Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2011

Your search for Wales Statutory Instruments from 2011 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Housing (Purchase of Equitable Interests) (Wales) Regulations 20112011 No. 1865 (W. 203)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tai (Prynu Buddiannau Ecwitïol) (Cymru) 2011
  The Housing (Service Charge Loans) (Amendment) (Wales) Regulations 20112011 No. 1864 (W. 202)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tai (Benthyciadau Ffioedd Gwasanaeth) (Diwygio) (Cymru) 2011
  The Housing and Regeneration Act 2008 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20112011 No. 1863 (C. 68) (W. 201)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Tai ac Adfywio 2008 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2011
  The M4 Motorway (Westbound Entry Slip Road at Junction 32 (Coryton), Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 1850Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Ffordd Ymuno tua'r Gorllewin wrth Gyffordd 32 (Coryton), Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The Extraction Solvents in Food (Amendment) (Wales) Regulations 20112011 No. 1849 (W. 199)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Toddyddion Echdynnu mewn Bwyd (Diwygio) (Cymru) 2011
  The Beef and Pig Carcase Classification (Wales) Regulations 20112011 No. 1826 (W. 198)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dosbarthu Carcasau Eidion a Moch (Cymru) 2011
  The A40 Trunk Road (Travellers Rest to Pensarn Roundabout, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20112011 No. 1823Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Travellers’ Rest i Gylchfan Pen-sarn, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The Head Teachers' Qualifications and Registration (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 1769 (W. 196)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymwysterau a Chofrestru Prifathrawon (Cymru) (Diwygio) 2011
  The Poultrymeat (Wales) Regulations 20112011 No. 1719 (W. 195)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cig Dofednod (Cymru) 2011
  The Scheme for Construction Contracts (England and Wales) Regulations 1998 (Amendment) (Wales) Regulations 20112011 No. 1715 (W. 194)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rheoliadau Cynllun Contractau Adeiladu (Cymru a Lloegr) 1998 (Diwygio) (Cymru) 2011
  The Construction Contracts (Wales) Exclusion Order 20112011 No. 1713 (W. 193)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Hepgor Contractau Adeiladu (Cymru) 2011
  The National Health Service (Concerns, Complaints and Redress Arrangements) (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 1706 (W. 192)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Trefniadau Pryderon, Cwynion ac Iawn) (Cymru) (Diwygio) 2011
  The Community Care, Services for Carers and Children’s Services (Direct Payments) (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 1667 (W. 191)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal Cymunedol, Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr a Gwasanaethau Plant (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) (Diwygio) 2011
  The Social Care Charges (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20112011 No. 1666 (W. 190)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2011
  The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20112011 No. 1654 (W. 189)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2011
  The Wildlife and Countryside (Registration, Ringing and Marking of Certain Captive Birds) (Wales) Regulations 20112011 No. 1653 (W. 188)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (Cofrestru, Modrwyo a Marcio Adar Caeth Penodol) (Cymru) 2011
  The Right of a Child to Make a Disability Discrimination Claim (Schools) (Wales) Order 20112011 No. 1651 (W. 187)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Hawl Plentyn i Wneud Hawliad Gwahaniaethu ar sail Anabledd (Ysgolion) (Cymru) 2011
  The Plastic Kitchenware (Conditions on Imports from China) (Wales) Regulations 20112011 No. 1605 (W. 186)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Llestri Cegin Plastig (Amodau ar Fewnforion o Tsieina) (Cymru) 2011
  The Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20112011 No. 1597 (C. 61) (W. 185)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Democratiaeth Leol, Datblygu Economaidd ac Adeiladu 2009 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2011
  The Welsh Language Commissioner (Appointment) Regulations 20112011 No. 1593 (W. 184)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Comisiynydd y Gymraeg (Penodi) 2011

  Back to top