Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3675)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A458 Trunk Road (Cyfronydd to Heniarth, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2947Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Cyfronnydd i Heniarth, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (Raven Roundabout, Welshpool to Nant-y-Dugoed, Powys) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20132013 No. 2510Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Cylchfan Raven, Y Trallwng i Nant-y-dugoed, Powys) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A458 Trunk Road (Buttington Roundabout, Powys to the Powys/Shropshire Border) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 3378Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Cylchfan Tal-y-bont, Powys hyd at Ffin Powys/Swydd Amwythig) (Cyfyngiadau Cyflymder a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The A458 Trunk Road (Powys/Shropshire Border to Middletown, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2948Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Ffin Powys/Swydd Amwythig i Dreberfedd, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (The Powys and Shropshire County Boundary near Middletown to Buttington Roundabout, Welshpool, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 2244Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Ffin Sirol Powys a Swydd Amwythig ger Treberfedd i Gylchfan Tal-y-bont, Y Trallwng, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (East of Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1676Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Man i’r Dwyrain o Fallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A458 Trunk Road (Nant yr Ehedydd, Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 2557Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Nant yr Ehedydd, Mallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (Buttington River Bridge, Nr. Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2900Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Pont Afon Tal-y-bont, Ger Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A458 Trunk Road (Pont Nant-yr-ehedydd, East of Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20152015 No. 278Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Pont Nant yr Ehedydd, Man i’r Dwyrain o Fallwyd, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A458 Trunk Road (Neuadd Bridge to Llangadfan, Powys) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20152015 No. 271Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Pont Neuadd i Langadfan, Powys) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A458 Trunk Road (Cefn Railway Bridge, Buttington, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 24Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Pont Reilffordd Cefn, Buttington, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A458 Trunk Road (Raven Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 270Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Raven Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A458 Trunk Road (Salop Road, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2492Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Salop Road, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A458 Trunk Road (The Cross, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2940Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (The Cross, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A458 Trunk Road (Welshpool, Powys to the Powys/Gwynedd Border) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 3393Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Y Trallwng, Powys hyd at Ffin Powys/Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Eastbound On Slip Road at Glynneath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2310Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Ffordd Ymuno tua'r Dwyrain wrth Gyfnewidfa Glyn-nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A465 Trunk Road (Brynmawr, Blaenau Gwent to Gilwern, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 559Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Brynmawr, Blaenau Gwent i Gilwern, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Gurnos Lay-bys, Merthyr Tydfil) (Prohibition of U-Turns) Order 20132013 No. 1208Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cilfannau’r Gurnos, Merthyr Tudful) (Gwahardd Troadau Pedol) 2013
  The A465 Trunk Road (Ebbw Vale West Junction, Blaenau Gwent to Hardwick Roundabout, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20152015 No. 1315Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Gorllewin Glynebwy, Blaenau Gwent i Gylchfan Hardwick, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A465 Trunk Road (Sale Yard Junction, Monmouthshire to Ebbw Vale Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary 40 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 2083Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Sale Yard, Sir Fynwy i Gylchfan Glynebwy, Blaenau Gwent) (Terfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2013

  Back to top