Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with E has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Education, Wales

The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20142014 No. 1314 (W. 134)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2014
The Diocese of Bangor (Educational Endowments) (Llangristiolus Church in Wales School) (Wales) Order 20142014 No. 1836 (W. 190)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Esgobaeth Bangor (Gwaddolion Addysgol) (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangristiolus) (Cymru) 2014
The Education (Amendments Relating to the Inspection of Education and Training) (Wales) Regulations 20142014 No. 1212 (W. 128)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy’n Ymwneud ag Arolygu Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2014
The Education (Consultation on School Term Dates) (Wales) Regulations 20142014 No. 1462 (W. 143)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Ymgynghori ar Ddyddiadau Tymhorau Ysgol) (Cymru) 2014
The Education (European Institutions) and Student Support (Wales) (Revocation) Regulations 20142014 No. 1895 (W. 194)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Sefydliadau Ewropeaidd) a Chymorth i Fyfyrwyr (Cymru) (Dirymu) 2014
The Education (Information About Individual Pupils) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 3137 (W. 310)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2013
The Education (Local Curriculum for Pupils in Key Stage 4) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 42 (W. 4)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cwricwlwm Lleol ar gyfer Disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4) (Cymru) (Diwygio) 2014
The Education (Notification of School Term Dates) (Wales) Regulations 20142014 No. 1249 (W. 130)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Hysbysu am Ddyddiadau Tymhorau Ysgol) (Cymru) 2014
The Education (Small Schools) (Wales) Order 20142014 No. 1133 (W. 112)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Ysgolion Bach) (Cymru) 2014
The Education (Student Support) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 1712 (W. 172)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2014
The Education (Student Support) (Wales) Regulations 20132013 No. 3177 (W. 316)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2013
The Education (Wales) Act 2014 (Commencement No. 1) Order 20142014 No. 1605 (W. 163) (C. 63)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 1) 2014
The Education (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 3) Order 20142014 No. 1066 (W. 105) (C. 46)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Addysg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 3) 2014
The Federation of Maintained Schools (Wales) Regulations 20142014 No. 1132 (W. 111)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014
The Further and Higher Education (Governance and Information) (Wales) Act 2014 (Commencement) Order 20142014 No. 1706 (W. 171) (C. 72)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014 (Cychwyn) 2014
The Higher Education Funding Council for Wales (Supplementary Functions) Order 20142014 No. 1464 (W. 145)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (Swyddogaethau Atodol) 2014
The School Admission Appeals Code (Appointed Day) (Wales) Order 20132013 No. 3141 (W. 314)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Cod Apelau Derbyn Ysgol (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2013
The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 (Commencement No. 4 and Savings Provisions) Order 20142014 No. 178 (W. 26) (C. 5)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Arbed) 2014
The Staffing of Maintained Schools (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 1609 (W. 165)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014
The Welsh in Education Strategic Plans and Assessing Demand for Welsh Medium Education (Wales) Regulations 20132013 No. 3048 (W. 307)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ac Asesu’r Galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013

Back to top