Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with E has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Education, Wales

The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20152015 No. 1418 (W. 142)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2015
The Consumer Rights Act 2015 (Commencement No. 1 and Transitional Provision) (Wales) Order 20152015 No. 1605 (C. 93) (W. 203)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Drosiannol) (Cymru) 2015
The Eastern High School (Change to School Session Times) Order 20152015 No. 1227 (W. 81)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ysgol Uwchradd y Dwyrain (Newid Amserau Sesiynau Ysgolion) 2015
The Education (Induction Arrangements for School Teachers) (Wales) Regulations 20152015 No. 484 (W. 41)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) 2015
The Education (Student Support) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1505 (W. 173)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2015
The Education Act 2002 (Commencement No. 15) (Wales) Order 20152015 No. 381 (W. 40) (C. 22)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 15) (Cymru) 2015
The Government of Maintained Schools (Change of Category) (Wales) Regulations 20152015 No. 1521 (W. 178)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Newid Categori) (Cymru) 2015
The Higher Education (Amounts) (Wales) Regulations 20152015 No. 1496 (W. 168)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Symiau) (Cymru) 2015
The Higher Education (Designation of Providers of Higher Education) (Wales) Regulations 20152015 No. 1497 (W. 169)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Dynodi Darparwyr Addysg Uwch) (Cymru) 2015
The Higher Education (Fee and Access Plans) (Notices and Directions) (Wales) Regulations 20152015 No. 1485 (W. 164)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau a Chyfarwyddydau) (Cymru) 2015
The Higher Education (Fee and Access Plans) (Wales) Regulations 20152015 No. 1498 (W. 170)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Cymru) 2015
The Higher Education (Qualifying Courses, Qualifying Persons and Supplementary Provision) (Wales) Regulations 2015 Regulations 20152015 No. 1484 (W. 163)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a Darpariaeth Atodol) (Cymru) 2015
The Higher Education (Wales) Act 2015 (Commencement No.1 and Saving Provision) Order 20152015 No. 1327 (C. 74) (W. 122)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Arbed) 2015
The Merthyr Tydfil College Limited (Designated Institution in Further Education) Order 20152015 No. 1464 (W. 158)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Merthyr Tydfil College Limited (Sefydliad Dynodedig mewn Addysg Bellach) 2015
The National Curriculum (Desirable Outcomes, Educational Programmes and Baseline and End of Phase Assessment Arrangements for the Foundation Phase) (Wales) Order 20152015 No. 1596 (W. 195)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Deilliannau Dymunol, Rhaglenni Addysg a Threfniadau Asesu Sylfaenol a Diwedd Cyfnod ar gyfer y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2015
The National Curriculum (Moderation of Assessment Arrangements for the Second and Third Key Stages) (Wales) Order 20152015 No. 1309 (W. 113)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Cymedroli Trefniadau Asesu ar gyfer yr Ail Gyfnod Allweddol a’r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2015
The Qualifications Wales Act 2015 (Commencement No. 1) Order 20152015 No. 1591 (W. 191) (C. 92)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (Cychwyn Rhif 1) 2015

Electricity, Wales

The Emissions Performance Standard (Enforcement) (Wales) Regulations 20152015 No. 1388 (W. 137)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Safon Perfformiad Allyriadau (Gorfodi) (Cymru) 2015

Environmental Protection, Wales

The Environmental Damage (Prevention and Remediation) (Amendment) (Wales) Regulations 20152015 No. 1394 (W. 138)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Diwygio) (Cymru) 2015
The Hazardous Waste (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20152015 No. 1417 (W. 141)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2015

Back to top