Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with L has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Land Drainage, Wales

The Lower Wye and Caldicot and Wentlooge Internal Drainage Districts (Abolition) Order 20152015 No. 872 (W. 65)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ardaloedd Draenio Mewnol Rhannau Isaf Afon Gwy a Chil-y-coed a Gwynllŵg (Diddymu) 2015

Landlord and Tenant, Wales

The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) (No. 2) Order 20152015 No. 1642 (W. 214)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) (Rhif 2) 2015
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) (No. 3) Order 20152015 No. 1975 (W. 296)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) (Rhif 3) 2015
The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20152015 No. 1020 (W. 73)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2015
The Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 (Commencement No. 1) (Wales) Regulations 20152015 No. 1710 (C. 103) (W. 225)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth 2015 (Cychwyn) (Cymru) 2015

Licensing (marine), Wales

The Marine Licensing (Exempted Activities) (Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 690 (W. 188)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Trwyddedu Morol (Gweithgareddau Esempt) (Cymru) (Diwygio) 2016

Local Government, Wales

The Accounts and Audit (Wales) Regulations 20142014 No. 3362 (W. 337)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014
The Government of Wales Act 1998 (Local Democracy and Boundary Commission for Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 970 (W. 239)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru) (Diwygio) 2016
The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 102 (W. 50)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Local Authorities (Model Code of Conduct) (Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 84 (W. 38)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Local Authority Elections (Wales) Order 20142014 No. 3033 (W. 302)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Etholiadau Awdurdodau Lleol (Cymru) 2014
The Local Government (Democracy) (Wales) Act 2013 (Commencement No. 2) Order 20152015 No. 1182 (W. 79) (C. 71)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 2) 2015
The Local Government (Standards Committees, Investigations, Dispensations and Referral) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 85 (W. 39)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Gollyngiadau ac Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Local Government Byelaws (Fixed Penalties) (Wales) Regulations 20142014 No. 2717 (W. 273)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2014
The Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 (Amendment) Order 20142014 No. 3111 (W. 311)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (Diwygio) 2014
The Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 (Commencement No. 1) Order 20142014 No. 2121 (W. 207) (C. 95)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (Cychwyn Rhif 1) 2014
The Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 (Commencement No. 2, Transitional Provisions and Savings) Order 20152015 No. 1025 (C. 70) (W. 74)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) 2015
The Playing Fields (Community Involvement in Disposal Decisions) (Wales) Regulations 20152015 No. 1403 (W. 139)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015
The Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Act 2015 (Commencement No. 1) Order 20152015 No. 1680 (C. 97) (W. 217)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 1) 2015
The Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Act 2015 (Commencement No. 2) Order 20152015 No. 2019 (C. 124) (W. 307)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 2) 2015

Back to top