Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with N has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

National Health Service, Wales

The Local Health Boards (Establishment) (Wales) (Amendment) Order 20062006 No. 1790 (W. 186)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Sefydlu) (Cymru) (Diwygio) 2006
The Local Health Boards (Establishment) (Wales) Order 20032003 No. 148 (W. 18)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Sefydlu) (Cymru) 2003
The Local Health Boards (Functions) (Amendment) Regulations 20032003 No. 816 (W. 101)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Byrddau Iechyd Lleol (Swyddogaethau) (Diwygio) 2003
The Local Health Boards (Functions) (Wales) Regulations 20032003 No. 150 (W. 20)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Byrddau Iechyd Lleol (Swyddogaethau) (Cymru) 2003
The Local Health Boards (Transfer of Property, Rights and Liabilities) (Wales) Order 20032003 No. 473 (W. 63)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Byrddau Iechyd Lleol (Trosglwyddo Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) (Cymru) 2003
The Local Health Boards (Transfer of Staff) (Wales) Order 20032003 No. 818 (W. 103)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Byrddau Iechyd Lleol (Trosglwyddo Staff) (Cymru) 2003
The Local Health Boards (Transfer of Staff, Property, Rights and Liabilities) (Wales) Order 20092009 No. 1559 (W. 154)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Byrddau Iechyd Lleol (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) (Cymru) 2009
The National Health Service (Amendments concerning Supplementary and Independent Nurse Prescribing) (Wales) Regulations 20032003 No. 2624 (W. 252)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau ynghylch Rhagnodi gan Nyrsys Atodol ac Annibynnol) (Cymru) 2003
The National Health Service (Amendments relating to Optical Charges and Payments) (Wales) Regulations 20092009 No. 589 (W. 56)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau sy'n ymwneud â Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Cymru) 2009
The National Health Service (Amendments relating to Optical Charges and Payments) (Wales) Regulations 20102010 No. 636 (W. 62)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau sy'n ymwneud â Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Cymru) 2010
The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 2359 (W. 196)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Diwygio) (Cymru) 2001
The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20062006 No. 1792 (W. 188)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2006
The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 1605 (W. 164)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) 2004
The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 427 (W. 44)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) 2005
The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 943 (W. 92)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) 2006
The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment)(No. 2) Regulations 20052005 No. 1915 (W. 158)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2005
The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) Amendment (Wales) Regulations 20002000 No. 1422 (W. 102)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau ac Offer) Diwygio (Cymru) 2000
The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (No.2) (Wales) Regulations 20092009 No. 3005 (W. 264)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2009
The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1433 (W. 146)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2004
The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (Wales) Regulations 20082008 No. 2364 (W. 203)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2008

Back to top