Search Legislation

The Local Government (Performance Indicators) (Wales) Order 2012

What Version

 Help about what version

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Article 2

SCHEDULE 1SOCIAL SERVICES INDICATORS

Rhif y Dangosydd/ Indicator NumberDangosyddIndicator
DP 1/ PI 1Canran yr atgyfeiriadau amddiffyn oedolion lle y mae'r risg wedi ei rheoli.The percentage of adult protection referrals where the risk has been managed.
DP 2/ PI 2Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi cael tri lleoliad neu ragor yn ystod y flwyddyn.The percentage of children looked after on 31 March who have had three or more placements during the year.
DP 3/ PI 3Canran y plant 16/17 oed wedi eu targedu sydd â chynllun llwybr.The percentage of targeted 16/17 year old children with a pathway plan.
DP 4/ PI 4Canran y plant y mae gweithwyr cymdeithasol yn eu gweld ar eu pennau eu hunain wrth eu hasesu.The percentage of children who are seen alone by social workers at assessment.
DP 5/ PI 5Cyfradd yr oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 75 oed neu drosodd.The rate of delayed transfers of care for social care reasons per 1,000 population aged 75 or over.
DP 6/ PI 6

Cyfradd;

(a)

y bobl hŷn (sy'n 65 oed neu drosodd) y rhoddir cymorth iddynt yn y gymuned fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 Mawrth;

(b)

y bobl hŷn (sy'n 65 oed neu drosodd) y mae'r awdurdod yn rhoi cymorth iddynt mewn cartrefi gofal fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 Mawrth.

The rate of;

(a)

older people (aged 65 or over) supported in the community per 1,000 population aged 65 or over at 31 March;

(b)

older people (aged 65 or over) whom the authority supports in care homes per 1,000 population aged 65 or over at 31 March.

DP 7/ PI 7Canran y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth a chanddynt brofiad o symud ysgol unwaith neu ragor yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, ac nad oedd y symud hwnnw oherwydd trefniadau trosiannol, yn y 12 mis hyd at 31 Mawrth.The percentage of looked after children at 31 March who have experienced one or more changes of school during a period or periods of being looked after, which were not due to transitional arrangements, in the 12 months to 31 March.
DP 8/ PI 8Cyfartaledd y sgôr pwyntiau mewn cysylltiad â chymwysterau allanol plant 16 oed sy'n derbyn gofal mewn unrhyw leoliadau dysgu a gynhelir gan awdurdod lleol.The average external qualifications point score for 16 year old looked after children in any local authority maintained learning settings.
DP 9/ PI 9

Canran;

(a)

y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy a hwythau'n 19 oed;

(b)

y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod mewn llety addas, nad yw'n llety argyfwng a hwythau'n 19 oed;

(c)

y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth a hwythau'n 19 oed.

The percentage of;

(a)

young people formerly looked after with whom the authority is in contact at the age of 19;

(b)

young people formerly looked after with whom the authority is in contact, and at the age of 19 who are known to be in suitable non-emergency accommodation;

(c)

young people formerly looked after with whom the authority is in contact, and at the age of 19 who are known to be engaged in education, training or employment.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources