Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i DEDDF CYLLIDO GOFAL PLANT (CYMRU) 2019

Adran 4 – Darparu gwybodaeth gan drydydd partïon

13.Mae adran 4 o’r Ddeddf yn pennu y caiff y rheoliadau (y caniateir iddynt gael eu gwneud o dan adran 2) wneud darpariaeth i bersonau penodol a bennir yn yr adran (gweler isod) ddarparu gwybodaeth i Weinidogion Cymru neu i berson sy’n darparu gwasanaethau iddynt. Rhaid i’r wybodaeth o dan sylw gael ei phennu neu ei disgrifio yn y rheoliadau, ac ni chaniateir ymdrin â’r wybodaeth yn y ffordd hon ond os yw Gweinidogion Cymru yn ystyried ei bod yn angenrheidiol ar gyfer penderfynu ar gymhwystra i gael cyllid o dan adran 1 o’r Ddeddf.

14.Caiff y rheoliadau ganiatáu i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi, i adran o’r llywodraeth neu i un o Weinidogion y Goron (neu i berson sy’n darparu gwasanaethau i unrhyw un neu ragor ohonynt) ddarparu i Weinidogion Cymru (neu i berson sy’n darparu gwasanaethau i Weinidogion Cymru) unrhyw wybodaeth o’r math hwn. Serch hynny, bydd hyn yn ddarostyngedig i’r “Gweinidog priodol” gydsynio i hyn: mae ystyr “Gweinidog priodol” wedi ei nodi yn adran 4(6).

15.Caiff y rheoliadau naill ai ei gwneud yn ofynnol neu ganiatáu i awdurdod lleol, neu i berson sy’n darparu gwasanaethau i awdurdod lleol, ddarparu gwybodaeth o’r math hwn i Weinidogion Cymru neu i berson sy’n darparu gwasanaethau iddynt. (Mewn geiriau eraill, yn y cyd-destun hwn, ond nid yn y cyd-destun hwnnw a ddisgrifir ym mharagraff 15, caniateir gosod gofyniad i ddarparu gwybodaeth).

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources