Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with A has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Animal Health

The Cattle Identification (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 821 (W. 97)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) (Diwygio) 2013
The Foot-and-Mouth Disease (Amendment) (Wales) (No. 8) Order 20012001 No. 2236 (W. 162)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Clwy'r Traed a'r Genau (Diwygio) (Cymru) (Rhif 8) 2001
The Horse Passports (Wales) Regulations 20052005 No. 231 (W. 21)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Pasbortau Ceffylau (Cymru) 2005
The Salmonella in Laying Flocks (Survey Powers) (Wales) Regulations 20052005 No. 586 (W. 50)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Salmonela mewn Heidiau Dodwy (Pwerau Arolygu) (Cymru) 2005
The Sheep and Goats Identification (Wales) Regulations 20002000 No. 2335 (W. 152)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adnabod Defaid a Geifr (Cymru) 2000
The TSE (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20052005 No. 2902 (W. 205)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau TSE (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2005
The Diseases of Animals (Approved Disinfectants) (Amendment) (Wales) Order 20012001 No. 641 (W. 31)Wales Statutory Instruments
The Foot-And-Mouth Disease (Amendment) (Wales) (No.4) (Amendment) Order 20012001 No. 1234 (W. 67)Wales Statutory Instruments
The Foot-And-Mouth Disease (Ascertainment of Value) (Wales) Order 20012001 No. 1127 (W. 56)Wales Statutory Instruments
The Foot-and-Mouth Disease (Amendment) (Wales) (No. 9) Order 20012001 No. 2813 (W. 242)Wales Statutory Instruments
The Foot-and-Mouth Disease (Amendment) (Wales) (No.7) Order 20012001 No. 1874 (W. 134)Wales Statutory Instruments
The Foot-and-Mouth Disease (Amendment)(Wales)(No.6) Order 20012001 No. 1509 (W. 106)Wales Statutory Instruments
The Import and Export Restrictions (Foot-And-Mouth Disease) (No. 3) (Wales) (Amendment) Regulations 20012001 No. 1202 (W. 63)Wales Statutory Instruments
The Import and Export Restrictions (Foot-And-Mouth Disease) (Wales) (No. 8) Regulations 20012001 No. 2235 (W. 161)Wales Statutory Instruments
The Import and Export Restrictions (Foot-And-Mouth Disease) (Wales) (No. 9) Regulations 20012001 No. 2529 (W. 207)Wales Statutory Instruments

Animal Health, Wales

The Avian Influenza and Newcastle Disease (Contingency Planning) (Wales) Order 20052005 No. 2840 (W. 204)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ffliw Adar a Chlefyd Newcastle (Cynllunio Wrth Gefn) (Cymru) 2005
The Avian Influenza (Preventive Measures) (Wales) (No. 2) Regulations 20052005 No. 3384 (W. 268)Wales Statutory Instruments
The Foot-And-Mouth Disease (Ascertainment of Value) (Wales) (No. 4) Order 20012001 No. 1273 (W. 72) (. )Wales Statutory Instruments

Animal Welfare

The Animal Welfare Act 2006 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20072007 No. 1030 (C. 43) (W. 97)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Lles Anifeiliaid 2006 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2007
The Docking of Working Dogs' Tails (Wales) Regulations 20072007 No. 1028 (W. 95)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tocio Cynffonnau Cwn Gwaith (Cymru) 2007

Back to top