Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2011

Your search for Wales Statutory Instruments from 2011 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Community Care, Services for Carers and Children’s Services (Direct Payments) (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 1667 (W. 191)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal Cymunedol, Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr a Gwasanaethau Plant (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) (Diwygio) 2011
  The Community Care, Services for Carers and Children’s Services (Direct Payments) (Wales) Regulations 20112011 No. 831 (W. 125)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal Cymunedol, Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr a Gwasanaethau Plant (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2011
  The Independent Health Care (Wales) Regulations 20112011 No. 734 (W. 112)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2011
  The Independent Health Care (Fees) (Wales) Regulations 20112011 No. 106 (W. 25)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Ffioedd) (Cymru) 2011
  The Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) Regulations 20112011 No. 148 (W. 32)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu y Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) 2011
  The Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) (No. 2) Regulations 20112011 No. 886 (W. 130)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu'r Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) (Rhif 2) 2011
  The Housing Renewal Grants (Prescribed Form and Particulars) (Revocation) (Wales) Regulations 20112011 No. 1501 (W. 175)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Ffurflen a Manylion Rhagnodedig) (Dirymu) (Cymru) 2011
  The Assembly Learning Grants (European Institutions) (Wales) Regulations 20112011 No. 736 (W. 113)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Dysgu'r Cynulliad (Sefydliadau Ewropeaidd) (Cymru) 2011
  The Waste (Miscellaneous Provisions) (Wales) Regulations 20112011 No. 971 (W. 141)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwastraff (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2011
  The School Teacher Appraisal (Wales) Regulations 20112011 No. 2940 (W. 316)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwerthuso Athrawon Ysgol (Cymru) 2011
  The School Performance Information (Wales) Regulations 20112011 No. 1963 (W. 217)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwybodaeth am Berfformiad Ysgolion (Cymru) 2011
  The Pupil Information (Wales) Regulations 20112011 No. 1942 (W. 209)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwybodaeth am Ddisgyblion (Cymru) 2011
  The School Information (Wales) Regulations 20112011 No. 1944 (W. 211)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011
  The Vegetable Seed (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 994 (W. 147)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hadau Llysiau (Cymru) (Diwygio) 2011
  The Mental Health (Assessment of Former Users of Secondary Mental Health Services) (Wales) Regulations 20112011 No. 2500 (W. 272)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Meddwl (Asesu Defnyddwyr Blaenorol o Wasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd) (Cymru) 2011
  The Mental Health (Care Co-ordination and Care and Treatment Planning) (Wales) Regulations 20112011 No. 2942 (W. 318)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Meddwl (Cydgysylltu Gofal a Chynllunio Gofal a Thriniaeth) (Cymru) 2011
  The Mental Health (Independent Mental Health Advocates) (Wales) Regulations 20112011 No. 2501 (W. 273)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Meddwl (Eiriolwyr Iechyd Meddwl Annibynnol) (Cymru) 2011
  The Food Labelling (Declaration of Allergens) (Wales) Regulations 20112011 No. 465 (W. 70)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Labelu Bwyd (Datgan Alergenau) (Cymru) 2011
  The Beef and Veal Labelling (Wales) Regulations 20112011 No. 991 (W. 145)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Labelu Cig Eidion a Chig Llo (Cymru) 2011
  The Plastic Kitchenware (Conditions on Imports from China) (Wales) Regulations 20112011 No. 1605 (W. 186)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Llestri Cegin Plastig (Amodau ar Fewnforion o Tsieina) (Cymru) 2011

  Back to top