Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with E has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Education, Wales

The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20162016 No. 48 (W. 20)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2016
The Consumer Rights Act 2015 (Commencement No. 1 and Transitional Provision) (Wales) Order 20152015 No. 1605 (C. 93) (W. 203)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Drosiannol) (Cymru) 2015
The Education (Inspection of Nursery Education) (Wales) Regulations 20152015 No. 1599 (W. 198)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Arolygu Addysg Feithrin) (Cymru) 2015
The Education (National Curriculum) (Attainment Targets and Programmes of Study) (Wales) (Amendment) Order 20152015 No. 1601 (W. 200)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Addysg (Cwricwlwm Cenedlaethol) (Targedau Cyrhaeddiad a Rhaglenni Astudio) (Cymru) (Diwygio) 2015
The Education (Pupil Referral Units) (Application of Enactments) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1793 (W. 253)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Cymhwyso Deddfiadau) (Cymru) (Diwygio) 2015
The Education (Student Support) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1505 (W. 173)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2015
The Education (Student Support) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 77 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Education (Wales) Act 2014 (Commencement No. 4) Order 20152015 No. 1688 (C. 99) (W. 220)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Addysg (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 4) 2015
The Education Workforce Council (Main Functions) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 6 (W. 4)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Education Workforce Council (Registration Fees) (Wales) Regulations 20162016 No. 27 (W. 9)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) (Cymru) 2016
The Government of Maintained Schools (Change of Category) (Wales) Regulations 20152015 No. 1521 (W. 178)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Newid Categori) (Cymru) 2015
The Higher Education (Amounts) (Wales) Regulations 20152015 No. 1496 (W. 168)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Symiau) (Cymru) 2015
The Higher Education (Designation of Providers of Higher Education) (Wales) Regulations 20152015 No. 1497 (W. 169)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Dynodi Darparwyr Addysg Uwch) (Cymru) 2015
The Higher Education (Fee and Access Plans) (Notices and Directions) (Wales) Regulations 20152015 No. 1485 (W. 164)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau a Chyfarwyddydau) (Cymru) 2015
The Higher Education (Fee and Access Plans) (Wales) Regulations 20152015 No. 1498 (W. 170)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Cymru) 2015
The National Curriculum (Desirable Outcomes, Educational Programmes and Baseline and End of Phase Assessment Arrangements for the Foundation Phase) (Wales) Order 20152015 No. 1596 (W. 195)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Deilliannau Dymunol, Rhaglenni Addysg a Threfniadau Asesu Sylfaenol a Diwedd Cyfnod ar gyfer y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2015
The Qualifications Wales Act 2015 (Commencement No. 1) Order 20152015 No. 1591 (C. 92) (W. 191)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (Cychwyn Rhif 1) 2015
The Qualifications Wales Act 2015 (Commencement No. 2 and Transitional and Saving Provisions) Order 20152015 No. 1687 (C. 98) (W. 219)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol ac Arbed) 2015

Employment and Training, Wales

The Apprenticeships (Designation of Welsh Certifying Authority) (Amendment) Order 20152015 No. 1733 (W. 236)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Prentisiaethau (Dynodi Awdurdod Ardystio Cymru) (Diwygio) 2015

Environmental Protection, Wales

The Environmental Damage (Prevention and Remediation) (Wales) (Amendment) (No.2) Regulations 20152015 No. 1937 (W. 291)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2015

Back to top