Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with S has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Social Care, Wales

The Health and Social Care Act 2008 (Commencement No. 2 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20102010 No. 989 (C. 67) (W. 98)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2010
The Independent Review of Determinations (Adoption and Fostering) (Wales) Regulations 20102010 No. 746 (W. 75)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adolygu Penderfyniadau'n Annibynnol (Mabwysiadu a Maethu) (Cymru) 2010
The Independent Review of Determinations (Adoption) (Wales) Regulations 20052005 No. 1819 (W. 147)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adolygu Dyfarniadau'n Annibynnol (Mabwysiadu) (Cymru) 2005
The Independent Review of Determinations (Adoption) (Wales) Regulations 20062006 No. 3100 (W. 284)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adolygu Penderfyniadau'n Annibynnol (Mabwysiadu) (Cymru) 2006
The Inspection of Boarding Schools and Colleges (Powers and Fees)(Wales) Regulations 20022002 No. 3161 (W. 296)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Arolygu Ysgolion a Cholegau Preswyl (Pwerau a Ffioedd)(Cymru) 2002
The Integrated Family Support Teams (Composition of Teams and Board Functions) (Wales) Regulations 20102010 No. 1690 (W. 159)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Cyfansoddiad Timau a Swyddogaethau Byrddau) (Cymru) 2010
The Integrated Family Support Teams (Composition of Teams and Board Functions) (Wales) Regulations 20122012 No. 202 (W. 33)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Cyfansoddiad Timau a Swyddogaethau Byrddau) (Cymru) 2012
The Integrated Family Support Teams (Family Support Functions) (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 191 (W. 36)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Swyddogaethau Cymorth i Deuluoedd) (Cymru) (Diwygio) 2011
The Integrated Family Support Teams (Family Support Functions) (Wales) Regulations 20102010 No. 1701 (W. 162)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Swyddogaethau Cymorth i Deuluoedd) (Cymru) 2010
The Integrated Family Support Teams (Family Support Functions) (Wales) Regulations 20122012 No. 204 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Swyddogaethau Cymorth i Deuluoedd) (Cymru) 2012
The Integrated Family Support Teams (Review of Cases) (Wales) Regulations 20102010 No. 1700 (W. 161)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Adolygu Achosion) (Cymru) 2010
The Integrated Family Support Teams (Review of Cases) (Wales) Regulations 20122012 No. 205 (W. 35)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Adolygu Achosion) (Cymru) 2012
The Local Authority (Non-agency Adoptions) (Wales) Regulations 20052005 No. 3113 (W. 233)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Mabwysiadau heb fod drwy Asiantaeth) (Cymru) 2005
The Local Authority Adoption Service (Wales) Regulations 20052005 No. 3115 (W. 235)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaeth Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2005
The Local Authority Adoption Service (Wales) Regulations 20072007 No. 1357 (W. 128)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaeth Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2007
The Local Authority Adoption Service and Miscellaneous Amendments (Wales) Regulations 20032003 No. 710 (W. 86)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaethau Mabwysiadu Awdurdodau Lleol a Diwygiadau Amrywiol (Cymru) 2003
The National Assembly for Wales (Social Services Explanations) Regulations 20052005 No. 1510 (W. 114)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Esboniadau ynghylch Gwasanaethau Cymdeithasol) 2005
The National Assistance (Sums for Personal Requirements) (Assessment of Resources) and Social Care Charges (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 20142014 No. 666 (W. 73)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) (Asesu Adnoddau) a Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2014
The National Assistance (Sums for Personal Requirements) and Social Care Charges (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 20152015 No. 720 (W. 58)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) a Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2015
The National Assistance and Social Care Charges (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 20132013 No. 633 (W. 69)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorth Gwladol a Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2013

Back to top