Search Legislation

Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015

What Version

 Help about what version

Opening Options

 Help about opening options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Eithriadau

4.—(1Nid yw’r gofynion sydd yn rheoliadau 5 i 10 yn gymwys—

(a)pan fo’r penderfyniad arfaethedig i waredu yn ymwneud â rhoi buddiant yn y cae chwarae, neu unrhyw ran o’r cae chwarae, nad yw’n cael effaith andwyol ar ddefnydd y cyhoedd o’r cae chwarae fel cyfleuster chwaraeon neu hamdden;

(b)pan fo’r cae chwarae i’w gadw fel cyfleuster chwaraeon neu hamdden at ddefnydd y cyhoedd, pa un a godir tâl am y defnydd hwnnw ai peidio, ac mae’r gwarediad arfaethedig i’w wneud i—

(i)awdurdod lleol; neu

(ii)corff y mae ei nodau neu ei amcanion yn cynnwys hyrwyddo gweithgareddau chwaraeon neu hamdden;

(c)pan fo cyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol wedi ymgynghori ynglŷn â’r penderfyniad arfaethedig i waredu’r cae chwarae o dan adran 48(2) o Ddeddf 2013;

(d)pan fo Gweinidogion Cymru wedi ymgynghori ynghylch y penderfyniad arfaethedig i waredu’r cae chwarae o dan adran 72(1) o Ddeddf 2013; neu

(e)pan fo’r penderfyniad arfaethedig i waredu cae chwarae neu unrhyw ran o gae chwarae yn yr arfaeth.

(2At ddibenion paragraff (1)(e), mae penderfyniad arfaethedig i waredu yn yr arfaeth—

(a)pan fo’r awdurdod lleol wedi cyhoeddi hysbysiad am warediad yn unol ag adran 123(2A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972(1) cyn i’r Rheoliadau hyn ddod i rym; a

(b)pan fo’r awdurdod lleol yn ymrwymo i gytundeb i waredu, neu’n cwblhau’r gwarediad, o’r cae chwarae y cyfeirir ato yn yr hysbysiad hwnnw o fewn 12 mis ar ôl i’r hysbysiad hwnnw gael ei gyhoeddi gyntaf.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources