Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with T has returned 162 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

The National Health Service, Wales

The Pontypridd and Rhondda National Health Service Trust (Dissolution) Order 20082008 No. 932 (W. 92)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Pontypridd a Rhondda (Diddymu) 2008
The Pontypridd and Rhondda National Health Service Trust (Transfer of Staff, Property, Rights and Liabilities) Order 20082008 No. 924 (W. 88)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Pontypridd a Rhondda (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2008
The Swansea National Health Service Trust (Dissolution) Order 20082008 No. 938 (W. 98)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Abertawe (Diddymu) 2008
The Swansea National Health Service Trust (Transfer of staff, Property, Rights and Liabilities) Order 20082008 No. 926 (W. 89)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Abertawe (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2008

The National Health Services, Wales

The National Health Service Trusts (Dissolution) (Wales) Order 20092009 No. 1306 (W. 117)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ymddiriedolaethau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diddymu) (Cymru) 2009

Tourism, Wales

The Wales Tourist Board (Transfer of Functions to the National Assembly for Wales and Abolition) Order 20052005 No. 3225 (W. 237)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Bwrdd Croeso Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Diddymu'r Bwrdd) 2005

Town and Country Planning

The Town and Country Planning (Miscellaneous Amendments and Modifications relating to Crown Land) (Wales) Order 20062006 No. 1386 (W. 136)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol ac Addasiadau sy'n ymwneud â Thir y Goron) (Cymru) 2006

Town and Country Planning, Wales

Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No. 4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) Order 20052005 No. 2722 (C. 110) (W. 193)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) 2005
Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment) Order 20062006 No. 842 (W. 77)Wales Statutory Instruments
Gorchmyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio) 2006
The Developments of National Significance (Application of Enactments) (Wales) Order 20162016 No. 54 (W. 24)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymhwyso Deddfiadau) (Cymru) 2016
The Developments of National Significance (Fees) (Wales) Regulations 20162016 No. 57 (W. 27)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Ffioedd) (Cymru) 2016
The Developments of National Significance (Procedure) (Wales) Order 20162016 No. 55 (W. 25)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016
The Developments of National Significance (Specified Criteria and Prescribed Secondary Consents) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 358 (W. 111)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Developments of National Significance (Specified Criteria and Prescribed Secondary Consents) (Wales) Regulations 20162016 No. 53 (W. 23)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) 2016
The Developments of National Significance (Wales) Regulations 20162016 No. 56 (W. 26)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) 2016
The Land Compensation Development (Wales) Order 20122012 No. 843 (W. 116)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Datblygu Digollediad Tir (Cymru) 2012
The Local Inquiries, Qualifying Inquiries and Qualifying Procedures (Standard Daily Amount) (Wales) Regulations 20072007 No. 728 (W. 64)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ymchwiliadau Lleol, Ymchwiliadau Cymwys a Gweithdrefnau Cymwys (Swm Dyddiol Safonol) (Cymru) 2007
The Local Inquiries, Qualifying Inquiries and Qualifying Procedures (Standard Daily Amount) (Wales) Regulations 20112011 No. 2415 (W. 261)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ymchwiliadau Lleol, Ymchwiliadau Cymwys a Gweithdrefnau Cymwys (Swm Dyddiol Safonol) (Cymru) 2011
The Planning (Hazardous Substances) (Amendment) (Wales) Regulations 20102010 No. 450 (W. 48)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Diwygio) (Cymru) 2010
The Planning (Hazardous Substances) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 375 (W. 43)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Diwygio) (Cymru) 2014

Back to top