Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with T has returned 125 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Town and Country Planning, Wales

The Town and Country Planning (Blight Provisions) (Wales) Order 20112011 No. 435 (W. 63)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Darpariaethau Malltod) (Cymru) 2011
The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) (No. 2) Regulations 20122012 No. 2319 (W. 253)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) (Rhif 2) 2012
The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) Regulations 20122012 No. 789 (W. 105)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) 2012
The Town and Country Planning (Compensation) (Wales) Regulations 20142014 No. 593 (W. 70)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) 2014
The Town and Country Planning (Control of Advertisements) (Amendment) (Wales) Regulations 20122012 No. 791 (W. 106)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) (Diwygio) (Cymru) 2012
The Town and Country Planning (Costs of Inquiries etc.) (Standard Daily Amount) (Wales) Regulations 20022002 No. 2801 (W. 269)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Costau Ymchwiliadau etc.) (Swm Dyddiol Safonol) (Cymru) 2002
The Town and Country Planning (Costs of Inquiries etc.) (Standard Daily Amount) (Wales) Regulations 20052005 No. 371 (W. 35)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Costau Ymchwiliadau etc.) (Swm Dyddiol Safonol) (Cymru) 2005
The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 20122012 No. 801 (W. 110)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
The Town and Country Planning (Electronic Communications) (Wales) (No. 2) Order 20042004 No. 3157 (W. 274)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cyfathrebu Electronig) (Cymru) (Rhif 2) 2004
The Town and Country Planning (Enforcement Notices and Appeals) (Wales) Regulations 20032003 No. 394 (W. 53)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysiadau Gorfodi ac Apelau) (Cymru) 2003
The Town and Country Planning (Enforcement) (Written Representations Procedure) (Wales) Regulations 20032003 No. 395 (W. 54)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gorfodi) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2003
The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 3099 (W. 283)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effaith Amgylcheddol) (Diwygio) (Cymru) 2006
The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Amendment) (Wales) Regulations 20082008 No. 2335 (W. 198)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Diwygio) (Cymru) 2008
The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Undetermined Reviews of Old Mineral Permissions) (Wales) Regulations 20092009 No. 3342 (W. 293)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Adolygiadau Amhenderfynedig o Hen Ganiatadau Mwynau) (Cymru) 2009
The Town and Country Planning (Fees for Applications and Deemed Applications) (Amendment No. 2) (Wales) Regulations 20022002 No. 2258 (W. 222)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd ar gyfer Ceisiadau a Cheisiadau Tybiedig) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2002
The Town and Country Planning (Fees for Applications and Deemed Applications) (Amendment No.2) (Wales) Regulations 20062006 No. 1052 (W. 108)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd Am Geisiadau a Cheisiadau Tybiedig) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2006
The Town and Country Planning (Fees for Applications and Deemed Applications) (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 1876 (W. 185)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd ar gyfer Ceisiadau a Cheisiadau Tybiedig) (Diwygio) (Cymru) 2002
The Town and Country Planning (Fees for Applications and Deemed Applications) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 2736 (W. 243)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau a Cheisiadau Tybiedig) (Diwygio) (Cymru) 2004
The Town and Country Planning (Electronic Communications) (Wales) (No. 1) Order 20042004 No. 3156 (W. 273)Wales Statutory Instruments
The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 3009 (W. 283)Wales Statutory Instruments

Back to top