Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with T has returned 144 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Town and Country Planning, Wales

The Planning (Hazardous Substances) (Determination of Procedure) (Prescribed Period) (Wales) Regulations 20142014 No. 2777 (W. 283)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Pennu’r Weithdrefn) (Cyfnod Rhagnodedig) (Cymru) 2014
The Planning (Hazardous Substances) (Wales) Regulations 20152015 No. 1597 (W. 196)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) 2015
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Determination of Procedure) (Prescribed Period) (Wales) Regulations 20142014 No. 2776 (W. 282)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Pennu’r Weithdrefn) (Cyfnod Rhagnodedig) (Cymru) 2014
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1332 (W. 125)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2015
The Planning (Wales) Act 2015 (Commencement No. 1) Order 20152015 No. 1736 (C. 106) (W. 237)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 1) 2015
The Planning Act 2008 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20142014 No. 1769 (W. 181) (C. 76)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio 2008 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2014
The Planning Act 2008 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20142014 No. 2780 (W. 284) (C. 123)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio 2008 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2014
The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) (No.2) Regulations 20142014 No. 2693 (W. 268)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) (Rhif 2) 2014
The Town and Country Planning (Determination of Appeals by Appointed Persons) (Prescribed Classes) (Wales) Regulations 20152015 No. 1822 (W. 264)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Penderfynu ar Apelau gan Bersonau Penodedig) (Dosbarthau Rhagnodedig) (Cymru) 2015
The Town and Country Planning (Determination of Procedure) (Prescribed Period) (Wales) Regulations 20142014 No. 2775 (W. 281)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Pennu’r Weithdrefn) (Cyfnod Rhagnodedig) (Cymru) 2014
The Town and Country Planning (Determination of Procedure) (Wales) Order 20142014 No. 2773 (W. 280)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Pennu’r Weithdrefn) (Cymru) 2014
The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 1772 (W. 183)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2014
The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (Amendment) Order 20152015 No. 1330 (W. 123)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2015
The Town and Country Planning (Fees for Applications, Deemed Applications and Site Visits) (Wales) Regulations 20152015 No. 1522 (W. 179)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2015
The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) (No. 2) Order 20142014 No. 2692 (W. 267)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014
The Town and Country Planning (Local Development Plan) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1598 (W. 197)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) (Diwygio) 2015
The Town and Country Planning (Non-Material Changes and Correction of Errors) (Wales) Order 20142014 No. 1770 (W. 182)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Newidiadau Ansylweddol a Chywiro Gwallau) (Cymru) 2014
The Town and Country Planning (Power to Override Easements and Applications by Statutory Undertakers) (Wales) Order 20152015 No. 1794 (W. 254)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Pŵer i Drechu Hawddfreintiau a Cheisiadau gan Ymgymerwyr Statudol) (Cymru) 2015
The Town and Country Planning (Referrals and Appeals) (Written Representations Procedure) (Wales) Regulations 20152015 No. 1331 (W. 124)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Atgyfeiriadau ac Apelau) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2015

Transport, Wales

The Regional Transport Planning (Wales) Order 20142014 No. 2178 (W. 212)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Trafnidiaeth Rhanbarthol (Cymru) 2014

Back to top