyletswyddau o ran gwybodaeth

  9. Darpariaeth drosiannol a darfodol

   1. 39.Trosglwyddo cofrestriadau personau sydd eisoes wedi eu cofrestru

   2. 40.Materion darfodol sy’n ymwneud â chymhwystra i gofrestru

  10. Dehongli Rhan 2

   1. 41.Dehongli Rhan 2

 4. RHAN 3 DARPARIAETH AMRYWIOL

  1. Dyddiadau tymhorau a gwyliau ac amserau sesiynau ysgol

   1. 42.Dyddiadau tymhorau a gwyliau ac amserau sesiynau ysgol

  2. Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

   1. 43.Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

  3. Swyddogaethau addysg awdurdodau lleol - ymyrryd

   1. 44.Swyddogaethau addysg awdurdodau lleol yn arferadwy gan y personau a gyfarwyddir

 5. RHAN 4 DARPARIAETH GYFFREDINOL

  1. 45.Statws fel Deddf Addysg

  2. 46.Darpariaeth ategol

  3. 47.Gorchmynion a rheoliadau

  4. 48.Mân ddiwygiadau a diddymiadau a diwygiadau a diddymiadau canlyniadol

  5. 49.Dehongli cyffredinol

  6. 50.Cychwyn

  7. 51.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   CYNGOR Y GWEITHLU ADDYSG

   1. 1.Statws

   2. 2.Pwerau

   3. 3.Aelodaeth

   4. 4.Aelodaeth: darpariaeth bellach

   5. 5.Deiliadaeth

   6. 6.Diswyddo

   7. 7.Tâl, lwfansau a threuliau aelodau

   8. 8.Aelod-gadeirydd

   9. 9.Prif swyddog a staff eraill

   10. 10.Cynlluniau yn ymwneud â thâl etc

   11. 11.Cymhwystra ar gyfer y cynllun blwydd-daliadau

   12. 12.Pwyllgorau’n gyffredinol

   13. 13.Dirprwyo swyddogaethau

   14. 14.Trafodion

   15. 15.Gosod y sêl

   16. 16.Profi dogfennau

   17. 17.Cyllid

   18. 18.Swyddog cyfrifyddu

   19. 19.Pwyllgor archwilio

   20. 20.Pwyllgor archwilio: aelodaeth

   21. 21.Cyfrifon ac archwilio allanol

   22. 22.Adroddiadau blynyddol

  2. ATODLEN 2

   CATEGORÏAU COFRESTRU

   1. 1.Mae’r golofn gyntaf yn nhabl 1 yn nodi’r categorïau cofrestru...

   2. 2.Newid categorïau gweithiwr cofrestredig

   3. 3.Dehongli

  3. ATODLEN 3

   MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. RHAN 1 MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

    1. 1.Deddf Addysg 2002 (p. 32)

    2. 2.Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (dccc 1)

   2. RHAN 2 DIDDYMIADAU

    1. 3.Mae’r deddfiadau a nodir yn y golofn gyntaf wedi eu...

  4. ATODLEN 4

   MYNEGAI O EIRIAU AC YMADRODDION WEDI EU DIFFINIO

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill