Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with E has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Education, Wales

The Designation of Schools Having a Religious Character (Wales) Order 20142014 No. 3261 (W. 332)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Dynodi Ysgolion Sydd â Chymeriad Crefyddol (Cymru) 2014
The Eastern High School (Change to School Session Times) Order 20152015 No. 1227 (W. 81)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ysgol Uwchradd y Dwyrain (Newid Amserau Sesiynau Ysgolion) 2015
The Education (European University Institute) (Wales) Regulations 20142014 No. 3037 (W. 303)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Athrofa Brifysgol Ewropeaidd) (Cymru) 2014
The Education (Induction Arrangements for School Teachers) (Wales) Regulations 20152015 No. 484 (W. 41)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) 2015
The Education (Pupil Referral Units) (Management Committees etc.) (Wales) Regulations 20142014 No. 2709 (W. 270)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Pwyllgorau Rheoli etc.) (Cymru) 2014
The Education (School Development Plans) (Wales) Regulations 20142014 No. 2677 (W. 265)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cynlluniau Datblygu Ysgolion) (Cymru) 2014
The Education (Student Support) (Wales) Regulations 20152015 No. 54 (W. 5)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2015
The Education (Wales) Act 2014 (Commencement No. 2) Order 20142014 No. 2162 (W. 211) (C. 97)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 2) 2014
The Education (Wales) Act 2014 (Commencement No. 3 and Saving and Transitional Provisions) Order 20152015 No. 29 (C. 2) (W. 2)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 3 a Darpariaethau Arbed a Throsiannol) 2015
The Education (Wales) Measure 2009 (Pilot) (Revocation) Regulations 20142014 No. 3267 (W. 334)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Mesur Addysg (Cymru) 2009 (Treialu) (Dirymu) 2014
The Education Act 2002 (Commencement No. 15) (Wales) Order 20152015 No. 381 (W. 40) (C. 22)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 15) (Cymru) 2015
The Education Workforce Council (Additional Functions and Revocation) (Wales) Order 20152015 No. 194 (W. 9)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Swyddogaethau Ychwanegol a Dirymu) (Cymru) 2015
The Education Workforce Council (Main Functions) (Wales) Regulations 20152015 No. 140 (W. 8)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015
The Education Workforce Council (Membership and Appointment) (Wales) Regulations 20142014 No. 2365 (W. 229)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Aelodaeth a Phenodi) (Cymru) 2014
The Education Workforce Council (Registration Fees) (Wales) Regulations 20152015 No. 195 (W. 10)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) (Cymru) 2015
The Government of Maintained Schools (Training Requirements for Governors) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 2225 (W. 214)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) (Diwygio) 2014
The Higher Education (Wales) Act 2015 (Commencement No.1 and Saving Provision) Order 20152015 No. 1327 (C. 74) (W. 122)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Arbed) 2015
The National Curriculum (Moderation of Assessment Arrangements for the Second and Third Key Stages) (Wales) Order 20152015 No. 1309 (W. 113)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Cymedroli Trefniadau Asesu ar gyfer yr Ail Gyfnod Allweddol a’r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2015

Electricity, Wales

The Emissions Performance Standard (Enforcement) (Wales) Regulations 20152015 No. 1388 (W. 137)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Safon Perfformiad Allyriadau (Gorfodi) (Cymru) 2015

Environmental Protection, Wales

The Environmental Damage (Prevention and Remediation) (Amendment) (Wales) Regulations 20152015 No. 1394 (W. 138)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Diwygio) (Cymru) 2015

Back to top