Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2010-2019

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20132013 No. 561 (W. 64)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2013
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20142014 No. 694 (W. 75)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2014
  The Smoke Control Areas (Exempted Fireplaces) (Wales) Order 20152015 No. 1513 (W. 175)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2015
  The Non-Domestic Rating (Definition of Domestic Property) (Wales) Order 20102010 No. 682 (W. 65)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Diffiniad o Eiddo Domestig) (Cymru) 2010
  The Non-Domestic Rating (Multiplier) (Wales) (No. 2) Order 20142014 No. 3492 (W. 350)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) (Rhif 2) 2014
  The Non-Domestic Rating (Multiplier) (Wales) Order 20142014 No. 124 (W. 14)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2014
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 20102010 No. 2223 (W. 195)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2010
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20102010 No. 273 (W. 36)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2010
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20112011 No. 995 (W. 148)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2011
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20122012 No. 465 (W. 76)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2012
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 371 (W. 44)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 372 (W. 40)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) Order 20152015 No. 229 (W. 11)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2015
  The Milford Port Health Authority (Amendment) Order 20102010 No. 1885 (W. 183)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdod Iechyd Porthladd Aberdaugleddau (Diwygio) 2010
  The Swansea Bay Port Health Authority (Amendment) Order 20102010 No. 1884 (W. 182)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe (Diwygio) 2010
  The Local Education Authorities and Children’s Services Authorities (Integration of Functions) (Wales) Order 20102010 No. 1148 (W. 103)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Addysg Lleol ac Awdurdodau Gwasanaethau Plant (Integreiddio Swyddogaethau) (Cymru) 2010
  The Local Education Authorities and Children’s Services Authorities (Integration of Functions) (Subordinate Legislation) (Wales) Order 20102010 No. 1142 (W. 101)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Addysg Lleol ac Awdurdodau Gwasanaethau Plant (Integreiddio Swyddogaethau) (Is-ddeddfwriaeth) (Cymru) 2010
  The Isle of Anglesey Local Authorities (Change to the Years of Ordinary Elections) Order 20122012 No. 686 (W. 94)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Lleol Ynys Môn (Newid Blynyddoedd Etholiadau Cyffredin) 2012
  The Fire and Rescue Authorities (Improvement Plans) (Wales) Order 20102010 No. 481 (W. 50)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Tân ac Achub (Cynlluniau Gwella) (Cymru) 2010
  The Fire and Rescue Authorities (Improvement Plans) (Wales) Order 20122012 No. 1143 (W. 137)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Tân ac Achub (Cynlluniau Gwella) (Cymru) 2012

  Back to top