Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3240)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A470 Trunk Road (Brecon to Llyswen, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 486Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Aberhonddu i Lys-wen, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Dros Dro ar Draffig) 2012
  The A470 Trunk Road (Caersws to Cemmaes Road Roundabout, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 2219Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Caersŵs i Gylchfan Glantwymyn, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A470 Trunk Road (Caersws to Cemmaes Road, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 2377Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Caersŵs i Lantwymyn, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Clatter to Nant Wgi, Powys) (Temporary Traffic Prohibition and Restrictions) Order 20132013 No. 3105Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Clatter i Nant Wgi, Powys) (Gwaharddiad a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Coed y Celyn, Conwy) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 22Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Coedycelyn, Conwy) (Cyfyngu a Gwahardd Traffig Dros Dro) 2012
  The A470 Trunk Road (Commins Coch, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2787Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Comins-coch, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A470 Trunk Road (Moat Lane Level Crossing, Nr. Caersws, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 737Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Croesfan Reilffordd Moat Lane, ger Caersŵs, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A470 Trunk Road (Junction 32, Coryton Interchange, Cardiff) (40 mph Speed Limit) Order 20112011 No. 2887Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyffordd 32, Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2011
  The A470 Trunk Road (Derlwyn Junction, Carno, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 349Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyffordd Derlwyn, Carno, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Bridge Street Interchange, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf) (30 MPH Speed Limit and Removal of Prohibition of Pedestrians) Order 20122012 No. 2507Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Bridge Street, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf) (Cyfyngiad Cyflymder 30 MYA a Diddymu Gwaharddiad ar Gerddwyr) 2012
  The A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff to Abercynon Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 553Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd i Gylchfan Abercynon, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Black Cat Interchange to Glan Conwy, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 1171Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa'r Black Cat i Lanconwy, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngu a Gwahardd Traffig Dros Dro) 2012
  The A470 Trunk Road (Abercynon Roundabout, Rhondda Cynon Taf, to Abercanaid Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20122012 No. 2410Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cylchfan Abercynon, Rhondda Cynon Taf, i Gylchfan Abercannaid, Merthyr Tudful) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A470 Trunk Road (Abercynon Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (50 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 1018Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cylchfan Abercynon, Rhondda Cynon Taf) (Terfyn Cyflymder 50 MYA) 2013
  The A470 Trunk Road (Cemmaes Road Roundabout, Powys to Mallwyd Roundabout, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20132013 No. 304Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cylchfan Glantwymyn, Powys i Gylchfan Mallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Dôl-gefeiliau to North of Ganllwyd, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 1587Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Dôl-gefeiliau i Fan i'r Gogledd o Ganllwyd, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Dolwyddelan, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20112011 No. 1346Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Dolwyddelan, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2011
  The A470 Trunk Road (Dolwyddelan, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 1494Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Dolwyddelan, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A470 Trunk Road (Powys/Merthyr Tydfil County Boundary to Builth Wells, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 2464Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffin Sirol Powys/Merthyr Tudful i Lanfair-ym-Muallt, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Dolgellau Bypass, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 2475Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffordd Osgoi Dolgellau, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013

  Back to top