Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with F has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Flood Risk Management, Wales

The Flood Risk (Amendment) (Wales) Regulations 20112011 No. 2880 (W. 308)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Perygl Llifogydd (Diwygio) (Cymru) 2011
The Flood and Coastal Erosion Risk Management Information Appeal (Wales) Regulations 20112011 No. 865 (W. 127)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Apelio ynghylch Gwybodaeth am Reoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (Cymru) 2011
The Flood and Water Management Act 2010 (Commencement No. 1 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20162016 No. 79 (C. 6) (W. 36)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2016
The Incidental Flooding and Coastal Erosion (Wales) Order 20112011 No. 2829 (W. 302)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Llifogydd ac Erydu Arfordirol Atodol (Cymru) 2011
The Reservoirs Act 1975 (Capacity, Registration, Prescribed Forms, etc.) (Wales) Regulations 20162016 No. 80 (W. 37)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 (Capasiti, Cofrestru, Ffurflenni Rhagnodedig, etc.) (Cymru) 2016
The Reservoirs Act 1975 (Exemptions, Appeals and Inspections) (Wales) Regulations 20162016 No. 78 (W. 35)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 (Esemptiadau, Apeliadau ac Arolygiadau) (Cymru) 2016

Food, Wales

The Addition of Vitamins, Minerals and Other Substances (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 2069 (W. 191)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) (Diwygio) 2010
The Addition of Vitamins, Minerals and Other Substances (Wales) Regulations 20072007 No. 1984 (W. 165)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) 2007
The Animal By-Products (Identification) (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20032003 No. 2754 (W. 265)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Adnabod) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2003
The Animal By-Products (Identification) (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 1472 (W. 146)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Sgil-gynyrchion Anifeiliaid (Adnabod) (Diwygio) (Cymru) 2002
The Animal By-Products (Identification) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 1849 (W. 199)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Adnabod) (Diwygio) (Cymru) 2003
The Authorised Officers (Meat Inspection) (Revocation) (Wales) Regulations 20122012 No. 826 (W. 114)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Swyddogion Awdurdodedig (Archwilio Cig) (Dirymu) (Cymru) 2012
The Beef Bones (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3464 (W. 52)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Esgyrn Cig Eidion (Diwygio) (Cymru) 1999
The Beef Labelling (Enforcement) (Wales) Regulations 20012001 No. 1360 (W. 88)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Labelu Cig Eidion (Gorfodi) (Cymru) 2001
The Bovine Products (Restriction on Placing on the Market) (Wales) (No. 2) (Amendment) Regulations 20072007 No. 1835 (W. 159)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Buchol (Cyfyngu ar eu Rhoi ar y Farchnad) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) 2007
The Bovine Products (Restriction on Placing on the Market) (Wales) (No.2) Regulations 20052005 No. 3296 (W. 254)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Buchol (Cyfyngu ar eu Rhoi ar y Farchnad) (Cymru) (Rhif 2) 2005
The Bovine Products (Restriction on Placing on the Market) (Wales) Regulations 20052005 No. 3051 (W. 228)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Buchol (Cyfyngu ar eu Rhoi ar y Farchnad) (Cymru) 2005
The Caseins and Caseinates (Wales) Regulations 20162016 No. 1130 (W. 270)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Caseinau a Chaseinadau (Cymru) 2016
The Ceramic Articles in Contact with Food (Wales) Regulations 20062006 No. 1704 (W. 166)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Eitemau Ceramig mewn Cyffyrddiad â Bwyd (Cymru) 2006
The Cocoa and Chocolate Products (Wales) Regulations 20032003 No. 3037 (W. 285)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Coco a Siocled (Cymru) 2003

Back to top