CoronavirusSee Coronavirus legislation
on legislation.gov.uk
Get Coronavirus guidance from GOV.UK
Additional advice for Scotland | Wales | Northern Ireland

Search Legislation

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, dod i rym, cymhwyso a dehongli

 3. 2.Dirymu

 4. 3.Cyfnod yr argyfwng ac adolygu’r angen am gyfyngiadau

 5. 4.Gofyniad i gau mangreoedd a busnesau yn ystod cyfnod yr argyfwng

 6. 5.Gofyniad i gau mangreoedd a busnesau yn ystod cyfnod yr argyfwng: darpariaeth benodol ynghylch llety gwyliau etc.

 7. 6.Cyfyngiadau ar fusnesau a gwasanaethau penodol eraill yn ystod cyfnod yr argyfwng

 8. 7.Cyfyngiadau ar fannau addoli, amlosgfeydd a chanolfannau cymunedol,

 9. 8.Cyfyngiadau ar symud a chynulliadau yn ystod cyfnod yr argyfwng

 10. 9.Gofyniad i gau llwybrau cyhoeddus a thir penodol a pheidio â mynd iddynt yn ystod cyfnod yr argyfwng

 11. 10.Gorfodi

 12. 11.Pŵer mynd i mewn

 13. 12.Troseddau a chosbau

 14. 13.Hysbysiadau cosb benodedig

 15. 14.Erlyn

 16. 15.Dod i ben

 17. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Busnesau sy’n ddarostyngedig i gyfyngiadau neu gau

   1. RHAN 1

    1. 1.Bwytai, gan gynnwys bwytai ac ystafelloedd bwyta mewn gwestai neu...

    2. 2.(1) Caffis, gan gynnwys ffreuturau yn y gweithle (yn ddarostyngedig...

    3. 3.Bariau, gan gynnwys bariau mewn gwestai neu glybiau aelodau.

    4. 4.Tafarndai.

   2. RHAN 2

    1. 5.Sinemâu.

    2. 6.Theatrau.

    3. 7.Clybiau nos.

    4. 8.Neuaddau bingo.

    5. 9.Neuaddau cyngerdd.

    6. 10.Amgueddfeydd, orielau, llyfrgelloedd a gwasanaethau archifau.

    7. 11.Casinos.

    8. 12.Siopau betio.

    9. 13.Salonau ewinedd, harddwch, gwallt a barbwyr.

    10. 14.Parlyrau tylino.

    11. 15.Sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau lliw haul, tyllu’r corff, tatŵio, electrolysis...

    12. 16.Canolfannau sglefrio.

    13. 17.Pyllau nofio.

    14. 18.Stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd, sbaon, neu ganolfannau neu gyfleusterau...

    15. 19.Alïau bowlio, arcedau diddanu a mannau chwarae dan do.

    16. 20.Ffeiriau pleser (boed yn yr awyr agored neu dan do)....

    17. 21.Meysydd chwarae, cyrtiau chwaraeon a champfeydd awyr agored.

    18. 22.Marchnadoedd awyr agored (ac eithrio stondinau sy’n gwerthu bwyd).

    19. 23.Ystafelloedd arddangos ceir.

    20. 24.Tai arwerthiant.

   3. RHAN 3

    1. 25.Safleoedd gwyliau.

    2. 26.Safleoedd gwersylla.

    3. 27.Gwestai a llety gwely a brecwast

    4. 28.Llety gwyliau arall (gan gynnwys fflatiau gwyliau, hostelau a thai...

   4. RHAN 4

    1. 29.Manwerthwyr bwyd, gan gynnwys marchnadoedd bwyd, archfarchnadoedd, siopau cyfleustra, siopau...

    2. 30.Siopau sydd âthrwydded i werthu alcohol i’w yfed oddi ar...

    3. 31.Fferyllfeydd (yn cynnwys fferyllfeydd nad ydynt yn darparu cyffuriau ar...

    4. 32.Siopau papurau newydd.

    5. 33.Siopau nwyddau i’r cartref, cyflenwadau adeiladu ac offer.

    6. 34.Gorsafoedd petrol.

    7. 35.Gwasanaethau trwsio ceir ac MOT.

    8. 36.Siopau beiciau.

    9. 37.Busnesau tacsi neu logi cerbydau.

    10. 38.Banciau, cymdeithasau adeiladu, undebau credyd, darparwyr benthyciadau tymor byr a...

    11. 39.Swyddfeydd post.

    12. 40.Trefnwyr angladdau.

    13. 41.Golchdai a siopau glanhau dillad.

    14. 42.Gwasanaethau deintyddol, optegwyr, gwasanaethau awdioleg, trin traed, ceiropractyddion, osteopathiaid a...

    15. 43.Milfeddygon a siopau anifeiliaid anwes.

    16. 44.Siopau cyflenwadau amaethyddol.

    17. 45.Cyfleusterau storio a dosbarthu, gan gynnwys mannau gollwng danfoniadau.

    18. 46.Meysydd parcio.

    19. 47.Toiledau cyhoeddus.

  2. ATODLEN 2

   Cyflyrau Iechyd Isorweddol

   1. 1.Clefydau anadlu cronig (hirdymor), megis asthma, clefyd rhwystrol cronig yr...

   2. 2.Clefyd cronig y galon, megis methiant y galon.

   3. 3.Clefyd cronig yr arennau.

   4. 4.Clefyd cronig yr afu/iau, megis hepatitis.

   5. 5.Cyflyrau niwrolegol cronig, megis clefyd Parkinson, clefyd niwronau motor, sglerosis...

   6. 6.Diabetes.

   7. 7.Problemau â’r ddueg, megis clefyd y crymangelloedd neu os yw’r...

   8. 8.System imiwnedd wan, gan gynnwys o ganlyniad i gyflyrau megis...

   9. 9.Bod dros bwysau yn ddifrifol, gyda mynegai màs y corff...

 18. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources