Search Legislation

Gorchymyn Rheilffordd Llangollen a Chorwen 2010

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 RHAGARWEINIOL

  1. 1.Enwi a chychwyn

  2. 2.Dehongli

  3. 3.Ymgorffori Deddf Cydgrynhoi Cymalau Rheilffyrdd 1845

 3. RHAN 2 DARPARIAETHAU AM WEITHFEYDD

  1. Prif bwerau

   1. 4.Y pŵer i adeiladu a chynnal a chadw gweithfeydd

   2. 5.Y pŵer i adeiladu a chynnal a chadw gweithfeydd ategol

   3. 6.Y pŵer i wyro

  2. Strydoedd

   1. 7.Mynediad at weithfeydd

   2. 8.Croesfannau, etc.

  3. Pwerau atodol

   1. 9.Gollwng dŵr

 4. RHAN 3 AMRYWIOL A CHYFFREDINOL

  1. 10.Amddiffyniad i achosion cyfreithiol mewn perthynas â niwsans statudol

  2. 11.Caniatâd cynllunio a materion atodol

  3. 12.Y pŵer i docio coed sy'n tyfu dros ben y gweithfeydd awdurdodedig

  4. 13.Y pŵer i weithio ac i ddefnyddio'r rheilffordd

  5. 14.Y pŵer i godi taliadau am docynnau teithio

  6. 15.Cymhwyso deddfiadau

  7. 16.Cymhwyso is-ddeddfau i'r rheilffordd estyniadol

  8. 17.Trosglwyddo'r rheilffyrdd gan yr ymgymerwr

  9. 18.Cymhwyso cyfraith landlord a thenant

  10. 19.Rhwystro adeiladu gweithfeydd awdurdodedig

  11. 20.Tresmasu

  12. 21.Er mwyn diogelu Asiantaeth yr Amgylchedd

  13. 22.Er mwyn diogelu Dŵr Cymru Cyfyngedig

  14. 23.Ardystio planiau, etc.

  15. 24.Cyflwyno hysbysiadau

  16. 25.Dim adennill dwbl

  17. 26.Cymrodeddu

 5. Llofnod

 6. YR ATODLENNI

  1. ATODLEN 1

   Y GWAITH RHESTREDIG

  2. ATODLEN 2

   GWEITHFEYDD YCHWANEGOL

  3. ATODLEN 3

   MYNEDIAD AT WEITHFEYDD

  4. ATODLEN 4

   ER MWYN DIOGELU ASIANTAETH YR AMGYLCHEDD

   1. 1.(1) Bydd y darpariaethau a ganlyn yn gymwys er mwyn...

   2. 2.(1) Cyn dechrau adeiladu unrhyw waith penodedig, rhaid i'r ymgymerwr...

   3. 3.Mae'r gofynion y dichon Asiantaeth yr Amgylchedd eu gwneud o...

   4. 4.(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (2), rhaid i unrhyw waith...

   5. 5.(1) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r Atodlen hon ac eithrio i'r...

   6. 6.Yn ddarostyngedig i baragraff 8, os amherir ar effeithlonrwydd unrhyw...

   7. 7.(1) Rhaid i'r ymgymerwr gymryd pob cam ag a ddichon...

   8. 8.Nid oes dim ym mharagraffau 4(4), 5(3), 6, 7(3) a...

   9. 9.Rhaid i'r ymgymerwr ryddarbed Asiantaeth yr Amgylchedd mewn perthynas â...

   10. 10.(1) Heb effeithio ar ddarpariaethau eraill yr Atodlen hon, rhaid...

   11. 11.Ni fydd y ffaith bod unrhyw waith neu unrhyw beth...

   12. 12.At ddibenion Pennod 2 o Ran 2 o Ddeddf Adnoddau...

   13. 13.Dyfernir ar unrhyw anghydfod a gyfyd rhwng yr ymgymerwr ac...

  5. ATODLEN 5

   ER MWYN DIOGELU DŵR CYMRU CYFYNGEDIG

   1. 1.Er mwyn diogelu Dŵr Cymru Cyfyngedig (“y Cwmni”), onid oes...

   2. 2.Yn yr Atodlen hon— mae “mewn” (“in”), mewn cyd-destun sy'n...

   3. 3.Nid yw'r Atodlen hon yn gymwys i gyfarpar y rheoleiddir...

   4. 4.Nid oes dim yn y Gorchymyn hwn yn awdurdodi'r ymgymerwr...

   5. 5.Cyn cychwyn adeiladu, altro neu ailadeiladu unrhyw waith a fydd...

   6. 6.Os nad yw'r Cwmni, o fewn 56 diwrnod i'r diwrnod...

   7. 7.Fel amod i'w gymeradwyaeth o'r planiau a grybwyllwyd caiff y...

   8. 8.Ni fydd cymeradwyaeth y Cwmni o unrhyw blaniau o dan...

   9. 9.Pan fo pibell berthnasol wedi ei lleoli mewn neu oddi...

   10. 10.Nid oes dim ym mharagraff 9 yn cael yr effaith...

   11. 11.Rhaid i'r ymgymerwr roi cyfleusterau rhesymol i'r Cwmni i gario...

   12. 12.(1) Pan fo'r ymgymerwr, yn unol â darpariaethau'r Atodlen hon,...

   13. 13.(1) Yn ddarostyngedig i'r darpariaethau a ganlyn yn y paragraff...

   14. 14.(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraffau (2) a (3), os oherwydd...

   15. 15.Nid oes dim yn yr Atodlen hon yn effeithio ar...

   16. 16.Dyfernir ar unrhyw wahaniaeth a gyfyd rhwng yr ymgymerwr a'r...

 7. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources