Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2010

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010 has returned 166 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Spring Traps Approval (Wales) Order 20102010 No. 2447 (W. 210)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cymeradwyo Trapiau Sbring (Cymru) 2010
  The Community Health Councils (Establishment, Transfer of Functions and Abolition) (Wales) Order 20102010 No. 289 (W. 38)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynghorau Iechyd Cymuned (Sefydlu, Trosglwyddo Swyddogaethau a Diddymu) (Cymru) 2010
  The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20102010 No. 2825 (W. 232)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2010
  The Education Act 2002 (Commencement No. 13) (Wales) Order 20102010 No. 707 (C. 45) (W. 68)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 13) (Cymru) 2010
  The Education Act 2005 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20102010 No. 735 (W. 72) (C. 49)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg 2005 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2010
  The Education and Inspections Act 2006 (Commencement No. 5 and Transitional Provision) (Wales) Order 20102010 No. 736 (W. 73) (C. 50)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (Cychwyn Rhif 5 a Darpariaeth Drosiannol) (Cymru) 2010
  The Education and Inspections Act 2006 (Commencement No. 6) (Wales) Order 20102010 No. 2543 (C. 122) (W. 212)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (Cychwyn Rhif 6) (Cymru) 2010
  The Dormant Bank and Building Society Accounts Act 2008 (Prescribed Restrictions) (Wales) Order 20102010 No. 1317 (W. 111)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cyfrifon Banc a Chymdeithasau Adeiladu Segur 2008 (Cyfyngiadau Rhagnodedig) (Cymru) 2010
  The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No. 4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment No. 1) Order 20102010 No. 2002 (W. 188) (C. 106)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio Rhif 1) 2010
  The Health Act 2009 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20102010 No. 930 (C. 63) (W. 95)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd 2009 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2010
  The Health and Social Care Act 2008 (Commencement No. 2 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20102010 No. 989 (C. 67) (W. 98)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2010
  The Health and Social Care Act 2008 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20102010 No. 1457 (C. 83) (W. 130)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2010
  The Health and Social Care Act 2008 (Commencement No. 4, Transitional and Savings Provisions) (Wales) Order 20102010 No. 1547 (C. 84) (W. 145)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (Cychwyn Rhif 4, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) (Cymru) 2010
  The Violent Crime Reduction Act 2006 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20102010 No. 2426 (C. 119) (W. 208)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Lleihau Troseddu Treisgar 2006 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2010
  The Children and Young Persons Act 2008 (Commencement No.3) (Wales) Order 20102010 No. 749 (C. 51) (W. 77)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Plant a Phobl Ifanc 2008 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2010
  The Children and Young Persons Act 2008 (Commencement No. 4) (Wales) Order 20102010 No. 1329 (C. 81) (W. 112)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Plant a Phobl Ifanc 2008 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2010
  The Policing and Crime Act 2009 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20102010 No. 1375 (C. 82) (W. 120)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Plismona a Throsedd 2009 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2010
  The Policing and Crime Act 2009 (Transitional and Saving Provisions)(Wales) Order 20102010 No. 1395 (W. 124)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Plismona a Throsedd 2009 (Darpariaethau Trosiannol ac Arbed) (Cymru) 2010
  The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 (Commencement No. 2 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20102010 No. 2413 (C. 118) (W. 207)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2010
  The School Standards and Framework Act 1998 (Repeal) (Wales) Order 20102010 No. 823 (W. 86)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (Diddymu) (Cymru) 2010

  Back to top