Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with F has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Fire and Rescue Services, Wales

The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Contributions) (Amendment) Order 20142014 No. 522 (W. 63)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2014
The Firefighters' Pension Scheme (Wales) (Contributions) (Amendment) Order 20142014 No. 523 (W. 64)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2014

Food, Wales

The Contaminants in Food (Wales) Regulations 20132013 No. 2493 (W. 242)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013
The Fish Labelling (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 3079 (W. 304)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Labelu Pysgod (Cymru) (Diwygio) 2014
The Fish Labelling (Wales) Regulations 20132013 No. 2139 (W. 209)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Labelu Pysgod (Cymru) 2013
The Food (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20132013 No. 3049 (W. 308)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2013
The Food Additives, Flavourings, Enzymes and Extraction Solvents (Wales) Regulations 20132013 No. 2591 (W. 255)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013
The Food Hygiene (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20142014 No. 3080 (W. 305)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2014
The Food Hygiene (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 1858 (W. 192)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2014
The Food Hygiene Rating (Wales) Act 2013 (Commencement No.1) Order 20132013 No. 2617 (C. 104) (W. 256)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 1) 2013
The Food Hygiene Rating (Wales) Act 2013 (Commencement No.2) Order 20142014 No. 3089 (C. 132) (W. 310)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 2) 2014
The Food Hygiene Rating (Wales) Regulations 20132013 No. 2903 (W. 282)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013
The Food Information (Wales) Regulations 20142014 No. 2303 (W. 227)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014
The Food Safety, Food Hygiene and Official Controls (Sprouting Seeds) (Wales) Regulations 20132013 No. 3007 (W. 298)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diogelwch Bwyd, Hylendid Bwyd a Rheolaethau Swyddogol (Hadau Egino) (Cymru) 2013
The Food with Added Phytosterols or Phytostanols (Labelling) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 440 (W. 49)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd â Ffytosterolau neu Ffytostanolau Ychwanegol (Labelu) (Cymru) (Diwygio) 2014
The Fruit Juices and Fruit Nectars (Wales) Regulations 20132013 No. 2750 (W. 267)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Suddoedd Ffrwythau a Neithdarau Ffrwythau (Cymru) 2013
The Infant Formula and Follow-on Formula (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 123 (W. 13)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) (Diwygio) 2014
The Official Feed and Food Controls (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 2714 (W. 271)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2014
The Products Containing Meat etc. (Wales) Regulations 20142014 No. 3087 (W. 308)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion sy’n Cynnwys Cig etc. (Cymru) 2014
The Transfer of Functions (Food) (Wales) Regulations 20142014 No. 1102 (W. 110)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Trosglwyddo Swyddogaethau (Bwyd) (Cymru) 2014

Back to top