Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with F has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Food, Wales

The Dairy Produce Quotas (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 762 (W. 72)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cwotâu Cynnyrch Llaeth (Cymru) (Diwygio) 2006
The Dairy Produce Quotas (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 844 (W. 76)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cwotâu Cynnyrch Llaeth (Cymru) (Diwygio) 2007
The Dairy Produce Quotas (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 685 (W. 72)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cwotâu Cynnyrch Llaeth (Cymru) (Diwygio) 2008
The Dairy Produce Quotas (Wales) Regulations 20052005 No. 537 (W. 47)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cwotâu Cynnyrch Llaeth (Cymru) 2005
The Dairy Products (Hygiene) (Charges) (Amendment) (Wales) Regulations 20002000 No. 1738 (W. 121)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Llaeth (Hylendid) (Taliadau) (Diwygio) (Cymru) 2000
The Drinking Milk (Wales) Regulations 20102010 No. 1492 (W. 135)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Llaeth Yfed (Cymru) 2010
The Eggs and Chicks (Wales) Regulations 20092009 No. 793 (W. 71)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Wyau a Chywion (Cymru) 2009
The Eggs and Chicks (Wales) Regulations 20102010 No. 1671 (W. 158)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Wyau a Chywion (Cymru) 2010
The Extraction Solvents in Food (Amendment) (Wales) Regulations 20112011 No. 1849 (W. 199)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Toddyddion Echdynnu mewn Bwyd (Diwygio) (Cymru) 2011
The Fish Labelling (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 1339 (W. 131)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Labelu Pysgod (Cymru) (Diwygio) 2006
The Fish Labelling (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 3079 (W. 304)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Labelu Pysgod (Cymru) (Diwygio) 2014
The Fish Labelling (Wales) Regulations 20032003 No. 1635 (W. 177)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Labelu Pysgod (Cymru) 2003
The Fish Labelling (Wales) Regulations 20102010 No. 797 (W. 78)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Labelu Pysgod (Cymru) 2010
The Fish Labelling (Wales) Regulations 20132013 No. 2139 (W. 209)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Labelu Pysgod (Cymru) 2013
The Fishery Products (Official Controls Charges) (Wales) Regulations 20052005 No. 3297 (W. 255)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Pysgodfeydd (Taliadau Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 2005
The Fishery Products (Official Controls Charges) (Wales) Regulations 20062006 No. 3344 (W. 305)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Pysgodfeydd (Taliadau Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 2006
The Fishery Products (Official Controls Charges) (Wales) Regulations 20072007 No. 3462 (W. 307)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Pysgodfeydd (Taliadau Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 2007
The Flavourings in Food (Wales) Regulations 20102010 No. 2922 (W. 243)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyflasynnau mewn Bwyd (Cymru) 2010
The Food (Brazil Nuts) (Emergency Control) (Wales) Regulations 20032003 No. 2254 (W. 224)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd (Cnau Brasil) (Rheolaeth Frys) (Cymru) 2003
The Dairy Produce Quotas (Wales) Regulations 20022002 No. 897 (W. 103)Wales Statutory Instruments

Back to top