Search Legislation

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

RHAN 4CASGLU A GWAREDU GWASTRAFF

Casglu ar wahân etc. wastraff

65Gofynion sy’n ymwneud â chasglu ar wahân etc. wastraff

Yn Neddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 (p. 43), ar ôl adran 45A mewnosoder—

45AAWales: separate collection etc. of waste

(1)Where a waste collection authority in Wales arranges for the collection of controlled waste in its area under section 45, it must arrange for the waste to be collected in accordance with any applicable separation requirements.

(2)A person acting in the course of a business who—

(a)collects controlled waste from premises in Wales, or

(b)receives, keeps, treats or transports controlled waste in Wales,

must do so in accordance with any applicable separation requirements.

(3)For the purposes of subsection (2), a person is acting in the course of a business if the person is—

(a)carrying on any business or undertaking, whether for profit or not, or

(b)exercising any functions of a public nature.

(4)An occupier of premises in Wales who presents controlled waste for collection (whether by a waste collection authority or by any other person) must do so in accordance with any applicable separation requirements.

(5)Subsection (4) does not apply to an occupier of premises within paragraph (a) or (b) of section 75(5) (domestic property and caravans).

(6)A separation requirement is a requirement to take steps specified in regulations made by the Welsh Ministers for the purpose of ensuring or maintaining the separation of one or more types of waste from other types of waste or from other substances or articles.

(7)A separation requirement is applicable in the circumstances specified in relation to that requirement in regulations made by the Welsh Ministers.

(8)A person commits an offence if the person fails without reasonable excuse to comply with subsection (2) or (4).

(9)A person who commits an offence under subsection (8) is liable on summary conviction, or on conviction on indictment, to a fine.

(10)The Welsh Ministers may by regulations make provision (which may include provision amending this section)—

(a)for subsection (1) or (2) to apply subject to exceptions;

(b)for subsection (4) to apply subject to exceptions in addition to those in subsection (5).

(11)Regulations under this section may make different provision for different purposes, different cases (including different persons, premises or types of waste) and different areas.

45ABCode of practice

(1)The Welsh Ministers may issue one or more codes of practice for the purpose of giving practical guidance about how to comply with requirements imposed by or under section 45AA.

(2)The Welsh Ministers may revoke or revise a code of practice issued under this section.

(3)Before issuing a code of practice (or revised code), the Welsh Ministers must consult such persons as they think appropriate.

(4)Where the Welsh Ministers issue a code of practice (or revised code) they must—

(a)publish the code, and

(b)lay a copy before the National Assembly for Wales.

(5)A code of practice issued under this section is admissible in evidence in any proceedings and must be taken into account by a court in determining any question to which it appears to the court to be relevant.

Gwaredu gwastraff

66Gwahardd gwaredu gwastraff bwyd i garthffos

(1)Yn Neddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, ar ôl adran 34C mewnosoder—

Wales: disposal of food waste
34DProhibition on disposal of food waste to sewer

(1)An occupier of premises in Wales must not—

(a)discharge food waste produced on or brought onto the premises, or

(b)knowingly cause or knowingly permit food waste produced on or brought onto the premises to be discharged,

into a public sewer or a sewer or drain communicating with a public sewer.

(2)Subsection (1) does not apply to an occupier of premises within paragraph (a) or (b) of section 75(5) (domestic property and caravans).

(3)A person commits an offence if, without reasonable excuse, the person contravenes subsection (1).

(4)A person who commits an offence under subsection (3) is liable on summary conviction, or on conviction on indictment, to a fine.

(5)In subsection (1)—

 • “food waste” means controlled waste that—

  (a)

  has at any time been food (which for this purpose does not include drink) intended for human consumption, or

  (b)

  is biodegradable waste arising from the processing or preparation of food or drink,

  but does not include waste that is mixed with water or any other liquid as a result of the water or liquid having been used to clean any place or equipment used in processing or preparing food or drink;

 • “drain”, “public sewer” and “sewer” have the meanings given in section 219(1) of the Water Industry Act 1991.

(6)The Welsh Ministers may by regulations—

(a)provide for subsection (1) to apply only in circumstances specified in the regulations;

(b)make provision (which may include provision amending this section) for subsection (1) to apply subject to exceptions in addition to those in subsection (2);

(c)amend the definition of “food waste” in subsection (5).

(7)Regulations under subsection (6)(a) or (b) may make different provision for different purposes, different cases (including different persons, premises or types of food waste) and different areas.

(2)Yn adran 118 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (p. 56)

(a)yn is-adran (1), ar ôl “trade premises” mewnosoder “in England”;

(b)ar ôl is-adran (1) mewnosoder—

(1A) Subject to the following provisions of this Chapter and section 34D of the Environmental Protection Act 1990, the occupier of any trade premises in Wales in the area of a sewage undertaker may discharge any trade effluent proceeding from those premises into the undertaker’s public sewers if the occupier does so with the undertaker’s consent.

67Pŵer i wahardd neu reoleiddio gwaredu gwastraff drwy losgi

Ym Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 (mccc 8), ar ôl adran 9 mewnosoder—

9ARheoliadau sy’n gwahardd llosgi gwastraff

(1)Caiff Gweinidogion Cymru, drwy reoliadau, wneud darpariaeth ar gyfer gwahardd neu reoleiddio fel arall y weithred o losgi mathau penodedig o wastraff yng Nghymru, ac mewn cysylltiad â’i wahardd neu ei reoleiddio.

(2)Caiff rheoliadau o dan is-adran (1) wneud y canlynol (ymhlith pethau eraill)—

(a)diwygio rheoliadau a wnaed o dan adran 2 o Ddeddf Atal a Rheoli Llygredd 1999 sy’n ymwneud â gweithrediad peiriannau llosgi gwastraff neu beiriannau cydlosgi gwastraff;

(b)darparu ar gyfer tramgwyddau mewn perthynas â methiant i gydymffurfio â darpariaeth a wnaed o dan y rheoliadau;

(c)darparu ar gyfer cosbau mewn perthynas â’r tramgwyddau hynny;

(d)darparu ar gyfer awdurdodau gorfodi a swyddogaethau’r awdurdodau hynny.

(3)Yn yr adran hon—

 • mae i “peiriant cydlosgi gwastraff” yr ystyr a roddir i “waste co-incineration plant” yn Erthygl 3(41) o Gyfarwyddeb 2010/75/EU Senedd Ewrop a’r Cyngor ar allyriadau diwydiannol (atal a rheoli llygredd integredig) (Ail-lunio);

 • mae i “peiriant llosgi gwastraff” yr ystyr a roddir i “waste incineration plant” yn Erthygl 3(40) o’r Gyfarwyddeb honno;

 • ystyr “llosgi” (“incineration”) mewn perthynas â gwastraff, yw—

  (a)

  llosgi gwastraff mewn peiriant llosgi gwastraff neu beiriant cydlosgi gwastraff, a

  (b)

  unrhyw driniaethau thermol eraill i’r gwastraff cyn ei losgi.

Gorfodi

68Sancsiynau sifil

(1)At ddibenion Rhan 3 o Ddeddf Gorfodi Rheoleiddiol a Sancsiynau 2008 (p. 13) (“RESA 2008”), mae’r tramgwyddau o dan adrannau 34D a 45AA o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 (fel y’u mewnosodir gan adrannau 65 a 66) i’w trin fel pe baent wedi eu cynnwys yn y Ddeddf honno yn union cyn y diwrnod y cafodd RESA 2008 ei phasio.

(2)Mae adran 10 o Fesur Gwastraff (Cymru) 2010 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(3)Yn y teitl, yn lle “gollwng gwastraff ar safle tirlenwi” rhodder “thramgwyddau a grëir gan reoliadau o dan adrannau 9 a 9A”.

(4)Yn is-adran (1), ar ôl “9(1)” mewnosoder “neu 9A(1)”.

(5)Yn is-adran (2), yn lle “Caiff rheoliadau o dan adran 9(1)” rhodder “Caniateir arfer y pŵer i”.

(6)Yn lle is-adran (3) rhodder—

(3)Ond nid yw adrannau 39(4) a 42(6) o RESA 2008 yn gymwys i’r ddarpariaeth y caniateir ei gwneud drwy reoliadau o dan adran 9(1) neu 9A(1) yn rhinwedd is-adran (2).

(7)Yn is-adran (4), yn lle “i ddarpariaeth a wneir o dan reoliadau o dan is-adran (2), neu yn rhinwedd y rheoliadau hynny, fel y maent yn gymwys i ddarpariaeth a wneir” rhodder “pan fo rheoliadau o dan adran 9(1) neu 9A(1) yn gwneud darpariaeth yn rhinwedd is-adran (2) fel y maent yn gymwys pan wneir darpariaeth”.

(8)Yn is-adran (6), ar ôl “9(1)” mewnosoder “neu 9A(1) (fel y bo’n briodol)”.

Cyffredinol

69Rheoliadau

(1)Mae adran 161 o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 (rheoliadau, gorchmynion a chyfarwyddydau) wedi ei diwygio yn unol ag is-adrannau (2) i (4).

(2)Yn is-adran (1), yn lle “National Assembly for Wales” rhodder “the Welsh Ministers”.

(3)Yn is-adran (2A), yn lle “made solely by the National Assembly for Wales” rhodder “containing regulations made solely by the Welsh Ministers”.

(4)Ar ôl is-adran (2A) mewnosoder—

(2AA)A statutory instrument containing regulations under section 34D or 45AA(10) may not be made unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by a resolution of, the National Assembly for Wales.

(2AB)Any other statutory instrument containing regulations made by the Welsh Ministers under this Act is subject to annulment in pursuance of a resolution of the National Assembly for Wales.

(5)Yn adran 20(3) o Fesur Gwastraff (Cymru) 2010 (gorchmynion a rheoliadau y mae’n ofynnol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru eu cymeradwyo), ar ôl “9,” mewnosoder “9A”.

70Mân ddiwygiadau, diwygiadau canlyniadol a diddymiadau

Mae Rhan 3 o Atodlen 2 yn cynnwys mân ddiwygiadau, diwygiadau canlyniadol a diddymiadau sy’n ymwneud â’r Rhan hon.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources