Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with A has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Acquisition of Land, Wales

The Compulsory Purchase of Land (Prescribed Forms) (National Assembly for Wales) (Amendment) Regulations 20172017 No. 357 (W. 87)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Prynu Tir yn Orfodol (Ffurfiau Rhagnodedig) (Cynulliad Cenedlaethol Cymru) (Diwygio) 2017
The Compulsory Purchase of Land (Vesting Declarations) (Wales) Regulations 20172017 No. 362 (W. 88)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Prynu Tir yn Orfodol (Datganiadau Breinio) (Cymru) 2017
The Home Loss Payments (Prescribed Amounts) (Wales) Regulations 20152015 No. 1878 (W. 275)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2015
The Home Loss Payments (Prescribed Amounts) (Wales) Regulations 20162016 No. 1072 (W. 257)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2016

Agriculture, Wales

The Agricultural Advisory Panel for Wales (Establishment) Order 20162016 No. 255 (W. 89)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru (Sefydlu) 2016
The Agricultural Sector (Wales) Act 2014 (Consequential Modification) Order 20152015 No. 2001 (W. 304)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 (Addasu Canlyniadol) 2015
The Agricultural Wages (Wales) Order 20162016 No. 107 (W. 53)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2016
The Animal Feed (Composition, Marketing and Use) (Wales) Regulations 20162016 No. 386 (W. 120)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Cyfansoddiad, Marchnata a Defnydd) (Cymru) 2016
The Animal Feed (Hygiene, Sampling etc. and Enforcement) (Wales) Regulations 20162016 No. 387 (W. 121)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid, Samplu etc. a Gorfodi) (Cymru) 2016
The Common Agricultural Policy (Amendment) (No. 2) (Wales) Regulations 20162016 No. 217 (W. 86)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2016
The Common Agricultural Policy (Amendment) (Wales) Regulations 20162016 No. 131 (W. 64)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygio) (Cymru) 2016
The Environmental Impact Assessment (Agriculture) (Wales) Regulations 20172017 No. 565 (W. 134)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2017
The Nitrate Pollution Prevention (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 2020 (W. 308)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2015

Ancient Monuments, Wales

The Ancient Monuments (Applications for Scheduled Monument Consent) (Wales) Regulations 20172017 No. 642 (W. 148)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Henebion Hynafol (Ceisiadau am Gydsyniad Heneb Gofrestredig) (Cymru) 2017
The Ancient Monuments (Claims for Compensation) (Wales) Regulations 20172017 No. 641 (W. 147)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Henebion Hynafol (Hawliadau am Ddigollediad) (Cymru) 2017
The Historic Environment (Wales) Act 2016 (Commencement No. 1 and Transitional Provisions) Order 20172017 No. 633 (W. 143) (C. 55)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Trosiannol) 2017
The Scheduled Monuments (Review of Scheduling Decisions) (Wales) Regulations 20172017 No. 643 (W. 149)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Henebion Cofrestredig (Adolygu Penderfyniadau Cofrestru) (Cymru) 2017

Animals, Wales

The Microchipping of Dogs (Wales) Regulations 20152015 No. 1990 (W. 300)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Microsglodynnu Cŵn (Cymru) 2015
The Sheep and Goats (Records, Identification and Movement) (Wales) Order 20152015 No. 1992 (W. 302)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Defaid a Geifr (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2015
The Tuberculosis (Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 328 (W. 104)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) (Diwygio) 2016

Back to top