Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

(fel y’i cyflwynwyd gan adran 73(1))

ATODLEN 1MÂn ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

Deddf Llywodraeth Leol 1972 (p. 70)

1(1)Mae Deddf 1972 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 25(2) (tymor swydd ac ymddeoliad cynghorwyr), ar ôl “Part IV of this Act” mewnosoder “or Part 3 of the Local Government (Democracy) (Wales) Act 2013 (anaw 4)”.

(3)Yn adran 30 (cyfyngu ar geisiadau cymunedau yn ystod ac ar ôl adolygiadau)—

(a)yn is-adran (1), ar ôl paragraff (b) mewnosoder—

(ba)during the period of two years beginning with the coming into force of an order relating to the community under Part 3 of the Local Government (Democracy) (Wales) Act 2013 consequent on recommendations made under that Part by the Local Democracy and Boundary Commission for Wales,

(b)yn is-adran (3)—

(i)yn lle “Welsh Commission” rhodder “Local Democracy and Boundary Commission for Wales”,

(ii)ar ôl “Act” mewnosoder “or Part 3 of the Local Government (Democracy) (Wales) Act 2013”.

(4)Yn adran 31(2) (darpariaeth atodol ynghylch gorchmynion cynghorau cymuned), yn lle’r geiriau o “68” i’r diwedd rhodder “44 of the Local Government (Democracy) (Wales) Act 2013 is to apply as if the order were made under Part 3 of that Act.”.

(5)Yn adran 70 (cyfyngu ar hyrwyddo Biliau ar gyfer newid ardaloedd llywodraeth leol, etc.)—

(a)yn is-adran (1), ar ôl “local authority” mewnosoder “in England”,

(b)yn is-adran (3), ar ôl “local authority” mewnosoder “in England”.

(6)Yn adran 73(1) (newid ffiniau lleol o ganlyniad i newid cwrs dŵr), ar ôl “local government” mewnosoder “in England”.

(7)Yn adran 74 (newid enw sir, dosbarth neu un o fwrdeistrefi Llundain)—

(a)yn is-adran (3)(a), yn lle “the Secretary of State” mewnosoder “the relevant Minister”,

(b)yn is-adran (3)(b), yn lle “the Secretary of State” mewnosoder “the relevant Minister”,

(c)ar ôl is-adran (3) mewnosoder—

(3A)Where any change of name under this section relates to a Welsh principal area, notice must also be sent to the Local Democracy and Boundary Commission for Wales..

(d)ar ôl is-adran (7) mewnosoder—

(8)In this section the “relevant Minister” is—

(a)in relation to the change of name of a Welsh principal area, the Welsh Ministers, and

(b)in relation to any other change of name, the Secretary of State..

(8)Yn adran 76(2)(a) (newid enw cymuned), yn lle “Secretary of State,” rhodder “Welsh Ministers, to the Local Democracy and Boundary Commission for Wales,”.

(9)Yn adran 246(9) (cadw pwerau, breintiau a hawliau dinasoedd neu fwrdeistrefi presennol), yn lle “Part IV of this Act” rhodder “Part 3 of the Local Government (Democracy) (Wales) Act 2013”.

(10)Yn adran 239(1) (pŵer i hyrwyddo neu wrthwynebu Biliau lleol neu bersonol)—

(a)yn lle “local authority, other than a parish or community council” rhodder “local authority in England, other than a parish council”, a

(b)ar ôl “local authority” lle y mae’n ymddangos am yr ail dro, mewnosoder “in England”.

Deddf yr Heddlu 1996 (p. 16)

2Yn adran 1(2)(a) o Ddeddf yr Heddlu 1996 (ardaloedd heddlu) yn lle “section 58 of the Local Government Act 1972,” rhodder “section 45 of the Local Government (Democracy) (Wales) Act 2013,”.

Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 (p. 10)

3Yn Atodlen 3 i Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 (awdurdodau rhestredig), ar ôl y cofnod ar gyfer “Comisiynydd y Gymraeg (the Welsh Language Commissioner)” mewnosoder—

 • The Local Democracy and Boundary Commission for Wales..

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (mccc 1)

4Yn Atodlen 6 i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (cyrff cyhoeddus etc: safonau), yng ngholofn 1, yn lle’r cofnod ar gyfer “Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru (“The Local Government and Boundary Commission for Wales”)” rhodder “Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (“The Local Democracy and Boundary Commission for Wales”)”.

Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 (p. 13)

5Yn adran 72(3) o Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 (diwygio ardaloedd heddlu: tymor swydd comisiynydd), yn lle paragraff (c) rhodder—

(c)an order under section 45 of the Local Government (Democracy) (Wales) Act 2013 (anaw 4) (recommendations for changes to police areas) which alters the boundary of any police area in Wales;.

Deddf Is-Ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (dccc 2)

6Ym mharagraff 9 o Atodlen 2 i Ddeddf Is-Ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol), yn is-baragraff (4), yn lle “236A (alternative procedure for certain byelaws)” mewnosoder “236B (revocation of byelaws)”.

(fel y’i cyflwynwyd gan adran 73(2))

ATODLEN 2Diddymiadau

Mae’r deddfiadau a grybwyllir yn y golofn gyntaf wedi eu diddymu i’r graddau a nodir yn yr ail golofn.

TABL 1

DeddfiadGraddau’r Diddymiad
Deddf Llywodraeth Leol 1972 (p. 70)Adran 22(5).
Adran 24(4).
Adran 30(1)(b).
Yn adran 30(3), y geiriau “under Part IV of this Act”.
Adran 34(5).
Adran 53.
Adran 54.
Adran 55.
Adran 56.
Adran 57.
Adran 57A.
Adran 58.
Adran 59.
Adran 60.
Adran 61.
Adran 65.
Adran 67.
Adran 68.
Adran 69.
Adran 71.
Adran 72(1)(b) a (2A).
Yn adran 73(2), y geiriau “or the Welsh Commission, as the case may require,”.
Yn adran 78(1), y diffiniadau o “electoral arrangements” a “substantive change”.
Adran 78(2).
Yn adran 270(1), y diffiniad o “Welsh Commission”.
Atodlen 8.
Atodlen 11.
Gorchymyn Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru (Cyfrifon, Archwilio ac Adroddiadau) 2003 (O.S. 2003/749)Yr holl offeryn.
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (mccc 4)Adran 4(8).
Yn adran 4(10), y diffiniad o “aelod cyfetholedig”.
Adran 167.

(cyflwynwyd gan adran 72(2))

ATODLEN 3Mynegai o ymadroddion wedi eU diffinio

Mae’r ymadroddion a restrir yn y golofn gyntaf wedi eu diffinio yn eu trefn gan y darpariaethau hynny neu (yn ôl y digwydd) i’w dehongli yn unol â’r darpariaethau hynny yn y Ddeddf hon a restrir yn yr ail golofn mewn perthynas â’r ymadroddion hynny.

TABL 2

YmadroddDarpariaeth perthnasol
Addasu (Modify)Adran 72(1)
Aelod cadeirio (Chairing member)Adran 4(1)(a)
Arbenigwr (Expert)Adran 10(1)
Ardal amlaelod (Multiple member area)Adran 29(11)
Ardal llywodraeth leol (Local government area)Adran 72(1)
Ardal un aelod (Single member area)Adran 29(11)
Awdurdod gweithredu priodol (Appropriate implementing authority)Adran 36(6)
Awdurdod lleol (Local authority)Adran 72(1)
Comisiynydd Cynorthwyol (Assistant Commissioner)Adran 11(1)
Corff cyhoeddus (Public body)Adran 40(6)
Corff cyhoeddus cymwys (Qualifying public body)Adran 50(5)
Cyfarfod cymunedol (Community meeting)Adran 72(1)
Deddf 1972 (1972 Act)Adran 72(1)
Deddfiad (Enactment)Adran 72(1)
Etholwr llywodraeth leol (Local government elector)Adran 30
Mesur 2011 (2011 Measure)Adran 72(1)
Newid i drefniadau etholiadol (Electoral arrangements change)Adran 23(4)(c)
Newid i ffin cymuned (Community boundary change)Adran 23(4)(a)
Newid i ffin prif ardal (Principal area boundary change)Adran 23(4)(e)
Newid i gyngor cymuned (Community council change)Adran 23(4)(b)
Newid i sir wedi ei chadw (Preserved county change)Adran 23(4)(d)
Prif ardal (Principal area)Adran 72(1)
Prif gyngor (Principal council)Adran 72(1)
Sir wedi ei chadw (Preserved county)Adran 27(4)
Trefniadau etholiadol ar gyfer cymuned (Electoral arrangements for community)Adran 31(7)
Trefniadau etholiadol ar gyfer prif ardal (Electoral arrangements for principal area)Adran 29(9)
Trefniadau gweithrediaeth (Executive arrangements)Adran 52(9)
Ward etholiadol (Electoral ward)Adran 29(11)
Y Comisiwn (The Commission)Adran 2
Ymgyngoreion gorfodol (Mandatory consultees)Adran 34(3)

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Gweler y wybodaeth ychwanegol ochr yn ochr â’r cynnwys

Dangos Nodiadau Eglurhaol ar gyfer Adrannau: Yn arddangos rhannau perthnasol o’r nodiadau esboniadol wedi eu cydblethu â chynnwys y ddeddfwriaeth.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill