Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with A has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Acquisition of Land, Wales

The Home Loss Payments (Prescribed Amounts) (Wales) Regulations 20152015 No. 1878 (W. 275)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2015

Agriculture, Wales

The Agricultural Subsidies and Grants Schemes (Appeals) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 2894 (W. 295)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynlluniau Cymorthdaliadau a Grantiau Amaethyddol (Apelau) (Cymru) (Diwygio) 2014
The Common Agricultural Policy (Integrated Administration and Control System and Enforcement and Cross Compliance) (Wales) Regulations 20142014 No. 3223 (W. 328)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (System Integredig Gweinyddu a Rheoli a Gorfodi a Thrawsgydymffurfio) (Cymru) 2014
The Common Agricultural Policy Basic Payment Scheme (Provisional Payment Region Classification) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 2367 (W. 230)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Dosbarthiad Rhanbarthau Talu Dros Dro) (Cymru) (Diwygio) 2014
The Common Agricultural Policy Basic Payment Scheme (Provisional Payment Region Classification) (Wales) Regulations 20142014 No. 1835 (W. 189)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Dosbarthiad Rhanbarthau Talu Dros Dro) (Cymru) 2014
The Common Agricultural Policy Basic Payment and Support Schemes (Wales) Regulations 20152015 No. 1252 (W. 84)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) 2015
The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Cross Compliance) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 371 (W. 39)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Trawsgydymffurfio) (Cymru) (Diwygio) 2014
The Feed (Hygiene and Enforcement) and the Animal Feed (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 3207 (W. 317)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid a Gorfodi) a Bwyd Anifeiliaid (Cymru) (Diwygio) 2013
The Nitrate Pollution Prevention (Wales) Regulations 20132013 No. 2506 (W. 245)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) 2013
The Official Feed and Food Controls (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 2714 (W. 271)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2014
The Rural Development Programmes (Wales) Regulations 20142014 No. 3222 (W. 327)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Rhaglenni Datblygu Gwledig (Cymru) 2014
The Single Common Market Organisation (Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20132013 No. 3270 (W. 320)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau’r Trefniant Cyffredin Sengl ar gyfer Marchnadoedd (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2013

Animal Health

The African Horse Sickness (Wales) Regulations 20132013 No. 1662 (W. 158)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Clefyd Affricanaidd y Ceffylau (Cymru) 2013

Animals, Wales

The African Horse Sickness (Wales) Regulations 20132013 No. 1662 (W. 158)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Clefyd Affricanaidd y Ceffylau (Cymru) 2013
The Animal By-Products (Enforcement) (Wales) Regulations 20142014 No. 517 (W. 60)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2014
The Animal Welfare (Breeding of Dogs) (Wales) Regulations 20142014 No. 3266 (W. 333)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014
The Tuberculosis (Miscellaneous Amendments) (Wales) Order 20142014 No. 632 (W. 72)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Twbercwlosis (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2014
The Tuberculosis (Wales) (Amendment) Order 20152015 No. 1773 (W. 245)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) (Diwygio) 2015
The Welfare of Animals at the Time of Killing (Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20142014 No. 2124 (W. 208)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2014
The Welfare of Animals at the Time of Killing (Wales) Regulations 20142014 No. 951 (W. 92)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Cymru) 2014
The Zootechnical Standards (Wales) Regulations 20152015 No. 1686 (W. 218)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Safonau Sootechnegol (Cymru) 2015

Back to top