Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with E has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Education, England and Wales

The Qualifications Wales Act 2015 (Consequential Amendments) Regulations 20162016 No. 236 (W. 88)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016

Education, Wales

The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20162016 No. 48 (W. 20)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2016
The Education (Amendments Relating to the Intervals for Inspection of Education and Training) (Wales) Regulations 20162016 No. 135 (W. 65)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Diwygiadau ynglŷn â’r Ysbeidiau rhwng Arolygiadau Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2016
The Education (Listed Bodies) (Wales) Order 20162016 No. 395 (W. 122)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Cyrff sy’n Cael eu Rhestru) (Cymru) 2016
The Education (Recognised Bodies) (Wales) Order 20162016 No. 396 (W. 123)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Cyrff sy’n Cael eu Cydnabod) (Cymru) 2016
The Education (Student Support) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 77 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Education Workforce Council (Main Functions) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 6 (W. 4)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Education Workforce Council (Registration Fees) (Wales) Regulations 20162016 No. 27 (W. 9)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) (Cymru) 2016
The Education Workforce Council (Registration of Youth Workers, Youth Support Workers and Work Based Learning Practitioners) Order 20162016 No. 1183 (W. 288)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Cofrestru Gweithwyr Ieuenctid, Gweithwyr Cymorth Ieuenctid ac Ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith) 2016
The Government of Maintained Schools (Training Requirements for Governors) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 137 (W. 66)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Higher Education (Fee and Access Plans) (Notices and Directions) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 661 (W. 180)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau a Chyfarwyddydau) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Higher Education (Fee and Access Plans) (Notices, Procedure and Publication) (Wales) Regulations 20162016 No. 223 (W. 87)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau, Gweithdrefn a Chyhoeddi) (Cymru) 2016
The Higher Education (Qualifying Courses, Qualifying Persons and Supplementary Provision) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 276 (W. 100)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a Darpariaeth Atodol) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Higher Education (Wales) Act 2015 (Commencement No. 2) Order 20162016 No. 110 (W. 54) (C. 9)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 2) 2016
The National Curriculum (Desirable Outcomes, Educational Programmes and Baseline and End of Phase Assessment Arrangements for the Foundation Phase) (Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 836 (W. 210)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Deilliannau Dymunol, Rhaglenni Addysg a Threfniadau Asesu Sylfaenol a Diwedd Cyfnod ar gyfer y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) (Diwygio) 2016
The National Curriculum (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20162016 No. 837 (W. 211)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2016
The Religious Character of Schools (Designation Procedure) (Wales) Regulations 20162016 No. 1144 (W. 275)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymeriad Crefyddol Ysgolion (Gweithdrefn Ddynodi) (Cymru) 2016

Employment and Training, Wales

The Apprenticeships (Specification of Apprenticeship Standards for Wales) (Modification) Order 20162016 No. 930 (W. 229)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Prentisiaethau (Manyleb Safonau Prentisiaethau Cymru) (Addasu) 2016

Environmental Protection, Wales

The Marine Licensing (Exempted Activities) (Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 690 (W. 188)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Trwyddedu Morol (Gweithgareddau Esempt) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Waste (Meaning of Recovery) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20162016 No. 691 (W. 189)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwastraff (Ystyr Adfer) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2016

Back to top