Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010 numbered between 1800 and 1899 has returned 11 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Milford Port Health Authority (Amendment) Order 20102010 No. 1885 (W. 183)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdod Iechyd Porthladd Aberdaugleddau (Diwygio) 2010
  The Swansea Bay Port Health Authority (Amendment) Order 20102010 No. 1884 (W. 182)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe (Diwygio) 2010
  The Gorseinion College Further Education Corporation and Swansea College Further Education Corporation (Dissolution) Order 20102010 No. 1876 (W. 181)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe (Diddymu) 2010
  The Environmental Civil Sanctions (Wales) Order 20102010 No. 1821 (W. 178)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Sancsiynau Sifil Amgylcheddol (Cymru) 2010
  The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Wales) Regulations 20102010 No. 1892 (W. 185)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) 2010
  The Agricultural Subsidies and Grants Schemes (Appeals) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1807 (W. 175)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynlluniau Cymorthdaliadau a Grantiau Amaethyddol (Apelau) (Cymru) (Diwygio) 2010
  The Transmissible Spongiform Encephalopathies (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1822 (W. 179)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) (Diwygio) 2010
  The Seed (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20102010 No. 1808 (W. 176)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hadau (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2010
  The Nutrition and Health Claims (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1849 (W. 180)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Honiadau am Faethiad ac Iechyd (Cymru) (Diwygio) 2010
  The Zoonoses and Animal By-Products (Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1890 (W. 184)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Milheintiau a Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2010
  The Environmental Civil Sanctions (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20102010 No. 1820 (W. 177)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Sancsiynau Sifil Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2010

  Back to top