xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017

2017 dccc 3

Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud darpariaeth ynghylch trethu gwarediadau deunydd fel gwastraff drwy dirlenwi; ac at ddibenion cysylltiedig.

[7 Medi 2017]

Gan ei fod wedi ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac wedi derbyn cydsyniad Ei Mawrhydi, deddfir fel a ganlyn: