Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with T has returned 148 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Town and Country Planning, Wales

The Planning Permission (Withdrawal of Development Order or Local Development Order) (Compensation) (Wales) Order 20122012 No. 210 (W. 36)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Caniatâd Cynllunio (Tynnu'n ôl Orchymyn Datblygu neu Orchymyn Datblygu Lleol) (Iawndal) (Cymru) 2012
The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment No.3) Order 20062006 No. 3119 (W. 289)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio Rhif 3) 2006
The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment No.3) Order 20072007 No. 2371 (W. 194)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Diwygio Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio Rhif 3) 2007
The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment No.4) Order 20072007 No. 2447 (W. 203)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Diwygio Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio Rhif 4) 2007
The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment No.5) Order 20072007 No. 2449 (W. 205)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio Rhif 5) 2007
The Strategic Planning (Composition of Panels and Qualifying Expenditure) (Wales) Regulations 20162016 No. 18 (W. 6)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Strategol (Cyfansoddiad Paneli a Gwariant Cymwys) (Cymru) 2016
The Town and Country Planning (Blight Provisions) (Wales) Order 20002000 No. 1169 (W. 94)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Darpariaethau Malltod) (Cymru) 2000
The Town and Country Planning (Blight Provisions) (Wales) Order 20052005 No. 367 (W. 33)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Darpariaethau Malltod) (Cymru) 2005
The Town and Country Planning (Blight Provisions) (Wales) Order 20112011 No. 435 (W. 63)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Darpariaethau Malltod) (Cymru) 2011
The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) (No. 2) Regulations 20122012 No. 2319 (W. 253)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) (Rhif 2) 2012
The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) (No.2) Regulations 20142014 No. 2693 (W. 268)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) (Rhif 2) 2014
The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) Regulations 20122012 No. 789 (W. 105)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) 2012
The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) Regulations 20142014 No. 593 (W. 70)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) 2014
The Town and Country Planning (Control of Advertisements) (Amendment) (Wales) Regulations 20122012 No. 791 (W. 106)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) (Diwygio) (Cymru) 2012
The Town and Country Planning (Costs of Inquiries etc.) (Standard Daily Amount) (Wales) Regulations 20022002 No. 2801 (W. 269)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Costau Ymchwiliadau etc.) (Swm Dyddiol Safonol) (Cymru) 2002
The Town and Country Planning (Costs of Inquiries etc.) (Standard Daily Amount) (Wales) Regulations 20052005 No. 371 (W. 35)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Costau Ymchwiliadau etc.) (Swm Dyddiol Safonol) (Cymru) 2005
The Town and Country Planning (Determination of Appeals by Appointed Persons) (Prescribed Classes) (Wales) Regulations 20152015 No. 1822 (W. 264)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Penderfynu ar Apelau gan Bersonau Penodedig) (Dosbarthau Rhagnodedig) (Cymru) 2015
The Town and Country Planning (Determination of Procedure) (Prescribed Period) (Wales) Regulations 20142014 No. 2775 (W. 281)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Pennu’r Weithdrefn) (Cyfnod Rhagnodedig) (Cymru) 2014
The Town and Country Planning (Determination of Procedure) (Wales) Order 20142014 No. 2773 (W. 280)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Pennu’r Weithdrefn) (Cymru) 2014
The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 1772 (W. 183)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2014

Back to top