Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with T has returned 127 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Tax Credits, Wales

The Tax Credits (Approval of Child Care Providers) (Wales) (Amendment) Scheme 20132013 No. 2273 (W. 219)Wales Statutory Instruments
Cynllun Credydau Treth (Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant) (Cymru) (Diwygio) 2013

The National Health Service, Wales

The Emergency Ambulance Services Committee (Wales) Regulations 20142014 No. 566 (W. 67)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau’r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (Cymru) 2014
The National Health Service (Primary Dental Services) (Amendments Related to Units of Dental Activity) (Wales) Regulations 20122012 No. 2572 (W. 283)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Sylfaenol) (Diwygiadau sy'n Ymwneud ag Unedau o Weithgaredd Deintyddol) (Cymru) 2012

Town and Country Planning, Wales

The Land Compensation Development (Wales) Order 20122012 No. 843 (W. 116)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Datblygu Digollediad Tir (Cymru) 2012
The Planning (Hazardous Substances) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 375 (W. 43)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Diwygio) (Cymru) 2014
The Planning Act 2008 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20122012 No. 802 (C. 20) (W. 111)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio 2008 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2012
The Planning Act 2008 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20142014 No. 1769 (W. 181) (C. 76)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio 2008 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2014
The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No. 4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment) Order 20122012 No. 1664 (W. 214)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio) 2012
The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) (No. 2) Regulations 20122012 No. 2319 (W. 253)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) (Rhif 2) 2012
The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) Regulations 20142014 No. 593 (W. 70)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) 2014
The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 1772 (W. 183)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2014
The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 20122012 No. 801 (W. 110)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
The Town and Country Planning (Fees for Non-Material Changes) (Wales) Regulations 20142014 No. 1761 (W. 176)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Newidiadau Ansylweddol) (Cymru) 2014
The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) (No. 2) Order 20122012 No. 2318 (W. 252)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2012
The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20122012 No. 1346 (W. 167)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio)(Cymru) 2012
The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20132013 No. 1776 (W. 177)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2013
The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20142014 No. 592 (W. 69)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2014
The Town and Country Planning (Non-Material Changes and Correction of Errors) (Wales) Order 20142014 No. 1770 (W. 182)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Newidiadau Ansylweddol a Chywiro Gwallau) (Cymru) 2014

Transport and Works, Wales

The Network Rail (Pont Briwet) (Land Acquisition) Order 20132013 No. 767 (W. 92)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Network Rail (Pont Briwet) (Caffael Tir) 2013

Transport, Wales

The Public Transport Users' Committee for Wales (Abolition) Order 20142014 No. 595 (W. 71)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus Cymru (Diddymu) 2014

Back to top