Search Legislation

Rheoliadau Dosbarthu Carcasau Eidion a Moch (Cymru) (Diwygio) 2012

What Version

 Help about what version

Opening Options

 Help about opening options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2012 Rhif 948 (Cy.125)

AMAETHYDDIAETH, CYMRU

Rheoliadau Dosbarthu Carcasau Eidion a Moch (Cymru) (Diwygio) 2012

Gwnaed

26 Mawrth 2012

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru

28 Mawrth 2012

Yn dod i rym

18 Ebrill 2012

Mae Gweinidogion Cymru wedi'u dynodi(1) at ddibenion adran 2(2) o Ddeddf Cymunedau Ewropeaidd 1972(2) mewn perthynas â pholisi amaethyddol cyffredin yr UE, ac maent yn gwneud y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau a roddwyd gan yr adran honno.

Enwi, cymhwyso a chychwyn

1.—(1Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Dosbarthu Carcasau Eidion a Moch (Cymru) (Diwygio) 2012.

(2Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru.

(3Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 18 Ebrill 2012.

Dehongli

2.  Yn y Rheoliadau hyn, ystyr “Rheoliadau 2011” (“the 2011 Regulations”) yw Rheoliadau Dosbarthu Carcasau Eidion a Moch (Cymru) 2011(3).

Diwygio rheoliad 2(1) o Reoliadau 2011

3.  Yn rheoliad 2(1) o Reoliadau 2011, yn y testun Cymraeg, ar ôl y diffiniad o “darpariaeth eidion Ewropeaidd” (“European beef provision”), mewnosoder—

 • ystyr “darpariaeth moch Ewropeaidd” (“European pig provision”) yw darpariaeth a bennir yng ngholofn 2 o Atodlen 2, y disgrifir ei chynnwys yng ngholofn 3 o'r Atodlen honno;.

Alun Davies

Y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, o dan awdurdod y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth, un o Weinidogion Cymru

26 Mawrth 2012

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Dosbarthu Carcasau Eidion a Moch (Cymru) 2011 (O.S. 2011/1826 (Cy.198)) (“Rheoliadau 2011”).

Yn benodol mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio adran 2(1) yn y testun Cymraeg o Reoliadau 2011 i fewnosod diffiniad o “darpariaeth moch Ewropeaidd” (“European pig provision”).

(1)

Yn rhinwedd erthygl 3 o Orchmyn y Cymunedau Ewropeaidd (Dynodi) (Rhif 5) 2010, O.S. 2010/2690.

(2)

1972 p. 68; diwygiwyd adran 2(2) gan adran 27(1)(a) o Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006 (p. 51).

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources