Search Legislation

Rheoliadau Deddf yr Economi Ddigidol 2017 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru a Lloegr) 2018

What Version

 Help about what version

Opening Options

 Help about opening options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2018 Rhif 342 (Cy. 62) (C. 29)

Datgelu Gwybodaeth, Cymru A Lloegr

Rheoliadau Deddf yr Economi Ddigidol 2017 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru a Lloegr) 2018

Gwnaed

8 Mawrth 2018

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan adran 118(5) a (7) o Ddeddf yr Economi Ddigidol 2017(1).

Enwi a dehongli

1.—(1Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Deddf yr Economi Ddigidol 2017 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru a Lloegr) 2018.

(2Yn y Rheoliadau hyn, ystyr “Deddf 2017” yw Deddf yr Economi Ddigidol 2017.

Y darpariaethau sy’n dod i rym drannoeth y diwrnod y gwneir y Rheoliadau hyn

2.  Daw’r darpariaethau a ganlyn o Ddeddf 2017 i rym drannoeth y diwrnod y gwneir y Rheoliadau hyn—

(a)adran 35 (datgelu gwybodaeth i wella cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus), at ddibenion gwneud rheoliadau mewn perthynas â datgelu gwybodaeth i ymgymerwr dŵr neu garthffosiaeth ar gyfer ardal sy’n gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru, neu mewn perthynas â datgelu gwybodaeth gan ymgymerwr o’r fath, yn unig;

(b)adran 38 (datgelu gwybodaeth i ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth etc.), at ddibenion gwneud rheoliadau mewn perthynas â datgelu gwybodaeth i ymgymerwr dŵr neu garthffosiaeth ar gyfer ardal sy’n gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru, neu mewn perthynas â datgelu gwybodaeth gan ymgymerwr o’r fath, yn unig; ac

(c)adran 44 (rheoliadau), i’r graddau y mae’n ymwneud â’r dibenion a bennir ym mharagraffau (a) a (b).

Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 1 Ebrill 2018

3.—(1Daw’r darpariaethau a ganlyn o Ddeddf 2017 i rym ar 1 Ebrill 2018 i’r graddau y maent yn ymwneud â datgelu gwybodaeth i ymgymerwr dŵr neu garthffosiaeth ar gyfer ardal sy’n gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru, neu’n ymwneud â datgelu gwybodaeth gan ymgymerwr o’r fath—

(a)adran 35 (datgelu gwybodaeth i wella cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus), at bob diben sy’n weddill;

(b)adran 38 (datgelu gwybodaeth i ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth etc.), at bob diben sy’n weddill;

(c)adran 39 (datgelu gwybodaeth gan ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth etc.);

(d)adran 40 (darpariaethau pellach ynghylch datgeliadau o dan unrhyw un neu ragor o adrannau 35 i 39);

(e)adran 41 (cyfrinachedd gwybodaeth bersonol);

(f)adran 42 (gwybodaeth a ddatgelir gan Gyllid a Thollau);

(g)adran 43 (cod ymarfer);

(h)adran 44 (rheoliadau), at yr holl ddibenion sy’n weddill;

(i)adran 45 (dehongli’r bennod hon etc.);

(j)Atodlen 4 (cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus: personau penodedig at ddibenion adran 35);

(k)Atodlen 6 (cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus: personau penodedig at ddibenion adrannau 38 a 39).

(2Daw Penodau 5 a 6 o Ran 5 o Ddeddf 2017 i rym ar 1 Ebrill 2018, i’r graddau y maent yn ymwneud â datgelu gwybodaeth gan Awdurdod Cyllid Cymru.

Mark Drakeford

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, un o Weinidogion Cymru

8 Mawrth 2018

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau)

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf yr Economi Ddigidol 2017 (“y Ddeddf”).

Mae rheoliad 2 yn cychwyn darpariaethau penodol ym Mhennod 1 o Ran 5 o’r Ddeddf drannoeth y diwrnod y gwneir y Rheoliadau hyn, at ddiben gwneud rheoliadau mewn perthynas â datgelu gwybodaeth i ymgymerwr dŵr neu garthffosiaeth ar gyfer ardal sy’n gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru, neu mewn perthynas â datgelu gwybodaeth gan ymgymerwr o’r fath.

Mae rheoliad 3 yn cychwyn darpariaethau ym Mhennod 1 o Ran 5 o’r Ddeddf ar 1 Ebrill 2018, at yr holl ddibenion sy’n weddill ac i’r graddau y maent yn ymwneud â datgelu gwybodaeth i ymgymerwr dŵr neu garthffosiaeth ar gyfer ardal sy’n gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru, neu’n ymwneud â datgelu gwybodaeth gan ymgymerwr o’r fath.

Mae rheoliad 3 hefyd yn cychwyn Penodau 5 a 6 o Ran 5 o’r Ddeddf ar 1 Ebrill 2018 i’r graddau y maent yn ymwneud â datgelu gwybodaeth gan Awdurdod Cyllid Cymru.

NODYN AM Y RHEOLIADAU CYCHWYN CYNHARACH

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau)

Mae’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf wedi eu dwyn i rym, neu maent i’w dwyn i rym, drwy reoliadau cychwyn a wnaed gan yr Ysgrifennydd Gwladol cyn dyddiad y Rheoliadau hyn:

Y DdarpariaethY Dyddiad CychwynRhif O.S.
Adran 4 (yn rhannol)31 Gorffennaf 20172017/765
Adran 4 (dibenion pellach)22 Tachwedd 20172017/1136
Adran 4 (at y dibenion sy’n weddill)28 Rhagfyr 20172017/1286
Adran 531 Gorffennaf 20172017/765
Adran 631 Gorffennaf 20172017/765
Adran 831 Gorffennaf 20172017/765
Adran 14 (yn rhannol)31 Gorffennaf 20172017/765
Adran 15 (yn rhannol)31 Gorffennaf 20172017/765
Adran 1631 Gorffennaf 20172017/765
Adran 1731 Gorffennaf 20172017/765
Adran 21(5) (yn rhannol)31 Gorffennaf 20172017/765
Adran 22 (yn rhannol)31 Gorffennaf 20172017/765
Adran 2531 Gorffennaf 20172017/765
Adran 26(2)31 Gorffennaf 20172017/765
Adran 2731 Gorffennaf 20172017/765
Adran 30(1) a (2) (yn rhannol)31 Gorffennaf 20172017/765
Adran 321 Hydref 20172017/765
Adran 331 Hydref 20172017/765
Adran 3431 Gorffennaf 20172017/765
Adran 35 (yn rhannol)1 Hydref 20172017/765
Adran 36 (yn rhannol)1 Hydref 20172017/765
Adran 43 (yn rhannol)1 Hydref 20172017/765
Adran 44 (yn rhannol)1 Hydref 20172017/765
Adran 46 (yn rhannol)31 Gorffennaf 20172017/765
Adran 47 (yn rhannol)31 Gorffennaf 20172017/765
Adran 48 (yn rhannol)1 Hydref 20172017/765
Adran 52 (yn rhannol)1 Hydref 20172017/765
Adran 54 (yn rhannol)1 Hydref 20172017/765
Adran 56 (yn rhannol)1 Hydref 20172017/765
Adran 60 (yn rhannol)1 Hydref 20172017/765
Adran 62 (yn rhannol)1 Hydref 20172017/765
Adran 70 (yn rhannol)1 Hydref 20172017/765
Adran 7431 Gorffennaf 20172017/765
Adran 7631 Gorffennaf 20172017/765
Adran 7731 Gorffennaf 20172017/765
Adran 7831 Gorffennaf 20172017/765
Adran 79, ac eithrio is-adran (3) (yn rhannol)31 Gorffennaf 20172017/765
Adran 80 (yn rhannol)1 Hydref 20172017/765
Adran 81 (yn rhannol)31 Gorffennaf 20172017/765
Adran 8731 Gorffennaf 20172017/765
Adran 9231 Gorffennaf 20172017/765
Adran 93, ac eithrio is-adran (3)31 Gorffennaf 20172017/765
Adran 9531 Gorffennaf 20172017/765
Adran 9831 Gorffennaf 20172017/765
Adran 10031 Gorffennaf 20172017/765
Adran 10131 Gorffennaf 20172017/765
Adran 1021 Hydref 20182017/765
Adran 10431 Gorffennaf 20172017/765
Adran 106 (yn rhannol)31 Gorffennaf 20172017/765
Adran 10831 Gorffennaf 20172017/765
Adran 10931 Gorffennaf 20172017/765
Adran 11031 Gorffennaf 20172017/765
Atodlen 1 (yn rhannol)31 Gorffennaf 20172017/765
Atodlen 1 (darpariaethau pellach)22 Tachwedd 20172017/1136
Atodlen 1 (at y dibenion sy’n weddill)28 Rhagfyr 20172017/1286
Atodlen 228 Rhagfyr 20172017/1286
Atodlen 3, paragraff 4731 Gorffennaf 20172017/765
Atodlen 3 (at y dibenion sy’n weddill)28 Rhagfyr 20172017/1286

Gweler hefyd adran 118 o’r Ddeddf ar gyfer darpariaethau a ddaeth i rym ar 27 Ebrill 2017 a 27 Mehefin 2017.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources