Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with P has returned 125 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Pensions, Wales

The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Contributions) (Amendment) Order 20132013 No. 736 (W. 88)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2013
The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Contributions) (Amendment) Order 20142014 No. 522 (W. 63)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2014
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 1577 (W. 145)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2013
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Contributions) (Amendment) Order 20132013 No. 735 (W. 87)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2013
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Contributions) (Amendment) Order 20142014 No. 523 (W. 64)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2014

Plant Health, Wales

The Plant Health (Export Certification) (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 1658 (W. 156)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2013
The Plant Health (Fees) (Wales) Regulations 20132013 No. 1700 (W. 164)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) 2013
The Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 20132013 No. 2939 (W. 287)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2013
The Plant Health (Wales) (Amendment) Order 20122012 No. 3143 (W. 315)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2012
The Plant Health (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 888 (W. 100)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2013
The Plant Health (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 521 (W. 62)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2014

Public Audit, Wales

The Public Audit (Wales) Act 2013 (Approved European Body of Accountants) Order 20142014 No. 890 (W. 88)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (Corff Cyfrifwyr Ewropeaidd Cymeradwy) 2014
The Public Audit (Wales) Act 2013 (Commencement, Consequential Amendments, Transitional and Saving Provisions) (Wales) Order 20132013 No. 1466 (W. 138) (C. 56)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (Cychwyn, Diwygiadau Canlyniadol, Darpariaethau Trosiannol ac Arbed) (Cymru) 2013
The Public Audit (Wales) Act 2013 (Consequential Amendments) Order 20142014 No. 77 (W. 8)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (Diwygiadau Canlyniadol) 2014

Public Bodies

The Natural Resources Body for Wales (Functions) Order 20132013 No. 755 (W. 90)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2013

Public Bodies, England and Wales

The Public Bodies (Water Supply and Water Quality) (Inspection Fees) Order 20122012 No. 3101 (W. 314)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Cyflenwad Dŵr ac Ansawdd Dŵr) (Ffioedd Arolygu) 2012

Public Bodies, Wales

The Natural Resources Body for Wales (Establishment) Order 20122012 No. 1903 (W. 230)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012

Public Health

The HIV Testing Kits and Services Regulations 1992 (Revocation) (Wales) Regulations 20142014 No. 256 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Rheoliadau Citiau a Gwasanaethau Profi am HIV 1992 (Dirymu) (Cymru) 2014

Public Health, Wales

The Food Protection (Emergency Prohibitions) (Radioactivity in Sheep) (Wales) (Revocation) Order 20122012 No. 2978 (W. 304)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Diogelu Bwyd (Gwaharddiadau Brys) (Ymbelydredd mewn Defaid) (Cymru) (Dirymu) 2012
The Tobacco Advertising and Promotion (Display of Prices) (Wales) Regulations 20122012 No. 1911 (W. 233)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Hysbysebu a Hyrwyddo Tybaco (Arddangos Prisiau) (Cymru) 2012

Back to top