Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with A has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Agriculture, Wales

The Bovine Semen (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 398 (W. 48)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Semen Buchol (Cymru) (Diwygio) 2013
The Common Agricultural Policy Basic Payment Scheme (Provisional Payment Region Classification) (Wales) Regulations 20142014 No. 1835 (W. 189)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Dosbarthiad Rhanbarthau Talu Dros Dro) (Cymru) 2014
The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Cross Compliance) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 371 (W. 39)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Trawsgydymffurfio) (Cymru) (Diwygio) 2014
The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 3093 (W. 311)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) (Diwygio) 2012
The Feed (Hygiene and Enforcement) and the Animal Feed (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 3207 (W. 317)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid a Gorfodi) a Bwyd Anifeiliaid (Cymru) (Diwygio) 2013
The Nitrate Pollution Prevention (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 1238 (W. 151)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2012
The Nitrate Pollution Prevention (Wales) Regulations 20132013 No. 2506 (W. 245)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) 2013
The Single Common Market Organisation (Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20132013 No. 3270 (W. 320)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau’r Trefniant Cyffredin Sengl ar gyfer Marchnadoedd (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2013
The Specified Products from China (Restriction on First Placing on the Market) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 1653 (W. 154)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Penodedig o Tsieina (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) (Diwygio) 2013

Animal Health

The African Horse Sickness (Wales) Regulations 20132013 No. 1662 (W. 158)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Clefyd Affricanaidd y Ceffylau (Cymru) 2013
The Cattle Identification (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 821 (W. 97)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) (Diwygio) 2013

Animals, Wales

The African Horse Sickness (Wales) Regulations 20132013 No. 1662 (W. 158)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Clefyd Affricanaidd y Ceffylau (Cymru) 2013
The Animal By-Products (Enforcement) (Wales) Regulations 20142014 No. 517 (W. 60)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2014
The Animal Health (Miscellaneous Fees) (Wales) Regulations 20132013 No. 1241 (W. 133)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) 2013
The Badger (Control Area) (Wales) (Revocation) Order 20122012 No. 1387 (W. 168)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Moch Daear (Ardal Reoli) (Cymru) (Dirymu) 2012
The Bluetongue (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 2403 (W. 257)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Tafod Glas (Cymru) (Diwygio) 2012
The Cattle Identification (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 821 (W. 97)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) (Diwygio) 2013
The Mink Keeping (Prohibition) (Wales) Order 20122012 No. 1427 (W. 177)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cadw Mincod (Gwahardd) (Cymru) 2012
The Spring Traps Approval (Wales) Order 20122012 No. 2941 (W. 300)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cymeradwyo Trapiau Sbring (Cymru) 2012
The Tuberculosis (Miscellaneous Amendments) (Wales) Order 20142014 No. 632 (W. 72)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Twbercwlosis (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2014
The Welfare of Animals at the Time of Killing (Consequential Amendments) (Wales) Regulations 20142014 No. 2124 (W. 208)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2014
The Welfare of Animals at the Time of Killing (Wales) Regulations 20142014 No. 951 (W. 92)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Cymru) 2014

Back to top