Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with NATIONAL+HEALTH+SERVICE,+WALES has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (284)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The National Health Service (Personal Dental Services Agreements) (Wales) Regulations 20062006 No. 489 (W. 58)Wales Statutory Instruments
  The General Dental Services and Personal Dental Services Transitional Provisions (Wales) Order 20062006 No. 488 (W. 57)Wales Statutory Instruments
  The Functions of Local Health Boards (Dental Public Health) (Wales) Regulations 20062006 No. 487 (W. 56)Wales Statutory Instruments
  The General Medical Services Transitional and Consequential Provisions (Wales) (Amendment) Order 20062006 No. 360 (W. 47)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Darpariaethau Trosiannol a Chanlyniadol y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (Cymru) (Diwygio) 2006
  The National Health Service (Primary Medical Services) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20062006 No. 358 (W. 46)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2006
  The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 Commencement (Wales) (No. 4) Order 20062006 No. 345 (W. 42) (C. 8)Wales Statutory Instruments
  The National Health Service (General Ophthalmic Services Supplementary List) and (General Ophthalmic Services) (Amendment and Consequential Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 181 (W. 32)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Rhestr Atodol Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio a Diwygiad Canlyniadol) (Cymru) 2006
  The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 Commencement (Wales) (No. 3) Order 20052005 No. 3285 (C. 140) (W. 249)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cychwyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 (Rhif 3) (Cymru) 2005
  National Health Service (Appointment of Consultants) (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 3039 (W. 227)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Penodi Ymgynghorwyr) (Cymru) (Diwygio) 2005
  The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment)(No. 2) Regulations 20052005 No. 1915 (W. 158)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2005
  The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 1723 (W. 135)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Cymru) 2005
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) and (General Ophthalmic Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 1630 (W. 124)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) a (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2005
  The National Health Service (Pharmaceutical Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20052005 No. 1013 (W. 67)Wales Statutory Instruments
  Community Health Councils (Amendment) Regulations 20052005 No. 603 (W. 51)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned (Diwygio) 2005
  The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 427 (W. 44)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) 2005
  The Health and Social Care (Community Health and Standards) Act 2003 (Healthcare Inspections) (Wales) Regulations 20052005 No. 424 (W. 42)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 (Arolygiadau Gofal Iechyd) (Cymru) 2005
  The National Health Service (General Medical Services Contracts) (Prescription of Drugs Etc.) (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 366 (W. 32)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Rhagnodi Cyffuriau Etc.) (Cymru) (Diwygio) 2005
  The National Health Service (Performers Lists) (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 258 (W. 24)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Rhestri Cyflawnwyr) (Cymru) (Diwygio) 2005
  The General Medical Services (Transitional Measure Relating to Non-Clinical Partners) (Wales) Order 20042004 No. 1825 (W. 201)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (Mesur Trosiannol sy'n Ymwneud â Phartneriaid Anghlinigol) (Cymru) 2004
  The Health and Social Care Act 2001 (Commencement No. 7) (Wales) Order 20042004 No. 1754 (W. 187) (C. 70)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2001 (Cychwyn Rhif 7) (Cymru) 2004

  Back to top