Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with A has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type

Agriculture,wales

The Tir Gofal (Amendment) (Wales) Regulations 20012001 No. 423 (W. 17)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Gofal (Diwygio) (Cymru) 2001
The Tir Gofal (Amendment) (Wales) Regulations 20032003 No. 529 (W. 74)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Gofal (Diwygio) (Cymru) 2003
The Tir Gofal (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 1717 (W. 179)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Gofal (Cymru) (Diwygio) 2006
The Tir Gofal and Organic Farming (Amendment) (Wales) Regulations 19991999 No. 3337 (W. 45)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Gofal a Ffermio Organig (Diwygio) (Cymru) 1999
The Tir Mynydd (Cross-border Holdings) (Wales) Regulations 20012001 No. 1154 (W. 61)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Mynydd (Daliadau Trawsffiniol) (Cymru) 2001
The Tir Mynydd (Wales) (Amendment) Regulations 20022002 No. 1806 (W. 176)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Mynydd (Cymru) (Diwygio) 2002
The Tir Mynydd (Wales) (Amendment) Regulations 20052005 No. 1269 (W. 89)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Mynydd (Cymru) (Diwygio) 2005
The Tir Mynydd (Wales) Regulations 20012001 No. 496 (W. 23)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tir Mynydd (Cymru) 2001
The Water (Prevention of Pollution) (Code of Good Agricultural Practice) (Wales) Order 20112011 No. 1012 (W. 151)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Dŵr (Atal Llygredd) (Cod Ymarfer Amaethyddol Da) (Cymru) 2011
The Welsh Levy Board Order 20082008 No. 420 (W. 39)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Bwrdd Ardollau Cymru 2008

Ancient Monuments, Wales

The Ancient Monuments (Applications for Scheduled Monument Consent) (Welsh Forms and Particulars) Regulations 20012001 No. 1438 (W. 100)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Henebion (Ceisiadau am Gydsyniad Heneb Gofrestredig) (Ffurflenni a Manylion Cymraeg) 2001

Animal Health

The African Horse Sickness (Wales) Regulations 20132013 No. 1662 (W. 158)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Clefyd Affricanaidd y Ceffylau (Cymru) 2013
The Animals and Animal Products (Import and Export) (Wales) (Imports of Captive Birds) Regulations 20072007 No. 1080 (W. 127)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Mewnforio ac Allforio) (Cymru) (Mewnforio Adar Caeth) 2007
The Animals and Animal Products (Import and Export) (Wales) Regulations 20052005 No. 1158 (W. 75)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Mewnforio ac Allforio) (Cymru) 2005
The Cattle Identification (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 821 (W. 97)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) (Diwygio) 2013
The Foot-and-Mouth Disease (Amendment) (Wales) (No. 8) Order 20012001 No. 2236 (W. 162)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Clwy'r Traed a'r Genau (Diwygio) (Cymru) (Rhif 8) 2001
The Avian Influenza (Preventive Measures in Zoos) (Wales) (No. 2) Regulations 20052005 No. 3385 (W. 269)Wales Statutory Instruments
The Diseases of Animals (Approved Disinfectants) (Amendment) (Wales) Order 20012001 No. 641 (W. 31)Wales Statutory Instruments
The Foot-And-Mouth Disease (Amendment) (Wales) (No.4) (Amendment) Order 20012001 No. 1234 (W. 67)Wales Statutory Instruments
The Foot-and-Mouth Disease (Amendment) (Wales) (No. 9) Order 20012001 No. 2813 (W. 242)Wales Statutory Instruments

Back to top