Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3475)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A465 Trunk Road (Neath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 441Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Castell-nedd, Castellnedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Glynneath Interchange, Neath Port Talbot to Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Traffic Restriction & Prohibition) Order 20122012 No. 273Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Glyn-nedd, Castell-nedd Port Talbot i Gylchfan Rhigos, Rhondda Cynon Taf) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Rhymney Interchange, Caerphilly County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1251Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Rhymni, Bwrdeistref Sirol Caerffili) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Brynmawr Roundabout to Carmeltown Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2905Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Bryn-mawr i Gylchfan Carmeltown, Blaenau Gwent) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Carmeltown Roundabout, Ebbw Vale, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restriction and Prohibition) Order 20132013 No. 551Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Carmeltown, Glynebwy, Blaenau Gwent) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Cefn Coed Roundabout, Merthyr Tydfil to Hirwaun Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles & 50 mph Speed Limit) Order 20112011 No. 2083Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Cefn Coed, Merthyr Tudful i Gylchfan Hirwaun, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2011
  The A465 Trunk Road (Cefn-coed-y-cymmer Roundabout to Dowlais Top Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 691Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Cefncoedycymer i Gylchfan Dowlais Top, Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Cefn-coed-y-cymmer Roundabout, Merthyr Tydfil to Hirwaun Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles & 50 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 673Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Cefncoedycymer, Merthyr Tudful i Gylchfan Hirwaun, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road Cwmgwrach Roundabout to Resolven Roundabout, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 2820Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Cwm-gwrach i Gylchfan Resolfen, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Dowlais Top Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20122012 No. 678Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Dowlais Top, Merthyr Tudful) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Dowlais Roundabout, Merthyr Tydfil to Rhymney Roundabout, Caerphilly County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2618Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Dowlais, Merthyr Tudful i Gylchfan Rhymni, Bwrdeistref Sirol Caerffili) (Gwahardd Cerbydau Dros Dros) 2013
  The A465 Trunk Road (Hardwick Roundabout to Gilwern Roundabout, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20132013 No. 2476Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Hardwick i Gylchfan Gilwern, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Hirwaun Roundabout to Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2853Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Hirwaun i Gylchfan Rhigos, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Nant-ybwch Roundabout to Brynmawr Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20132013 No. 1054Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Nant-y-bwch i Gylchfan Bryn-mawr, Blaenau Gwent) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Rassau Roundabout to Brynmawr Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2408Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Rasa i Gylchfan Brynmawr, Blaenau Gwent) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A465 Trunk Road (Rassau Roundabout to Ebbw Vale Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2448Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Rasa i Gylchfan Glynebwy, Blaenau Gwent) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Tredegar Roundabout to Brynmawr Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20132013 No. 2732Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Tredegar i Gylchfan Bryn-mawr, Blaenau Gwent) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Tredegar Roundabout, Blaenau Gwent to Rhymney Roundabout, Caerphilly) (Temporary Prohibition of Vehicles and Cyclists) Order 20142014 No. 1060Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Tredegar, Blaenau Gwent i Gylchfan Rhymni, Caerffili) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf to Glynneath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1944Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan y Rhigos, Rhondda (Cylchfan y Rhigos, Rhondda Cynon Taf i Gyfnewidfa Glyn-nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf to Dowlais Top Roundabout, Merthyr Tydfil) (De-restriction) Order 20122012 No. 3249Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan y Rhigos, Rhondda Cynon Taf i Gylchfan Dowlais Top, Merthyr Tudful) (Dileu Cyfyngiadau) 2012

  Back to top