Search Legislation

Deddf Addysg (Cymru) 2014

Statws

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFLWYNIAD

  1. 1.Trosolwg

 3. RHAN 2 Y GWEITHLU ADDYSG

  1. Cyngor y Gweithlu Addysg

   1. 2.Cyngor y Gweithlu Addysg

   2. 3.Nodau’r Cyngor

   3. 4.Swyddogaethau’r Cyngor

   4. 5.Y pŵer i ychwanegu swyddogaethau

   5. 6.Cyfarwyddiadau

  2. Darparu cyngor a hybu gyrfaoedd

   1. 7.Darparu cyngor gan y Cyngor

   2. 8.Hybu gyrfaoedd

  3. Cofrestru’r gweithlu addysg

   1. 9.Cofrestr

   2. 10.Cymhwystra ar gyfer cofrestru

   3. 11.Apelau yn erbyn gwrthod cais i gofrestru

   4. 12.Ffioedd cofrestru

   5. 13.Cofrestru: darpariaeth bellach

  4. Y gofynion sydd i’w bodloni er mwyn darparu gwasanaethau

   1. 14.Athrawon ysgol a gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgolion

   2. 15.Athrawon addysg bellach

   3. 16.Gweithwyr cymorth dysgu mewn addysg bellach

  5. Sefydlu a gwerthuso personau cofrestredig

   1. 17.Gofyniad i ymgymryd â chyfnod sefydlu

   2. 18.Safonau ar gyfer asesu’r cyfnod sefydlu

   3. 19.Apelau yn erbyn penderfyniadau sefydlu

   4. 20.Sefydlu: pwerau ymyrryd

   5. 21.Sefydlu: dehongli

   6. 22.Darpariaeth arbennig ar gyfer ysgolion a gynhelir sydd â chyllidebau dirprwyedig

   7. 23.Gwerthuso personau cofrestredig

  6. Cod ymddygiad ac ymarfer ar gyfer personau cofrestredig

   1. 24.Cod ymddygiad ac ymarfer

   2. 25.Cod ymddygiad ac ymarfer: darpariaeth bellach

  7. Swyddogaethau disgyblu’r Cyngor

   1. 26.Swyddogaethau disgyblu

   2. 27.Swyddogaethau disgyblu: dehongli

   3. 28.Swyddogaethau disgyblu: darpariaeth bellach

   4. 29.Gorchmynion cofrestru amodol

   5. 30.Gorchmynion atal dros dro

   6. 31.Gorchmynion gwahardd

   7. 32.Apelau yn erbyn gorchmynion disgyblu

  8. Dyletswyddau o ran gwybodaeth

   1. 33.Y Cyngor i gynnal cofnodion ynghylch personau penodol

   2. 34.Rhoi gwybodaeth: Gweinidogion

   3. 35.Rhoi gwybodaeth: y Cyngor

   4. 36.Rhoi gwybodaeth: cyflogwyr

   5. 37.Rhoi gwybodaeth: asiantwyr a chontractwyr

   6. 38.Cyfarwyddiadau i sicrhau cydymffurfedd â dyletswyddau o ran gwybodaeth

  9. Darpariaeth drosiannol a darfodol

   1. 39.Trosglwyddo cofrestriadau personau sydd eisoes wedi eu cofrestru

   2. 40.Materion darfodol sy’n ymwneud â chymhwystra i gofrestru

  10. Dehongli Rhan 2

   1. 41.Dehongli Rhan 2

 4. RHAN 3 DARPARIAETH AMRYWIOL

  1. Dyddiadau tymhorau a gwyliau ac amserau sesiynau ysgol

   1. 42.Dyddiadau tymhorau a gwyliau ac amserau sesiynau ysgol

  2. Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

   1. 43.Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

  3. Swyddogaethau addysg awdurdodau lleol - ymyrryd

   1. 44.Swyddogaethau addysg awdurdodau lleol yn arferadwy gan y personau a gyfarwyddir

 5. RHAN 4 DARPARIAETH GYFFREDINOL

  1. 45.Statws fel Deddf Addysg

  2. 46.Darpariaeth ategol

  3. 47.Gorchmynion a rheoliadau

  4. 48.Mân ddiwygiadau a diddymiadau a diwygiadau a diddymiadau canlyniadol

  5. 49.Dehongli cyffredinol

  6. 50.Cychwyn

  7. 51.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   CYNGOR Y GWEITHLU ADDYSG

   1. 1.Statws

   2. 2.Pwerau

   3. 3.Aelodaeth

   4. 4.Aelodaeth: darpariaeth bellach

   5. 5.Deiliadaeth

   6. 6.Diswyddo

   7. 7.Tâl, lwfansau a threuliau aelodau

   8. 8.Aelod-gadeirydd

   9. 9.Prif swyddog a staff eraill

   10. 10.Cynlluniau yn ymwneud â thâl etc

   11. 11.Cymhwystra ar gyfer y cynllun blwydd-daliadau

   12. 12.Pwyllgorau’n gyffredinol

   13. 13.Dirprwyo swyddogaethau

   14. 14.Trafodion

   15. 15.Gosod y sêl

   16. 16.Profi dogfennau

   17. 17.Cyllid

   18. 18.Swyddog cyfrifyddu

   19. 19.Pwyllgor archwilio

   20. 20.Pwyllgor archwilio: aelodaeth

   21. 21.Cyfrifon ac archwilio allanol

   22. 22.Adroddiadau blynyddol

  2. ATODLEN 2

   CATEGORÏAU COFRESTRU

   1. 1.Mae’r golofn gyntaf yn nhabl 1 yn nodi’r categorïau cofrestru...

   2. 2.Newid categorïau gweithiwr cofrestredig

   3. 3.Dehongli

  3. ATODLEN 3

   MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. RHAN 1 MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

    1. 1.Deddf Addysg 2002 (p. 32)

    2. 2.Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (dccc 1)

   2. RHAN 2 DIDDYMIADAU

    1. 3.Mae’r deddfiadau a nodir yn y golofn gyntaf wedi eu...

  4. ATODLEN 4

   MYNEGAI O EIRIAU AC YMADRODDION WEDI EU DIFFINIO

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources