Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with F has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Fees and Charges, England and Wales

The Water Quality and Supply (Fees) (Undertakers Wholly or Mainly in Wales) Order 20162016 No. 843 (W. 213)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ansawdd a Chyflenwad Dŵr (Ffioedd) (Ymgymerwyr sy’n Gyfan Gwbl neu’n Bennaf yng Nghymru) 2016

Fire and Rescue Services, Wales

The Fire and Rescue Authorities (Performance Indicators) (Wales) Order 20152015 No. 604 (W. 49)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Awdurdodau Tân ac Achub (Dangosyddion Perfformiad) (Cymru) 2015
The Fire and Rescue Services (Emergencies) (Wales) (Amendment) Order 20172017 No. 168 (W. 49)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Gwasanaethau Tân ac Achub (Argyfyngau) (Cymru) (Diwygio) 2017
The Fire and Rescue Services (National Framework) (Wales) (Revision) (No. 2) Order 20152015 No. 1991 (W. 301)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Gwasanaethau Tân ac Achub (Fframwaith Cenedlaethol) (Cymru) (Adolygu) (Rhif 2) 2015
The Fire and Rescue Services (National Framework) (Wales) (Revision) Order 20152015 No. 1931 (W. 289)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Gwasanaethau Tân ac Achub (Fframwaith Cenedlaethol) (Cymru) (Adolygu) 2015
The Firefighters' Compensation Scheme (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 3256 (W. 331)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Digolledu’r Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2014
The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Contributions) (Amendment) Order 20152015 No. 1014 (W. 70)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2015
The Firefighters’ Compensation Scheme and Pension Scheme (Wales) (Amendment) Order 20152015 No. 1013 (W. 69)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Digolledu a Chynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2015
The Firefighters’ Pension (Wales) Scheme (Amendment and Transitional Provisions) Order 20162016 No. 1136 (W. 274)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Diwygio a Darpariaethau Trosiannol) 2016

Flood Risk Management, Wales

The Flood and Water Management Act 2010 (Commencement No. 1 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20162016 No. 79 (C. 6) (W. 36)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2016
The Reservoirs Act 1975 (Capacity, Registration, Prescribed Forms, etc.) (Wales) Regulations 20162016 No. 80 (W. 37)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 (Capasiti, Cofrestru, Ffurflenni Rhagnodedig, etc.) (Cymru) 2016
The Reservoirs Act 1975 (Exemptions, Appeals and Inspections) (Wales) Regulations 20162016 No. 78 (W. 35)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 (Esemptiadau, Apeliadau ac Arolygiadau) (Cymru) 2016

Food, Wales

The Caseins and Caseinates (Wales) Regulations 20162016 No. 1130 (W. 270)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Caseinau a Chaseinadau (Cymru) 2016
The Country of Origin of Certain Meats (Wales) Regulations 20152015 No. 1519 (W. 177)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwlad Tarddiad Cigoedd Penodol (Cymru) 2015
The Food Hygiene (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 845 (W. 214)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2016
The Food Hygiene Rating (Promotion of Food Hygiene Rating) (Wales) Regulations 20162016 No. 429 (W. 138)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Sgorio Hylendid Bwyd (Hyrwyddo Sgôr Hylendid Bwyd) (Cymru) 2016
The Food Information (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 664 (W. 181)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2016
The Food for Specific Groups (Information and Compositional Requirements) (Wales) Regulations 20162016 No. 639 (W. 175)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Cymru) 2016
The Honey (Wales) Regulations 20152015 No. 1507 (W. 174)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Mêl (Cymru) 2015
The Natural Mineral Water, Spring Water and Bottled Drinking Water (Wales) Regulations 20152015 No. 1867 (W. 274)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi’i Botelu (Cymru) 2015

Back to top