xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Sefydliadau addysg bellach: llywodraethu

2Offeryn ac erthyglau llywodraethu corfforaethau addysg bellach

(1)Yn adran 20 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 (cyfansoddiad y gorfforaeth a chynnal y sefydliad), yn lle is-adrannau (2) a (2A) rhodder—

(2)Instruments of government and articles of government of further education corporations—

(a)must comply with the requirements of Schedule 4, and

(b)subject to that, may make such other provision as may be necessary or desirable.

(2)Mae Atodlen 1 (sy’n disodli Atodlen 4 i Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992) yn cael effaith.

(3)Yn lle adrannau 22 a 22ZA o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 rhodder—

22Subsequent instruments and articles

A further education corporation may modify or replace their instrument of government or articles of government.