Search Legislation

Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2014

What Version

 Help about what version

Opening Options

 Help about opening options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

 3. 2.Diwygio Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013

 4. 3.Yn rheoliad 2(1) (dehongli)— (a) yn lle paragraff (c) o’r...

 5. 4.Yn rheoliad 8 (aelwydydd)— (a) ym mharagraff 2(a), ar ôl...

 6. 5.Yn rheoliad 28 (personau sydd i’w trin fel rhai nad...

 7. 6.Yn Atodlen 1 (penderfynu cymhwystra am ostyngiad o dan gynllun...

 8. 7.Yn Atodlen 2 (Symiau cymwysadwy: pensiynwyr)— (a) yng ngholofn (2)...

 9. 8.Yn Atodlen 5 (diystyriadau cyfalaf: pensiynwyr)— (a) ym mharagraff 21—...

 10. 9.Yn Atodlen 6 (penderfynu cymhwystra am ostyngiad o dan gynllun...

 11. 10.Yn Atodlen 7 (symiau cymwysadwy: personau nad ydynt yn bensiynwyr)—...

 12. 11.Yn Atodlen 10 (diystyriadau cyfalaf: personau nad ydynt yn bensiynwyr)—...

 13. 12.Yn Atodlen 11 (myfyrwyr)— (a) ym mharagraff 9 (trin benthyciadau...

 14. 13.Diwygio Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Cynllun Diofyn) (Cymru) 2013

 15. 14.Ym mharagraff 2(1) (dehongli)— (a) yn lle paragraff (c) o’r...

 16. 15.Ym mharagraff 8 (aelwydydd)— (a) yn is-baragraff (2)(a) ar ôl...

 17. 16.Ym mharagraff 19 (dosbarth o bersonau a eithrir o’r cynllun...

 18. 17.Ym mharagraff 28 (didyniadau annibynyddion: pensiynwyr a phersonau nad ydynt...

 19. 18.Ym mharagraff 55(14)(c) (trin costau gofal plant), yn lle “o...

 20. 19.Ym mharagraff 59(4)(a) (cyfrifo didyniad treth a chyfraniadau enillwyr hunangyflogedig),...

 21. 20.Ym mharagraff 64(4)(e) (cyfalaf tybiannol), yn lle “ym mharagraff 49(1)(a)”...

 22. 21.Ym mharagraff 65(10)(b) (rheol lleihau cyfalaf tybiannol: pensiynwyr), yn lle...

 23. 22.Ym mharagraff 70(1) (dehongli), yn is-baragraff (b) o’r diffiniad o...

 24. 23.Ym mharagraff 78 (trin benthyciadau myfyrwyr)— (a) yn is-baragraff (2)(b)...

 25. 24.Ym mharagraff 79 (trin benthyciadau ffioedd), yn lle “Orchymyn Addysg...

 26. 25.Ym mharagraff 97(1) (y berthynas rhwng gostyngiad estynedig a hawlogaeth...

 27. 26.Yn lle’r pennawd ar gyfer paragraff 103 “Gostyngiadau estynedig: symudwyr...

 28. 27.Yn Atodlen 2 (symiau cymwysadwy: pensiynwyr)— (a) yng ngholofn (2)...

 29. 28.Yn Atodlen 3 (symiau cymwysadwy: personau nad ydynt yn bensiynwyr)—...

 30. 29.Ym mharagraff 9(1) o Atodlen 6 (symiau a ddiystyrir wrth...

 31. 30.Yn Atodlen 7 (symiau a ddiystyrir wrth gyfrifo incwm ac...

 32. 31.Yn Atodlen 8 (diystyriadau cyfalaf: pensiynwyr)— (a) ym mharagraff 21—...

 33. 32.Yn Atodlen 9 (diystyriadau cyfalaf: personau nad ydynt yn bensiynwyr)—...

 34. Llofnod

 35. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources