Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with P has returned 138 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Pensions, Wales

The Firefighters' Compensation Scheme (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 3256 (W. 331)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Digolledu’r Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2014
The Firefighters' Compensation Scheme and Pension Scheme (Wales) (Amendment) Order 20152015 No. 1013 (W. 69)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Digolledu a Chynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2015
The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Amendment) Order 20142014 No. 3242 (W. 329)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Diwygio) 2014
The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Contributions) (Amendment) Order 20142014 No. 522 (W. 63)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2014
The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Contributions) (Amendment) Order 20152015 No. 1014 (W. 70)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2015
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Contributions) (Amendment) Order 20142014 No. 523 (W. 64)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2014

Plant Health, Wales

The Plant Health (Export Certification) (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 1759 (W. 174)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2014
The Plant Health (Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 777 (W. 61)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2015
The Plant Health (Fees) (Wales) Regulations 20142014 No. 1792 (W. 185)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) 2014
The Plant Health (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20142014 No. 1463 (W. 144)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2014
The Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 20132013 No. 2939 (W. 287)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2013
The Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 20142014 No. 1186 (W. 115)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2014
The Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 3) Order 20142014 No. 2368 (W. 231)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2014
The Plant Health (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 521 (W. 62)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2014

Public Audit, Wales

The Public Audit (Wales) Act 2013 (Approved European Body of Accountants) Order 20142014 No. 890 (W. 88)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (Corff Cyfrifwyr Ewropeaidd Cymeradwy) 2014
The Public Audit (Wales) Act 2013 (Consequential Amendments) Order 20142014 No. 77 (W. 8)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (Diwygiadau Canlyniadol) 2014

Public Health

The HIV Testing Kits and Services Regulations 1992 (Revocation) (Wales) Regulations 20142014 No. 256 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Rheoliadau Citiau a Gwasanaethau Profi am HIV 1992 (Dirymu) (Cymru) 2014

Public Service Pensions, Wales

The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Consequential Provisions) Regulations 20152015 No. 848 (W. 63)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Canlyniadol) 2015
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Transitional and Consequential Provisions) Regulations 20152015 No. 1016 (W. 71)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Trosiannol a Chanlyniadol) 2015
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) Regulations 20152015 No. 622 (W. 50)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015

Back to top