Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with S has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Social Care, Wales

The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 8) Order 20142014 No. 373 (W. 41)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 8) 2014
The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 9) Order 20142014 No. 1606 (C. 64) (W. 164)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 9) 2014
The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No.2, Savings and Transitional Provisions) (Amendment) and (Consequential Amendments) Order 20112011 No. 577 (W. 82) (C. 20)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 2, Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) (Diwygio) a (Diwygiadau Canlyniadol) 2011
The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement) Order 20102010 No. 1699 (C. 87) (W. 160)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn) 2010
The Children’s Homes (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 20072007 No. 311 (W. 28)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cartrefi Plant (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2007
The Children’s Homes (Wales) Regulations 20022002 No. 327 (W. 40)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cartrefi Plant (Cymru) 2002
The Day Care (Application to Schools) (Wales) Regulations 20052005 No. 118 (W. 10)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gofal Dydd (Eu Cymhwyso i Ysgolion) (Cymru) 2005
The Disqualification from Caring for Children (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 2691 (W. 239)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Datgymhwyso rhag Gofalu am Blant (Cymru) (Diwygio) 2008
The Disqualification from Caring for Children (Wales) Regulations 20042004 No. 2695 (W. 235)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Datgymhwyso rhag Gofalu am Blant (Cymru) 2004
The Domiciliary Care Agencies (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 225 (W. 30)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) (Diwygio) 2013
The Domiciliary Care Agencies (Wales) Regulations 20042004 No. 219 (W. 23)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) 2004
The Fostering Services (Wales) (Amendment) Regulations 20032003 No. 896 (W. 116)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaethau Maethu (Cymru) (Diwygio) 2003
The Fostering Services (Wales) Regulations 20032003 No. 237 (W. 35)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaethau Maethu (Cymru) 2003
The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 Commencement (No. 2) (Wales) Order 20042004 No. 873 (C. 37) (W. 88)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 Cychwyn (Rhif 2) (Cymru) 2004
The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 Commencement (Wales) (No. 3) Order 20052005 No. 3285 (C. 140) (W. 249)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cychwyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 (Rhif 3) (Cymru) 2005
The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 Commencement (Wales) (No. 6) Order 20142014 No. 1793 (W. 186) (C. 78)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cychwyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 (Cymru) (Rhif 6) 2014
The Health and Social Care Act 2001 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20012001 No. 3807 (W. 315) (C. 124)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2001 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2001
The Health and Social Care Act 2008 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20092009 No. 631 (W. 57) (C. 43)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2009
The Health and Social Care Act 2008 (Commencement No. 2 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20102010 No. 989 (C. 67) (W. 98)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2010
The Independent Review of Determinations (Adoption and Fostering) (Wales) Regulations 20102010 No. 746 (W. 75)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adolygu Penderfyniadau'n Annibynnol (Mabwysiadu a Maethu) (Cymru) 2010

Back to top