Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with E has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Economic Development, Wales

The Welsh Development Agency Act 1975 (Amendment) (Wales) Order 20132013 No. 2948 (W. 291)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Awdurdod Datblygu Cymru 1975 (Diwygio) (Cymru) 2013

Education, Wales

The Coleg Ceredigion Further Education Corporation (Dissolution) and Coleg Ceredigion (Designated Institution in Further Education) Order 20132013 No. 3045 (W. 304)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Ceredigion (Diddymu) a Choleg Ceredigion (Sefydliad Dynodedig mewn Addysg Bellach) 2013
The Diocese of Swansea and Brecon (Education Endowments) (Llanfihangel Nant Br�n) (Wales) Order 20132013 No. 2155 (W. 210)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu (Gwaddolion Addysgol) (Llanfihangel Nant Brân) (Cymru) 2013
The Education (Admission Appeals Arrangements) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 2535 (W 250. ) (W. 250)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) (Diwygio) 2013
The Education (Information About Individual Pupils) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 3137 (W. 310)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2013
The Education (Local Curriculum for Pupils in Key Stage 4) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 42 (W. 4)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cwricwlwm Lleol ar gyfer Disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4) (Cymru) (Diwygio) 2014
The Education (Penalty Notices) (Wales) Regulations 20132013 No. 1983 (W. 193)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2013
The Education (Remission of Charges Relating to Residential Trips) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 2731 (W. 265)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Peidio â Chodi Tâl sy’n Ymwneud â Theithiau Preswyl) (Cymru) (Diwygio) 2013
The Education (Student Support) (Wales) Regulations 20132013 No. 3177 (W. 316)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2013
The Education (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 2) Order 20132013 No. 2090 (W. 205) (C. 87)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Addysg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 2) 2013
The Free School Lunches and Milk (Universal Credit) (Wales) Order 20132013 No. 2021 (W. 199)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ciniawau Ysgol a Llaeth am Ddim (Credyd Cynhwysol) (Cymru) 2013
The Government of Maintained Schools (Clerk to a Governing Body) (Wales) Regulations 20132013 No. 2127 (W. 208)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Clerc i Gorff Llywodraethu) (Cymru) 2013
The Government of Maintained Schools (Training Requirements for Governors) (Wales) Regulations 20132013 No. 2124 (W. 207)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) 2013
The Healthy Eating in Schools (Nutritional Standards and Requirements) (Wales) Regulations 20132013 No. 1984 (W. 194)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013
The Healthy Eating in Schools (Wales) Measure 2009 (Commencement) Order 20132013 No. 1985 (W. 195) (C. 84)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009 (Cychwyn) 2013
The School Admission Appeals Code (Appointed Day) (Wales) Order 20132013 No. 3141 (W. 314)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Cod Apelau Derbyn Ysgol (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2013
The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 (Commencement No. 3) Order 20132013 No. 3024 (W. 299) (C. 124)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 3) 2013
The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 (Commencement No. 4 and Savings Provisions) Order 20142014 No. 178 (W. 26) (C. 5)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Arbed) 2014
The Welsh in Education Strategic Plans and Assessing Demand for Welsh Medium Education (Wales) Regulations 20132013 No. 3048 (W. 307)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ac Asesu’r Galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013

Energy Conservation, Wales

The Home Energy Efficiency Schemes (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 2843 (W. 270)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) (Diwygio) 2013

Back to top