Search Legislation

Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) 2010

Status:

This is the original version (as it was originally made).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 Cyflwyniad

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

  3. 3.Ystyr “bag siopa untro”

  4. 4.Ystyr “gwerthwr”

  5. 5.Gweinyddwr

 3. RHAN 2 Y Tâl a Godir

  1. 6.Gofyniad i godi tâl

  2. 7.Esemptiad i'r gofyniad i godi tâl

 4. RHAN 3 Cofnodion a Chyhoeddi

  1. 8.Cadw cofnodion

  2. 9.Argaeledd cofnodion

  3. 10.Cyhoeddi cofnodion

 5. RHAN 4 Torri'r Rheoliadau

  1. 11.Torri'r Rheoliadau

 6. RHAN 5 Sancsiynau sifil

  1. 12.Sancsiynau sifil

  2. 13.Cyfuniad o gosbau

 7. RHAN 6 Gorfodi a Pheidio â chydymffurfio

  1. 14.Pwerau gorfodi

  2. 15.Gofynion yn ôl disgresiwn nad ydynt yn rhai ariannol: gorfodi

  3. 16.Adennill costau gorfodi

  4. 17.Adennill taliadau

  5. 18.Cyhoeddusrwydd ar gyfer gosod sancsiynau sifil

 8. RHAN 7 Gweinyddu

  1. 19.Cwmpas pwerau gweinyddwyr

  2. 20.Tynnu hysbysiad yn ôl neu ei ddiwygio

  3. 21.Apelau

  4. 22.Canllawiau o ran defnyddio sancsiynau sifil

  5. 23.Canllawiau ychwanegol

  6. 24.Ymgynghori ar ganllawiau

  7. 25.Cyhoeddi camau gorfodi

 9. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   1. 1.Esemptiadau

  2. ATODLEN 2

   Cosbau ariannol penodedig

   1. RHAN 1 Gosod cosbau ariannol penodedig a gweithdrefn

    1. 1.Y pŵer i osod cosb ariannol benodedig

    2. 2.Cosbau ariannol penodedig

    3. 3.Hysbysiad o Fwriad

    4. 4.Rhyddhau rhag atebolrwydd yn dilyn hysbysiad o fwriad

    5. 5.Gwneud sylwadau a gwrthwynebiadau

    6. 6.Penderfynu ai gosod cosb ariannol benodedig ai peidio

    7. 7.Cynnwys hysbysiad terfynol

    8. 8.Talu

    9. 9.Disgownt am dalu'n gynnar

    10. 10.Cosb am dalu'n hwyr

    11. 11.Seiliau apêl

   2. RHAN 2 Symiau cosbau ariannol penodedig a symiau penodedig

  3. ATODLEN 3

   Gofynion yn ôl disgresiwn

   1. RHAN 1 Gosod gofynion yn ôl disgresiwn a gweithdrefn

    1. 1.Pŵer i osod gofynion yn ôl disgresiwn

    2. 2.Cosbau ariannol amrywiadwy: uchafsymiau

    3. 3.Hysbysiad o Fwriad

    4. 4.Gwneud sylwadau a gwrthwynebiadau

    5. 5.Penderfynu ai gosod gofynion yn ôl disgresiwn ai peidio

    6. 6.Cynnwys hysbysiad terfynol

    7. 7.Talu

    8. 8.Disgownt am dalu'n gynnar

    9. 9.Cosb am dalu'n hwyr

    10. 10.Seiliau apêl

   2. RHAN 2 Cosbau ariannol amrywiadwy: uchafsymiau

  4. ATODLEN 4

   Gofynion yn ôl disgresiwn nad ydynt yn rhai ariannol: gorfodi

   1. 1.(1) Yn yr Atodlen hon— ystyr “camau penodedig” (“specified steps”)...

   2. 2.Y pŵer i osod cosbau am beidio â chydymffurfio

   3. 3.Hysbysiad o Fwriad

   4. 4.Gwneud sylwadau a gwrthwynebiadau

   5. 5.Penderfynu ai gosod cosb am beidio â chydymffurfio ai peidio

   6. 6.Cynnwys hysbysiad o gosb am beidio â chydymffurfio

   7. 7.Talu cosbau am beidio â chydymffurfio yn dilyn apêl

   8. 8.Cosbau am beidio â chydymffurfio: cosb am dalu'n hwyr

 10. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources