Search Legislation

Rheoliadau Deddf Tiroedd Comin 2006 (Cywiro, Tir Comin Heb ei Gofrestru neu Dir Comin a Gam-gofrestrwyd) (Cymru) 2017

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Rheoliad 5(2)

ATODLEN 1Gwneud cais

Ceisiadau o dan adran 19(4)(b): diwygio cofrestr o dir comin neu feysydd tref neu bentref

1.—(1Rhaid i gais a wneir o dan adran 19(4)(b) o Ddeddf 2006 gynnwys—

(a)datganiad o’r diben (sef un o’r rhai a ddisgrifir yn adran 19(2) o Ddeddf 2006) y gwneir y cais ar ei gyfer;

(b)rhif yr uned gofrestr ac, i’r graddau y mae’n berthnasol i’r gwall neu’r mater arall yn y gofrestr y mae’r cais yn ceisio ei gywiro, rhif cofnod yr adran hawliau, yn y gofrestr y mae’r cais yn ymwneud â hi;

(c)tystiolaeth o’r gwall neu’r mater arall yn y gofrestr y mae’r cais yn ceisio ei gywiro; a

(d)disgrifiad o’r diwygiad a geisir yn y gofrestr.

Ceisiadau o dan Atodlen 2: tir comin heb ei gofrestru neu dir wedi ei gam-gofrestru

2.—(1Rhaid i gais a wneir o dan Atodlen 2 i Ddeddf 2006, at y diben o unioni tir comin heb ei gofrestru neu dir comin a gam-gofrestrwyd o dan Ddeddf 1965, gael ei wneud ar neu cyn 4 Mai, 2032.

(2Rhaid i gais a wneir o dan Atodlen 2 i Ddeddf 2006 gynnwys disgrifiad o’r tir y mae’r cais yn ymwneud ag ef.

(3Mewn cais a wneir o dan baragraff 2 neu 3 o Atodlen 2 i Ddeddf 2006, ni chaiff y tir y mae’r cais yn ymwneud ag ef gynnwys tir sydd wedi ei orchuddio gan adeilad neu sydd o fewn cwrtil adeilad os yw’r holl gydsyniadau adeiladu angenrheidiol wedi eu cael (ac y darperir tystiolaeth o gydsyniadau o’r fath) ac nad yw perchennog y tir hwnnw yn cydsynio i’w gofrestru.

(4Rhaid i gais a wneir o dan baragraff 2 o Atodlen 2 i Ddeddf 2006 gynnwys—

(a)tystiolaeth o gymhwysiad y paragraff hwnnw, fel y’i disgrifir ym mharagraff 2(2) o’r Atodlen honno, i’r tir y mae’r cais yn ymwneud ag ef;

(b)copi o unrhyw ddeddfiad neu gynllun y cyfeirir ato ym mharagraff 2(2)(b) o’r Atodlen honno, y mae’r tir y mae’r cais yn ymwneud ag ef yn cael ei reoleiddio, ei gydnabod neu ei ddynodi drwyddo, neu y mae’n ddarostyngedig iddo;

(c)tystiolaeth, os yw’n gymwys, bod unrhyw gydsyniad y cyfeirir ato o dan is-baragraff (3) wedi ei roi.

(5Rhaid i gais a wneir o dan baragraff 3 o Atodlen 2 i Ddeddf 2006 gynnwys—

(a)tystiolaeth o gymhwysiad y paragraff hwnnw, fel y’i disgrifir ym mharagraff 3(2) o’r Atodlen honno, i’r tir y mae’r cais yn ymwneud ag ef;

(b)copi o unrhyw ddeddfiad y neilltuwyd y tir ganddo neu oddi tano (ac y mae’n parhau i gael ei neilltuo), gan gynnwys unrhyw ddyfarniad; ac

(c)tystiolaeth, os yw’n gymwys, bod unrhyw gydsyniad y cyfeirir ato o dan is-baragraff (3) wedi ei roi.

(6Rhaid i gais a wneir o dan baragraff 4, 5, 6, 7, 8 neu 9 o Atodlen 2 i Ddeddf 2006 gynnwys tystiolaeth o gymhwysiad y paragraff priodol, fel y’i disgrifir ym mharagraff 4(2), 5(2), 6(2), 7(2), 8(2) neu 9(2) o’r Atodlen honno, i’r tir y mae’r cais yn ymwneud ag ef.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources