Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3782)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A44 Trunk Road (East of Ponterwyd, Ceredigion) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20152015 No. 1290Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Man i’r Dwyrain o Bonterwyd, Ceredigion) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2015
  The A44 Trunk Road (Nantyrarian to Cwmbrwyno, Ceredigion) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 1168Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Nantyrarian i Gwmbrwyno,Ceredigion) (Cyfyngiadau Traffig a Gwaharddiad Traffig Dros ro) 2012
  The A44 Trunk Road (Between Llangurig and Eisteddfa Gurig, Powys) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20142014 No. 3113Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Rhwng Llangurig ac Eisteddfa Gurig, Powys) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The A449 Trunk Road (Abernant Interchange, Newport) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 1340Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A449 (Cyfnewidfa Aber-nant, Casnewydd) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2014
  The A449 Trunk Road (Coldra Interchange, Newport to Usk Interchange, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2934Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A449 (Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd i Gyfnewidfa Brynbuga, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A449 Trunk Road (Coldra Interchange, Newport to Usk Interchange, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 789Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A449 (Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd i Gyfnewidfa Brynbuga, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The A449 Trunk Road (Northbound Carriageway between Coldra Interchange, Newport and Usk Interchange, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2474Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A449 (Y Gerbytffordd tua’r Gogledd rhwng Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd a Chyfnewidfa Brynbuga, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A458 Trunk Road (Various Locations between Mallwyd, Gwynedd and Welshpool, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 1272Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Lleoliadau Amrywiol rhwng Mallwyd, Gwynedd ar Trallwng, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (Brigands Inn, Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 1496Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Brigands Inn, Mallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (Church Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20152015 No. 1314Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Church Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2015
  The A458 Trunk Road (Buttington Level Crossing, Buttington Cross, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1303Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Croesfan Reilffordd Buttington, Buttington Cross, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A458 Trunk Road (Cwm Dugoed, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 5Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Cwm Dugoed, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A458 Trunk Road (Cyfronydd to Heniarth, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2947Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Cyfronnydd i Heniarth, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (Raven Roundabout, Welshpool to Nant-y-Dugoed, Powys) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20132013 No. 2510Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Cylchfan Raven, Y Trallwng i Nant-y-dugoed, Powys) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A458 Trunk Road (Buttington Roundabout, Powys to the Powys/Shropshire Border) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 3378Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Cylchfan Tal-y-bont, Powys hyd at Ffin Powys/Swydd Amwythig) (Cyfyngiadau Cyflymder a Dim Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The A458 Trunk Road (Powys/Shropshire Border to Middletown, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2948Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Ffin Powys/Swydd Amwythig i Dreberfedd, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (The Powys and Shropshire County Boundary near Middletown to Buttington Roundabout, Welshpool, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 2244Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Ffin Sirol Powys a Swydd Amwythig ger Treberfedd i Gylchfan Tal-y-bont, Y Trallwng, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (East of Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1676Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Man i’r Dwyrain o Fallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A458 Trunk Road (Nant yr Ehedydd, Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Traffic Restriction & Prohibitions) Order 20122012 No. 2557Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Nant yr Ehedydd, Mallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiad a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (Buttington River Bridge, Nr. Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2900Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Pont Afon Tal-y-bont, Ger Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013

  Back to top