Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2010-2019

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Regulated Services (Annual Returns) (Wales) Regulations 20172017 No. 1097 (W. 277)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) 2017
  The Seed (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20172017 No. 1095 (W. 276)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Hadau (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2017
  The A40 Trunk Road (Heol Draw to Scethrog, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 1062Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Heol Draw i Scethrog, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
  The A458 Trunk Road (High Street, Welshpool, Powys) (Prohibition of Waiting, Loading and Unloading) Order 20172017 No. 1061Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (High Street, y Trallwng, Powys) (Gwahardd Aros, Llwytho a Dadlwytho) 2017
  The A40 Trunk Road (Broad Street, Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & 20 mph Speed Limit) Order 20172017 No. 1060Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Stryd Lydan, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 20 Mya Dros Dro) 2017
  The A470 Trunk Road (Storey Arms, Powys) (Temporary Part-time 30 mph Speed Limit) Order 20172017 No. 1059Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Storey Arms, Powys) (Terfyn Cyflymder 30 mya Rhan-amser Dros Dro) 2017
  The Agricultural Wages (Wales) Order 20172017 No. 1058 (W. 271)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2017
  The Private Water Supplies (Wales) Regulations 20172017 No. 1041 (W. 270)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017
  The National Health Service (General Dental Services Contracts and Personal Dental Services Agreements) (Wales) (Amendment) Regulations 20172017 No. 1040 (W. 269)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol a Chytundebau Gwasanaethau Deintyddol Personol) (Cymru) (Diwygio) 2017
  The A4232 Trunk Road (Capel Llanilltern Roundabout, Cardiff) (40 mph Speed Limit) Order 20172017 No. 1031Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4232 (Cylchfan Capel Llanilltern, Caerdydd) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2017
  The A40 Trunk Road (Llangadog to Llanwrda, Carmarthenshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20172017 No. 1030Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llangadog i Lanwrda, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017
  The A5, A40, A44, A55, A458, A470, A479, A483, A487, A489 and A494 Trunk Roads (Various Locations in North and Mid Wales) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 1029Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A5, yr A40, yr A44, yr A55, yr A458, yr A470, yr A479, yr A483, yr A487, yr A489 a’r A494 (Lleoliadau Amrywiol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
  The Network Rail (Summerway Overbridge) Order 20172017 No. 1027 (W. 265)Wales Statutory Instruments
  The Water Resources (Miscellaneous Revocations) (Wales) Order 20172017 No. 1026 (W. 264)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Adnoddau Dŵr (Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2017
  The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Consequential Amendments) Regulations 20172017 No. 1025 (W. 263)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2017
  The Unauthorised Deposit of Waste (Fixed Penalties) (Wales) Regulations 20172017 No. 1024 (W. 262)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dyddodi Gwastraff Heb Awdurdod (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2017
  The Education Workforce Council (Accreditation of Initial Teacher Training) (Additional Functions) (Wales) (Amendment) Order 20172017 No. 1023 (W. 261)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) (Diwygio) 2017
  The Tax Collection and Management (Administration) (Wales) Regulations 20172017 No. 1022 (W. 260)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017
  The A458 Trunk Road (Buttington Level Crossing, Buttington Cross, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20172017 No. 1021Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Croesfan Reilffordd Tal-y-bont, Tal-y-bont, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017
  The Hirwaun Generating Station (Amendment) Order 20172017 No. 1009 (W. 258)Wales Statutory Instruments

  Back to top