Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2010

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010 has returned 166 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Fish Labelling (Wales) Regulations 20102010 No. 797 (W. 78)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Labelu Pysgod (Cymru) 2010
  The Children and Young Persons Act 2008 (Commencement No.3) (Wales) Order 20102010 No. 749 (C. 51) (W. 77)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Plant a Phobl Ifanc 2008 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2010
  The Natural Mineral Water, Spring Water and Bottled Drinking Water (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 748 (W. 76)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi'i Botelu (Cymru) (Diwygio) 2010
  The Independent Review of Determinations (Adoption and Fostering) (Wales) Regulations 20102010 No. 746 (W. 75)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adolygu Penderfyniadau'n Annibynnol (Mabwysiadu a Maethu) (Cymru) 2010
  The Education and Inspections Act 2006 (Commencement No. 5 and Transitional Provision) (Wales) Order 20102010 No. 736 (W. 73) (C. 50)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (Cychwyn Rhif 5 a Darpariaeth Drosiannol) (Cymru) 2010
  The Education Act 2005 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20102010 No. 735 (W. 72) (C. 49)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg 2005 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2010
  The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (Wales) Regulations 20102010 No. 730 (W. 71)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2010
  The National Health Service (Primary Medical Services) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20102010 No. 729 (W. 70)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2010
  The Valuation Tribunal for Wales Regulations 20102010 No. 713 (W. 69)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru 2010
  The Education Act 2002 (Commencement No. 13) (Wales) Order 20102010 No. 707 (C. 45) (W. 68)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 13) (Cymru) 2010
  The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 685 (W. 67)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2010
  The Accounts and Audit (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 683 (W. 66)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2010
  The Non-Domestic Rating (Definition of Domestic Property) (Wales) Order 20102010 No. 682 (W. 65)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Diffiniad o Eiddo Domestig) (Cymru) 2010
  The Federation of Maintained Schools and Miscellaneous Amendments (Wales) Regulations 20102010 No. 638 (W. 64)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir a Diwygiadau Amrywiol (Cymru) 2010
  The Assembly Learning Grant (Further Education) (Amendment) Regulations 20102010 No. 637 (W. 63)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grant Dysgu'r Cynulliad (Addysg Bellach) (Diwygio) 2010
  The National Health Service (Amendments relating to Optical Charges and Payments) (Wales) Regulations 20102010 No. 636 (W. 62)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau sy'n ymwneud â Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Cymru) 2010
  The Animals (Divisional Veterinary Managers) (Wales) Regulations 20102010 No. 619 (W. 61)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Anifeiliaid (Rheolwyr Milfeddygol Rhanbarthol) (Cymru) 2010
  The Animal Health (Divisional Veterinary Managers) (Wales) Order 20102010 No. 618 (W. 60)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Anifeiliaid (Rheolwyr Milfeddygol Rhanbarthol) (Cymru) 2010
  The Council Tax (Electronic Communications) (Wales) Order 20102010 No. 613 (W. 59)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Dreth Gyngor (Cyfathrebiadau Electronig) (Cymru) 2010
  The Council Tax (Prescribed Classes of Dwellings) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 612 (W. 58)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Dosbarthau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) (Diwygio) 2010

  Back to top