Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with C has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Commissioner for Older People in Wales, Wales

The Commissioner for Older People in Wales (Appointment) (Amendment) Regulations 20162016 No. 154 (W. 68)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (Penodi) (Diwygio) 2016
The Commissioner for Older People in Wales (Appointment) Regulations 20072007 No. 396 (W. 42)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (Penodi) 2007
The Commissioner for Older People in Wales Regulations 20072007 No. 398 (W. 44)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Comisiynydd Pobl Hyn Cymru 2007

Commissioner for Older People, Wales

The Commissioner for Older People (Wales) Act 2006 (Commencement) Order 20062006 No. 2699 (C. 92) (W. 231)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006 (Cychwyn) 2006

Common Land, Wales

The Commons Registration (General) (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 994 (W. 143)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cofrestru Tir Comin (Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2003

Commons, Wales

The Commons (Deregistration and Exchange Orders) (Interim Arrangements) (Wales) Regulations 20122012 No. 740 (W. 100)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tiroedd Comin (Gorchmynion Dadgofrestru a Chyfnewid) (Trefniadau Interim) (Cymru) 2012
The Commons (Registration of Town or Village Greens) (Interim Arrangements) (Wales) Regulations 20072007 No. 2396 (W. 198)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tiroedd Comin (Cofrestru Meysydd Tref neu Bentref) (Trefniadau Interim) (Cymru) 2007
The Commons (Severance of Rights) (Wales) Order 20072007 No. 583 (W. 55)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Tiroedd Comin (Hollti Hawliau) (Cymru) 2007
The Commons (Severance of Rights) (Wales) Order 20142014 No. 219 (W. 29)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Tiroedd Comin (Hollti Hawliau) (Cymru) 2014
The Commons Act 2006 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20122012 No. 806 (C. 21) (W. 113)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2012
The Commons Act 2006 (Commencement No. 4) (Wales) Order 20172017 No. 564 (C. 51) (W. 133)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2017
The Commons Act 2006 (Commencement No. 5 and Transitional Provisions (Wales) and Commencement No. 4 (Wales) (Amendment)) Order 20172017 No. 933 (C. 80) (W. 227)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cychwyn Rhif 5 a Darpariaethau Trosiannol (Cymru) a Chychwyn Rhif 4 (Cymru) (Diwygio)) 2017
The Commons Act 2006 (Commencement No.1, Transitional Provisions and Savings) (Wales) Order 20072007 No. 2386 (W. 197) (C. 88)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cychwyn Rhif 1, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) (Cymru) 2007
The Commons Act 2006 (Commencement No.2, Transitional Provisions and Savings) (Wales) Order 20122012 No. 739 (C. 19) (W. 99)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) (Cymru) 2012
The Commons Act 2006 (Correction, Non-Registration or Mistaken Registration) (Wales) Regulations 20172017 No. 566 (W. 135)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cywiro, Tir Comin Heb ei Gofrestru neu Dir Comin a Gam-gofrestrwyd) (Cymru) 2017
The Commons Registration (General) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 2597 (W. 220)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cofrestru Tiroedd Comin (Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2007
The Deregistration and Exchange of Common Land and Greens (Procedure) (Wales) Regulations 20122012 No. 738 (W. 98)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dadgofrestru a Chyfnewid Tir Comin a Meysydd Tref neu Bentref (Gweithdrefn) (Cymru) 2012
The Works on Common Land, etc. (Procedure) (Wales) Regulations 20122012 No. 737 (W. 97)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwaith ar Diroedd Comin, etc. (Gweithdrefn) (Cymru) 2012

Community Charges, Wales

The Community Charges, Council Tax and Non-Domestic Rating (Enforcement) (Magistrates' Courts) (Wales) Regulations 20012001 No. 1076 (W. 52)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Taliadau Cymunedol, Y Dreth Gyngor ac Ardrethu Annomestig (Gorfodi) (Llysoedd Ynadon) (Cymru) 2001

Compensation

The Home Loss Payments (Prescribed Amounts) (Wales) Regulations 20162016 No. 1072 (W. 257)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2016

Back to top