Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 1300 and 1399 has returned 32 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Removal and Disposal of Vehicles (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 1388 (W. 141)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Symud Ymaith a Gwaredu Cerbydau (Diwygio) (Cymru) 2014
  The A40 Trunk Road (Tarrell Roundabout, Brecon to County Border at Pont Wen, Halfway, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 1373Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Tarrell, Aberhonddu i’r Ffin Sirol ym Mhont Wen, Halfway, Powys) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Rating Lists (Postponement of Compilation) (Wales) Order 20142014 No. 1370 (W. 139)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Rhestrau Ardrethu (Gohirio Gwneud Rhestrau) (Cymru) 2014
  The A40 Trunk Road (Powys/Monmouthshire County Boundary, Glangrwyney to Tarell Roundabout, Brecon, Powys) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 1341Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Ffin Sirol Powys/Sir Fynwy, Llangrwyne i Gylchfan Tarell, Aberhonddu, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder a Gwahardd Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The A449 Trunk Road (Abernant Interchange, Newport) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 1340Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A449 (Cyfnewidfa Aber-nant, Casnewydd) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2014
  The A4042 Trunk Road (Malpas Relief Road, Newport) (Temporary Traffic Restrictions) Order 20142014 No. 1326Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Ffordd Liniaru Malpas, Casnewydd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Junction 30, Cardiff Gate Business Park, Cardiff) (Temporary Traffic Restrictions) Order 20142014 No. 1317Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 30, Parc Busnes Porth Caerdydd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20142014 No. 1314 (W. 134)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2014
  The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20132013 No. 1396 (W. 135)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2013
  The A487 Trunk Road (Rhydypennau to Pwll-glâs, Ceredigion) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 1398Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Rhydypennau i Bwll-glas, Ceredigion) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The Mental Health (Wales) Measure 2010 (Commencement No.2) Order 20122012 No. 1397 (C. 52) (W. 169)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 2) 2012
  The Badger (Control Area) (Wales) (Revocation) Order 20122012 No. 1387 (W. 168)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Moch Daear (Ardal Reoli) (Cymru) (Dirymu) 2012
  The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20122012 No. 1346 (W. 167)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio)(Cymru) 2012
  The Mental Health (Primary Care Referrals and Eligibility to Conduct Primary Mental Health Assessments) (Wales) Regulations 20122012 No. 1305 (W. 166)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Meddwl (Atgyfeiriadau Gofal Sylfaenol a Chymhwystra i Gynnal Asesiadau Iechyd Meddwl Sylfaenol) (Cymru) 2012
  The A470 Trunk Road (Gelligemlyn, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20112011 No. 1397Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Gelligemlyn, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The A487 Trunk Road (Penglais Road, Aberystwyth, Ceredigion) (40 mph Speed Limit) Order 20112011 No. 1395Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2011
  The A487 Trunk Road (Tre’r-ddol and Tre Taliesin, Ceredigion) (30 mph and 40 mph Speed Limits) Order 20112011 No. 1394Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Tre'r-ddôl a Thre Taliesin, Ceredigion) (Terfynau Cyflymder 30 mya a 40 mya) 2011
  The A470 Trunk Road (Red House Bends, Cwmbach, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20112011 No. 1348Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Red House Bends, Cwm-bach, Powys) (Gwahardd Dros Dro Gerbydau, Beicwyr a Cherddwyr) 2011
  The A470 Trunk Road (Dolwyddelan, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20112011 No. 1346Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Dolwyddelan, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2011
  The A483 Trunk Road (Junction 4, Northbound On and Off Slips and Southbound Off Slip, Wrexham) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 1310Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 4, y Ffyrdd Ymuno ac Ymadael Tua'r Gogledd a'r Ffordd Ymadael Tua'r De, Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011

  Back to top