Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with A has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Agriculture,wales

The Single Payment Scheme and Miscellaneous Direct Support Schemes (Appeals) (Wales) Regulations 20042004 No. 2919 (W. 258)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun y Taliad Sengl ac Amrywiol Gynlluniau Cymorth Uniongyrchol (Apelau) (Cymru) 2004
The Slaughter Premium (Wales) Regulations 20012001 No. 1332 (W. 82)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Premiwm Cigydda (Cymru) 2001
The Specified Products from China (Restriction on First Placing on the Market) (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 64 (W. 15)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Penodedig o Tsieina (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) (Diwygio) 2012
The Specified Products from China (Restriction on First Placing on the Market) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 1653 (W. 154)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Penodedig o Tsieina (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) (Diwygio) 2013
The Specified Products from China (Restriction on First Placing on the Market) (Wales) Regulations 20082008 No. 1080 (W. 114)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Penodedig o Tsieina (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) 2008
The Tir Cynnal (Wales) Regulations 20062006 No. 41 (W. 7)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Cynnal (Cymru) 2006
The Tir Gofal (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 423 (W. 17)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Gofal (Diwygio) (Cymru) 2001
The Tir Gofal (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 529 (W. 74)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Gofal (Diwygio) (Cymru) 2003
The Tir Gofal (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 1717 (W. 179)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Gofal (Cymru) (Diwygio) 2006
The Tir Gofal and Organic Farming (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3337 (W. 45)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Gofal a Ffermio Organig (Diwygio) (Cymru) 1999
The Tir Mynydd (Cross-border Holdings) (Wales) Regulations 20012001 No. 1154 (W. 61)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Mynydd (Daliadau Trawsffiniol) (Cymru) 2001
The Tir Mynydd (Wales) (Amendment) Regulations 20022002 No. 1806 (W. 176)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Mynydd (Cymru) (Diwygio) 2002
The Tir Mynydd (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 1269 (W. 89)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Mynydd (Cymru) (Diwygio) 2005
The Tir Mynydd (Wales) Regulations 20012001 No. 496 (W. 23)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Mynydd (Cymru) 2001
The Water (Prevention of Pollution) (Code of Good Agricultural Practice) (Wales) Order 20112011 No. 1012 (W. 151)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Dŵr (Atal Llygredd) (Cod Ymarfer Amaethyddol Da) (Cymru) 2011
The Welsh Levy Board Order 20082008 No. 420 (W. 39)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Bwrdd Ardollau Cymru 2008

Ancient Monuments, Wales

The Ancient Monuments (Applications for Scheduled Monument Consent) (Wales) Regulations 20172017 No. 642 (W. 148)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Henebion Hynafol (Ceisiadau am Gydsyniad Heneb Gofrestredig) (Cymru) 2017
The Ancient Monuments (Applications for Scheduled Monument Consent) (Welsh Forms and Particulars) Regulations 20012001 No. 1438 (W. 100)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Henebion (Ceisiadau am Gydsyniad Heneb Gofrestredig) (Ffurflenni a Manylion Cymraeg) 2001
The Ancient Monuments (Claims for Compensation) (Wales) Regulations 20172017 No. 641 (W. 147)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Henebion Hynafol (Hawliadau am Ddigollediad) (Cymru) 2017
The Historic Environment (Wales) Act 2016 (Commencement No. 1 and Transitional Provisions) Order 20172017 No. 633 (W. 143) (C. 55)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaethau Trosiannol) 2017

Back to top