Search Legislation

Wales Statutory Instruments

Your search for Wales Statutory Instruments has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (3372)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The A465 Trunk Road (Dowlais Roundabout, Merthyr Tydfil to Rhymney Roundabout, Caerphilly County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2618Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Dowlais, Merthyr Tudful i Gylchfan Rhymni, Bwrdeistref Sirol Caerffili) (Gwahardd Cerbydau Dros Dros) 2013
  The A465 Trunk Road (Hardwick Roundabout to Gilwern Roundabout, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20132013 No. 2476Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Hardwick i Gylchfan Gilwern, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Nant-ybwch Roundabout to Brynmawr Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20132013 No. 1054Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Nant-y-bwch i Gylchfan Bryn-mawr, Blaenau Gwent) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Rassau Roundabout to Brynmawr Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2408Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Rasa i Gylchfan Brynmawr, Blaenau Gwent) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A465 Trunk Road (Rassau Roundabout to Ebbw Vale Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2448Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Rasa i Gylchfan Glynebwy, Blaenau Gwent) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Tredegar Roundabout to Brynmawr Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20132013 No. 2732Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Tredegar i Gylchfan Bryn-mawr, Blaenau Gwent) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Tredegar Roundabout, Blaenau Gwent to Rhymney Roundabout, Caerphilly) (Temporary Prohibition of Vehicles and Cyclists) Order 20142014 No. 1060Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Tredegar, Blaenau Gwent i Gylchfan Rhymni, Caerffili) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf to Glynneath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1944Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan y Rhigos, Rhondda (Cylchfan y Rhigos, Rhondda Cynon Taf i Gyfnewidfa Glyn-nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A465 Trunk Road (Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf to Dowlais Top Roundabout, Merthyr Tydfil) (De-restriction) Order 20122012 No. 3249Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan y Rhigos, Rhondda Cynon Taf i Gylchfan Dowlais Top, Merthyr Tudful) (Dileu Cyfyngiadau) 2012
  The A465 Trunk Road (Rhigos Roundabout, Rhondda Cynon Taf to Dowlais Top Roundabout, Merthyr Tydfil) (De-restriction) Order 20132013 No. 405Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan y Rhigos, Rhondda Cynon Taf i Gylchfan Dowlais Top, Merthyr Tudful) (Dileu Cyfyngiadau) 2013
  The A465 Trunk Road (Rassau Industrial Estate Roundabout to Garnlydan, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 394Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Ystad Ddiwydiannol Rasa i Garnlydan, Blaenau Gwent) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Near Llangua, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 426Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (ger Llangiwa, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Dros Dro ar Draffig) 2012
  The A465 Trunk Road (Hereford Road, North of Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2525Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Hereford Road, Man i'r Gogledd o'r Fenni, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Hirwaun, Rhondda Cynon Taf) (Prohibition of Right Hand Turns) Order 20142014 No. 1064Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Hirwaun, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Troi i’r Dde) 2014
  The A465 Trunk Road (Llandarcy to Cwmgwrach, Neath Port Talbot) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20112011 No. 430Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Llandarcy i Gwm-gwrach, Castellnedd Port Talbot) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The A465 Trunk Road (Princetown to Rassau Industrial Estate Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20122012 No. 396Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Princetown i Gylchfan Ystad Ddiwydiannol Rasa, Blaenau Gwent) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A465 Trunk Road (Saltings Viaduct, Neath Interchange, Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 14Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Traphont Saltings, Cyfnewidfa Castell-nedd, Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (In the Vicinity of Cefn Coed Roundabout, Merthyr Tydfil County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20112011 No. 3101Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Yng Nghyffiniau Cylchfan Cefncoedycymer, Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2011
  The A465 Trunk Road (Eastbound Slip Roads at Llanfoist Junction, Llanfoist, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2354Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465(Y Ffyrdd Ymuno ac Ymadael tua'r Dwyrain wrth Gyffordd Llan-ffwyst, Llan-ffwyst, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A470 Trunk Road (Taffs Well Interchange, Cardiff to Nantgarw Interchange, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 2373Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Ffynnon Taf, Caerdydd i Gyfnewidfa Nantgarw, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011

  Back to top