Search Legislation

Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 — RHAGARWEINIOL

  1. 1.Enwi a chychwyn

  2. 2.Dehongli

 3. RHAN 2 — SEFYDLU A SWYDDOGAETHAU CYFFREDINOL

  1. 3.Y Corff

  2. 4.Diben y Corff

  3. 5.Canllawiau o ran diben y Corff

  4. 6.Swyddogaeth gychwynnol y Corff

  5. 7.(1) Rhaid i'r Corff gyflawni ei swyddogaethau o dan erthygl...

  6. 8.Dyletswydd gyffredinol y Corff i roi sylw i gostau a buddiannau wrth arfer pwerau

  7. 9.Swyddogaeth gysylltiedig gyffredinol y Corff

  8. 10.Cyngor a chymorth i Weinidogion Cymru

  9. 11.Cyfarwyddiadau

 4. RHAN 3 — MATERION ARIANNOL

  1. 12.Grantiau

  2. 13.Dyletswyddau ariannol cyffredinol

  3. 14.Pwerau benthyca

  4. 15.Gwarantau Gweinidogion Cymru o ran benthyca gan y Corff

 5. Llofnod

  1. YR ATODLEN

   Darpariaethau pellach am y Corff

   1. 1.Statws

   2. 2.Aelodaeth

   3. 3.Darpariaethau pellach yn ymwneud ag aelodaeth gychwynnol

   4. 4.(1) Caiff Gweinidogion Cymru enwebu un aelod o staff Llywodraeth...

   5. 5.Deiliadaeth swydd

   6. 6.(1) Caiff person ymddiswyddo o'i swydd fel aelod anweithredol, neu...

   7. 7.(1) Caiff Gweinidogion Cymru ddiswyddo person o'i swydd fel aelod...

   8. 8.(1) Bydd person yn peidio â bod yn ddirprwy gadeirydd...

   9. 9.(1) Caniateir i berson sy'n peidio â bod yn aelod,...

   10. 10.Cydnabyddiaeth ariannol a phensiynau etc aelodau

   11. 11.Rhaid i'r Corff— (a) talu'r fath bensiynau neu arian rhodd...

   12. 12.(1) Bydd yr erthygl hon yn gymwys—

   13. 13.Staff

   14. 14.(1) Caiff y Corff dalu i'w gyflogeion y fath gydnabyddiaeth...

   15. 15.(1) Caiff y Corff— (a) talu'r fath bensiynau neu arian...

   16. 16.Gweithdrefn

   17. 17.Ni chaiff unrhyw drafodyn gan y Corff neu unrhyw bwyllgor...

   18. 18.Dirprwyo swyddogaethau

   19. 19.Aelodaeth o bwyllgorau ac is-bwyllgorau

   20. 20.Gosod y sêl a phrofi dogfennau

   21. 21.Cynllun Corfforaethol

   22. 22.Adroddiad blynyddol

   23. 23.Cyfrifon

   24. 24.Gwybodaeth

 6. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources