Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with P has returned 144 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Pensions, Wales

The Firefighters' Compensation Scheme (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 3256 (W. 331)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Digolledu’r Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2014
The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Amendment) Order 20142014 No. 3242 (W. 329)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Diwygio) 2014
The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Contributions) (Amendment) Order 20152015 No. 1014 (W. 70)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2015
The Firefighters’ Compensation Scheme and Pension Scheme (Wales) (Amendment) Order 20152015 No. 1013 (W. 69)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Digolledu a Chynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2015
The Firefighters’ Pension (Wales) Scheme (Amendment and Transitional Provisions) Order 20162016 No. 1136 (W. 274)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Diwygio a Darpariaethau Trosiannol) 2016

Plant Health, Wales

The Plant Health (Export Certification) (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 1759 (W. 174)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2014
The Plant Health (Export Certification) (Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 1084 (W. 259)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Plant Health (Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 777 (W. 61)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2015
The Plant Health (Fees) (Wales) Regulations 20142014 No. 1792 (W. 185)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) 2014
The Plant Health (Forestry) (Amendment) (Wales) Order 20152015 No. 1723 (W. 235)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio) (Cymru) 2015
The Plant Health (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20142014 No. 1463 (W. 144)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2014
The Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 20142014 No. 1186 (W. 115)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2014
The Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 3) Order 20142014 No. 2368 (W. 231)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2014

Public Audit, Wales

The Public Audit (Wales) Act 2013 (Approved European Body of Accountants) Order 20142014 No. 890 (W. 88)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (Corff Cyfrifwyr Ewropeaidd Cymeradwy) 2014

Public Health, Wales

The Proxy Purchasing of Tobacco, Nicotine Products etc. (Fixed Penalty Notice) (Wales) Regulations 20152015 No. 1663 (W. 215)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Prynu Tybaco, Cynhyrchion Nicotin etc. drwy Ddirprwy (Hysbysiad Cosb Benodedig) (Cymru) 2015
The Smoke-free Premises etc. (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1363 (W. 133)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2015
The Smoke-free Premises etc. (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 118 (W. 55)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Mangreoedd etc. Difwg (Cymru) (Diwygio) 2016

Public Service Pensions, Wales

The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Transitional and Consequential Provisions) Regulations 20152015 No. 1016 (W. 71)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Trosiannol a Chanlyniadol) 2015
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) Regulations 20152015 No. 622 (W. 50)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015
The Firefighters’ Pension Scheme (Wales) (Consequential Provisions) Regulations 20152015 No. 848 (W. 63)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Canlyniadol) 2015

Back to top