Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with NATIONAL+HEALTH+SERVICE,+WALES has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (284)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Health Education and Improvement Wales (Transfer of Staff, Property, Liabilities) (Wales) Order 20182018 No. 981 (W. 201)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Rhwymedigaethau) (Cymru) 2018
  The Velindre National Health Service Trust (Establishment) (Amendment) Order 20182018 No. 887 (W. 176)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Felindre (Sefydlu) (Diwygio) 2018
  The National Health Service (Dental Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 297 (W. 55)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2018
  The National Health Service (General Dental Services Contracts and Personal Dental Services Agreements) (Wales) (Amendment) Regulations 20172017 No. 1040 (W. 269)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol a Chytundebau Gwasanaethau Deintyddol Personol) (Cymru) (Diwygio) 2017
  The Health Education and Improvement Wales (Establishment and Constitution) Order 20172017 No. 913 (W. 224)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (Sefydlu a Chyfansoddiad) 2017
  The Velindre National Health Service Trust (Establishment) (Amendment) Order 20172017 No. 912 (W. 223)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Felindre (Sefydlu) (Diwygio) 2017
  The Health Education and Improvement Wales Regulations 20172017 No. 909 (W. 221)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg a Gwella Iechyd Cymru 2017
  The Partnership Arrangements (Wales) (Amendment) Regulations 20172017 No. 491 (W. 103)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) (Diwygio) 2017
  The National Health Service (Welfare Reform Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20172017 No. 340 (W. 84)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau Amrywiol Diwygio Lles) (Cymru) 2017
  The National Health Service (Dental Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20172017 No. 339 (W. 83)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2017
  The Care and Support (Area Planning) (Wales) Regulations 20172017 No. 56 (W. 26)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cynllunio Ardal) (Cymru) 2017
  The National Health Service (Therapeutic Radiographer Independent Prescriber and Dietitian Supplementary Prescriber) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20162016 No. 1221 (W. 292)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Radiograffydd Therapiwtig-Ragnodydd Annibynnol a Deietegydd-Ragnodydd Atodol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2016
  The National Health Service (General Ophthalmic Services and Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20162016 No. 1059 (W. 250)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol a Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2016
  The Nurse Staffing Levels (Wales) Act 2016 (Commencement) Order 20162016 No. 829 (C. 59) (W. 208)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 (Cychwyn) 2016
  The Welsh Ambulance Services National Health Service Trust (Establishment) (Amendment) Order 20162016 No. 483 (W. 154)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (Sefydlu) (Diwygio) 2016
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20162016 No. 305 (W. 101)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2016
  The National Health Service (Performers Lists) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 101 (W. 49)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Rhestri Cyflawnwyr) (Cymru) (Diwygio) 2016
  The Public Health Wales National Health Service Trust (Membership and Procedure) (Amendment) Regulations 20162016 No. 100 (W. 48)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru (Aelodaeth a Gweithdrefn) (Diwygio) 2016
  The National Health Service (Welfare Reform Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20162016 No. 97 (W. 46)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau Canlyniadol Diwygio Lles) (Cymru) 2016
  The National Health Service (Primary Medical Services and Primary Dental Services) (Wales) (Amendment and Transitional Provision) Regulations 20162016 No. 90 (W. 43)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol a Gwasanaethau Deintyddol Sylfaenol) (Cymru) (Diwygio a Darpariaeth Drosiannol) 2016

  Back to top