Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3564)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A465 Trunk Road (Eastbound On Slip Road at Glynneath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2310Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Ffordd Ymuno tua'r Dwyrain wrth Gyfnewidfa Glyn-nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A465 Trunk Road (Brynmawr, Blaenau Gwent to Gilwern, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 559Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Brynmawr, Blaenau Gwent i Gilwern, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Gurnos Lay-bys, Merthyr Tydfil) (Prohibition of U-Turns) Order 20132013 No. 1208Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cilfannau’r Gurnos, Merthyr Tudful) (Gwahardd Troadau Pedol) 2013
  The A465 Trunk Road (Sale Yard Junction, Monmouthshire to Ebbw Vale Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary 40 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 2083Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Sale Yard, Sir Fynwy i Gylchfan Glynebwy, Blaenau Gwent) (Terfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Station Road Junction to Gilwern, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Right Hand Turns) Order 20132013 No. 1809Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Station Road i Gilwern, Sir Fynwy) (GwaharddTroi i'r Dde Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Aberdulais Interchange to Neath Abbey Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles, Pedestrians and Cyclists) Order 20142014 No. 710Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Aberdulais i Gyfnewidfa Mynachlog Nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau, Cerddwyr a Beicwyr Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Aberdulais Interchange, Neath Port Talbot to Hirwaun Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2386Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Aberdulais, Castell-nedd Port Talbot i Gylchfan Hirwaun, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Aberdulais Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20132013 No. 2420Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Aberdulais, Castellnedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Neath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 2819Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Castell-nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Neath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 441Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Castell-nedd, Castellnedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Glynneath Interchange, Neath Port Talbot to Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Traffic Restriction & Prohibition) Order 20122012 No. 273Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Glyn-nedd, Castell-nedd Port Talbot i Gylchfan Rhigos, Rhondda Cynon Taf) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Rhymney Interchange, Caerphilly County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1251Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyfnewidfa Rhymni, Bwrdeistref Sirol Caerffili) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Brynmawr Roundabout to Carmeltown Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2905Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Bryn-mawr i Gylchfan Carmeltown, Blaenau Gwent) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Carmeltown Roundabout, Ebbw Vale, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restriction and Prohibition) Order 20132013 No. 551Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Carmeltown, Glynebwy, Blaenau Gwent) (Cyfyngiad a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Cefn Coed Roundabout, Merthyr Tydfil to Hirwaun Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles & 50 mph Speed Limit) Order 20112011 No. 2083Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Cefn Coed, Merthyr Tudful i Gylchfan Hirwaun, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2011
  The A465 Trunk Road (Cefn-coed-y-cymmer Roundabout to Dowlais Top Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Prohibition of Vehicles & 40 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 691Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Cefncoedycymer i Gylchfan Dowlais Top, Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 MYA Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Cefn-coed-y-cymmer Roundabout, Merthyr Tydfil to Hirwaun Roundabout, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles & 50 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 673Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Cefncoedycymer, Merthyr Tudful i Gylchfan Hirwaun, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road Cwmgwrach Roundabout to Resolven Roundabout, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 2820Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Cwm-gwrach i Gylchfan Resolfen, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Dowlais Top Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20122012 No. 678Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Dowlais Top, Merthyr Tudful) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Dowlais Roundabout, Merthyr Tydfil to Rhymney Roundabout, Caerphilly County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2618Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Dowlais, Merthyr Tudful i Gylchfan Rhymni, Bwrdeistref Sirol Caerffili) (Gwahardd Cerbydau Dros Dros) 2013

  Back to top