Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with NATIONAL+HEALTH+SERVICE,+WALES has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (284)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  Local Health Boards (Functions) (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 315 (W. 29)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Byrddau Iechyd Lleol (Swyddogaethau) (Cymru) (Diwygio) 2007
  The National Health Service (Miscellaneous Amendments Concerning Independent Nurse Prescribers, Supplementary Prescribers, Nurse Independent Prescribers and Pharmacist Independent Prescribers) (Wales) Regulations 20072007 No. 205 (W. 19)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau Amrywiol Ynghylch Nyrsys Sy'n Rhagnodi'n Annibynnol, Rhagnodwyr Atodol, Nyrsys-ragnodwyr Annibynnol a Fferyllwyr-ragnodwyr Annibynnol) (Cymru) 2007
  National Health Service (General Ophthalmic Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 122 (W. 12)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2007
  National Health Service (Free Prescriptions and Charges for Drugs and Appliances) (Wales) Regulations 20072007 No. 121 (W. 11)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Presgripsiynau am Ddim a Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) 2007
  The National Health Service (Dental Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 3366 (W. 308)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2006
  The Healthy Start Scheme (Description of Healthy Start Food) (Wales) Regulations 20062006 No. 3108 (W. 287)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Cynllun Cychwyn Iach (Disgrifio Bwyd Cychwyn Iach) (Cymru) 2006
  National Health Service (Pharmaceutical Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 2985 (W. 275)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Diwygio) (Cymru 2006
  The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (No. 2) Regulations 20062006 No. 2791 (W. 232)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Rhif 2) 2006
  The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20062006 No. 1792 (W. 188)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2006
  The Local Health Boards (Establishment) (Wales) (Amendment) Order 20062006 No. 1790 (W. 186)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Sefydlu) (Cymru) (Diwygio) 2006
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 1749 (W. 181)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2006
  The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 1389 (W. 139)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Diwygio) (Cymru) 2006
  The National Health Service (General Dental Services Contracts and Personal Dental Services Agreements) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 947 (W. 96)Wales Statutory Instruments
  The General Dental Services and Personal Dental Services Transitional and Consequential Provisions (Wales) Order 20062006 No. 946 (W. 95)Wales Statutory Instruments
  The National Health Service (Performers Lists) (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 945 (W. 94)Wales Statutory Instruments
  The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 943 (W. 92)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) 2006
  The Community Health Council (Establishment of Carmarthenshire Community Health Council, Transfer of Functions and Abolition of Llanelli/Dinefwr and Carmarthen/Dinefwr Community Health Councils) Order 20062006 No. 942 (W. 91)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor Iechyd Cymuned (Sefydlu Cyngor Iechyd Cymuned Sir Gaerfyrddin, Trosglwyddo Swyddogaethau a Diddymu Cynghorau Iechyd Cymuned Llanelli/Dinefwr a Chaerfyrddin/Dinefwr) 2006
  The Functions of Local Health Boards and the NHS Business Services Authority (Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG) (Primary Dental Services) (Wales) Regulations 20062006 No. 941 (W. 90)Wales Statutory Instruments
  The National Health Service (Dental Charges) (Wales) Regulations 20062006 No. 491 (W. 60)Wales Statutory Instruments
  The National Health Service (General Dental Services Contracts) (Wales) Regulations 20062006 No. 490 (W. 59)Wales Statutory Instruments

  Back to top