Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with T has returned 162 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Town and Country Planning, Wales

The Developments of National Significance (Application of Enactments) (Wales) Order 20162016 No. 54 (W. 24)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymhwyso Deddfiadau) (Cymru) 2016
The Developments of National Significance (Fees) (Wales) Regulations 20162016 No. 57 (W. 27)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Ffioedd) (Cymru) 2016
The Developments of National Significance (Procedure) (Wales) Order 20162016 No. 55 (W. 25)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016
The Developments of National Significance (Specified Criteria and Prescribed Secondary Consents) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 358 (W. 111)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Developments of National Significance (Specified Criteria and Prescribed Secondary Consents) (Wales) Regulations 20162016 No. 53 (W. 23)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) 2016
The Developments of National Significance (Wales) Regulations 20162016 No. 56 (W. 26)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) 2016
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 91 (W. 44)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Planning (Wales) Act 2015 (Commencement No. 2 and Transitional and Saving Provisions) Order 20152015 No. 1987 (C. 123) (W. 297)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol ac Arbed) 2015
The Planning (Wales) Act 2015 (Commencement No. 3 and Transitional Provisions) Order 20162016 No. 52 (C. 4) (W. 22)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 3 a Darpariaethau Trosiannol) 2016
The Strategic Planning (Composition of Panels and Qualifying Expenditure) (Wales) Regulations 20162016 No. 18 (W. 6)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Strategol (Cyfansoddiad Paneli a Gwariant Cymwys) (Cymru) 2016
The Town and Country Planning (Determination of Appeals by Appointed Persons) (Prescribed Classes) (Wales) Regulations 20152015 No. 1822 (W. 264)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Penderfynu ar Apelau gan Bersonau Penodedig) (Dosbarthau Rhagnodedig) (Cymru) 2015
The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 59 (W. 29)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 971 (W. 240)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Wales) Regulations 20162016 No. 58 (W. 28)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2016
The Town and Country Planning (Fees for Applications, Deemed Applications and Site Visits) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 62 (W. 32)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20162016 No. 29 (W. 11)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2016
The Town and Country Planning (Power to Override Easements and Applications by Statutory Undertakers) (Wales) Order 20152015 No. 1794 (W. 254)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Pŵer i Drechu Hawddfreintiau a Cheisiadau gan Ymgymerwyr Statudol) (Cymru) 2015
The Town and Country Planning (Pre-Application Services) (Wales) Regulations 20162016 No. 61 (W. 31)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gwasanaethau Cyn-ymgeisio) (Cymru) 2016
The Town and Country Planning (Use Classes) (Amendment) (Wales) Order 20162016 No. 28 (W. 10)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) (Diwygio) (Cymru) 2016
The Town and Country Planning (Validation Appeals Procedure) (Wales) Regulations 20162016 No. 60 (W. 30)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Apelau Dilysu) (Cymru) 2016

Back to top