Search Legislation

Rheoliadau Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 2012

What Version

 Help about what version

Opening Options

 Help about opening options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN A CYFFREDINOL

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

  3. 3.Apelau a hawliadau ar neu ar ôl 6 Mawrth 2012

  4. 4.Dirymiadau ac arbedion

  5. 5.Darpariaethau trosiannol

  6. 6.Yr amcan gor-redol

  7. 7.Rhwymedigaeth ar y partïon i gydweithredu

  8. 8.Dulliau amgen o ddatrys anghydfod

  9. Cyfansoddiad y Tribiwnlys

   1. 9.Aelodau'r panel addysg

   2. 10.Sefydlu panelau tribiwnlys

   3. 11.Aelodaeth panel tribiwnlys

 3. RHAN B APELAU ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG A HAWLIADAU ANABLEDD

  1. CYCHWYN ACHOSION

   1. Gwneud apêl neu hawliad

    1. 12.Cyfnod a ganiateir ar gyfer cychwyn achos

    2. 13.Cais apêl

    3. 14.Cais hawlio

    4. 15.Gweithredu gan Ysgrifennydd y Tribiwnlys

    5. 16.Apêl neu hawliad a wneir y tu allan i'r amser

    6. 17.Digonolrwydd y rhesymau

    7. 18.Cynrychiolwyr yr apelydd neu'r hawlydd

  2. Paratoi achos cyn y gwrandawiad

   1. Datganiadau achos a darpariaeth atodol

    1. 19.Y cyfnod datganiad achos

    2. 20.Datganiad achos a thystiolaeth yr apelydd neu'r hawlydd

    3. 21.Datganiad achos a thystiolaeth yr awdurdod lleol neu'r corff cyfrifol

    4. 22.Newid cynrychiolydd yr awdurdod lleol neu'r corff cyfrifol

    5. 23.Newid yr awdurdod lleol mewn apêl

    6. 24.Copïau o ddogfennau i'r partïon

    7. 25.Methiant i gyflwyno datganiad achos ac absenoldeb gwrthwynebiad

   2. Ymholiadau'r Tribiwnlys

    1. 26.Ymholiadau gan Ysgrifennydd y Tribiwnlys

    2. 27.Methiant i ymateb i ymholiadau a wnaed gan Ysgrifennydd y Tribiwnlys

   3. Pwerau rheoli'r Tribiwnlys

    1. 28.Pwerau cyffredinol

    2. 29.Pŵer i ddileu'r apêl neu'r hawliad

    3. 30.Gorchymyn i ddiwygio datganiad achos

    4. 31.Tystiolaeth a chyflwyniadau

    5. 32.Cyfarwyddiadau wrth baratoi ar gyfer gwrandawiad

    6. 33.Amrywio cyfarwyddiadau neu'u gosod o'r neilltu

    7. 34.Manylion a datganiadau atodol

    8. 35.Datgelu dogfennau a deunydd arall

    9. 36.Methiant i gydymffurfio â chyfarwyddiadau

    10. 37.Cyfuno apelau neu hawliadau

    11. 38.Cyfuno hawliadau gydag apelau

    12. 39.Ychwanegu ac amnewid partïon

    13. 40.Trosglwyddo apêl

   4. Gwrandawiadau a phenderfyniadau

    1. 41.Hysbysu dyddiad, lleoliad ac amser gwrandawiadau

    2. 42.Pŵer i benderfynu apêl neu hawliad heb wrandawiad

    3. 43.Gwrandawiadau cyhoeddus a phreifat: trefniadau ac eithriadau

    4. 44.Gorchmynion sy'n cyfyngu ar adrodd

    5. 45.Y weithdrefn mewn gwrandawiad

    6. 46.Tystiolaeth mewn gwrandawiad

    7. 47.Newid tyst

    8. 48.Gwysio tyst

    9. 49.Tystiolaeth dros y teleffon, cyswllt fideo neu ddulliau eraill

    10. 50.Tystiolaeth ysgrifenedig sy'n hwyr

    11. 51.Gohirio gwrandawiad cyn ei gychwyn

    12. 52.Gohiriadau ar ôl cychwyn a chyfarwyddiadau

    13. 53.Cynrychioli mewn gwrandawiad

    14. 54.Methiant i fod yn bresennol mewn gwrandawiad

    15. 55.Penderfyniad y panel tribiwnlys

   5. Ar ôl y gwrandawiad

    1. 56.Cais neu gynnig ar gyfer adolygiad o benderfyniad y Tribiwnlys

    2. 57.Adolygiad o benderfyniad y Tribiwnlys i beidio ag estyn y cyfnod a ganiateir ar gyfer cychwyn achos

    3. 58.Ystyried cais am ganiatâd i apelio i'r Uwch Dribiwnlys

    4. 59.Pŵer i atal dros dro benderfyniad y Tribiwnlys

    5. 60.Gorchmynion yr Uwch Dribiwnlys neu'r Llys

   6. Cydymffurfiaeth

    1. 61.Cydymffurfio â gorchmynion y panel tribiwnlys — apelau

    2. 62.Cydymffurfio â chais apelydd pan fo awdurdod lleol yn ildio apêl

 4. RHAN C CYFEILLION ACHOS

  1. 63.Cymhwyso

  2. 64.Gofyniad am gyfaill achos

  3. 65.Pwy gaiff fod yn gyfaill achos

  4. 66.Sut y daw person yn gyfaill achos

  5. 67.Camau mewn achosion

  6. 68.Diswyddo cyfaill achos

 5. RHAN CH AMRYWIOL

  1. 69.Estyn yr amser

  2. 70.Tynnu'n ôl

  3. 71.Gorchmynion ar gyfer costau a threuliau

  4. 72.Pŵer i arfer swyddogaethau'r Llywydd a'r Cadeirydd

  5. 73.Pŵer i arfer swyddogaethau aelod o'r panel addysg mewn perthynas ag adolygiad

  6. 74.Ysgrifennydd y Tribiwnlys

  7. 75.Y Gofrestr

  8. 76.Cyhoeddi

  9. 77.Afreoleidd-dra

  10. 78.Profi dogfennau ac ardystio penderfyniadau

  11. 79.Y dull o anfon, rhoi neu gyflwyno hysbysiadau a dogfennau

  12. 80.Cyfrifo amser

  13. 81.Llofnodi dogfennau

 6. Llofnod

 7. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources