Search Legislation

Rheoliadau Tir Halogedig (Cymru) (Diwygio) 2012

What Version

 Help about what version

Opening Options

 Help about opening options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2012 Rhif 283 (Cy.47)

DIOGELU'R AMGYLCHEDD, CYMRU

Rheoliadau Tir Halogedig (Cymru) (Diwygio) 2012

Gwnaed

3 Chwefror 2012

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru

7 Chwefror 2012

Yn dod i rym

6 Ebrill 2012

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau a roddwyd gan adrannau 78C(8), (9) a (10), 78G(5) a (6) a 78L(4) a (5) o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990(1) ac sydd bellach wedi eu breinio ynddynt hwy(2).

Cyn gwneud y Rheoliadau hyn, mae Gweinidogion Cymru wedi ymgynghori â'r Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd, ac mae'r Cyngor hwnnw wedi ymgynghori â Phwyllgor Cymru a Phwyllgor yr Alban yn unol ag adran 44 o Ddeddf Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodaeth 2007(3) a pharagraff 24 o Atodlen 7 iddi.

(1)

1990 p. 43. Mewnosodwyd adrannau 78C, 78G a 78L gan adran 57 o Ddeddf yr Amgylchedd 1995 (p. 25). Mae adran 78C(10) wedi'i diwygio'n rhagolygol gan adran 86 o Ddeddf Dŵr 2003 (p. 37). Diwygiwyd adran 78L(4) gan adran 104 o Ddeddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 (p. 16) a Rhan 10 o Atodlen 5 iddi. Gweler y diffiniad o “prescribed” a “regulations” yn adran 78A(9).

(2)

Trosglwyddwyd swyddogaethau'r Ysgrifennydd Gwladol o dan adrannau 78C, 78G a 78L o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, i'r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhinwedd erthygl 2 o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672) ac Atodlen 1 iddo. Yn rhinwedd adran 162 o Ddeddf lywodraeth Cymru 2006 (p. 32), a pharagraff 30 o Atodlen 11 iddi, trosglwyddwyd y swyddogaethau hynny wedyn i Weinidogion Cymru.

(3)

2007 p. 15. Mae'r termau Saesneg cyfatebol, sef “Welsh Committee” a “Scottish Committee”, wedi eu diffinio ym mharagraff 28(1) o Atodlen 7 i'r Ddeddf honno.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources