Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 1300 and 1399 has returned 24 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Cancellation of Student Loans for Living Costs Liability (Wales) Regulations 20132013 No. 1396 (W. 135)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2013
  The A487 Trunk Road (Rhydypennau to Pwll-glâs, Ceredigion) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 1398Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Rhydypennau i Bwll-glas, Ceredigion) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The Mental Health (Wales) Measure 2010 (Commencement No.2) Order 20122012 No. 1397 (C. 52) (W. 169)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 2) 2012
  The Badger (Control Area) (Wales) (Revocation) Order 20122012 No. 1387 (W. 168)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Moch Daear (Ardal Reoli) (Cymru) (Dirymu) 2012
  The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20122012 No. 1346 (W. 167)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio)(Cymru) 2012
  The Mental Health (Primary Care Referrals and Eligibility to Conduct Primary Mental Health Assessments) (Wales) Regulations 20122012 No. 1305 (W. 166)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Iechyd Meddwl (Atgyfeiriadau Gofal Sylfaenol a Chymhwystra i Gynnal Asesiadau Iechyd Meddwl Sylfaenol) (Cymru) 2012
  The A470 Trunk Road (Gelligemlyn, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20112011 No. 1397Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Gelligemlyn, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The A487 Trunk Road (Penglais Road, Aberystwyth, Ceredigion) (40 mph Speed Limit) Order 20112011 No. 1395Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2011
  The A487 Trunk Road (Tre’r-ddol and Tre Taliesin, Ceredigion) (30 mph and 40 mph Speed Limits) Order 20112011 No. 1394Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Tre'r-ddôl a Thre Taliesin, Ceredigion) (Terfynau Cyflymder 30 mya a 40 mya) 2011
  The A470 Trunk Road (Red House Bends, Cwmbach, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20112011 No. 1348Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Red House Bends, Cwm-bach, Powys) (Gwahardd Dros Dro Gerbydau, Beicwyr a Cherddwyr) 2011
  The A470 Trunk Road (Dolwyddelan, Conwy County Borough) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20112011 No. 1346Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Dolwyddelan, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2011
  The A483 Trunk Road (Junction 4, Northbound On and Off Slips and Southbound Off Slip, Wrexham) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 1310Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 4, y Ffyrdd Ymuno ac Ymadael Tua'r Gogledd a'r Ffordd Ymadael Tua'r De, Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A40 Trunk Road (Gibraltar Tunnels, Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20112011 No. 1308Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Twneli Gibraltar, Trefynwy, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Gwahardd Traffig Dros Dro) 2011
  The Policing and Crime Act 2009 (Transitional and Saving Provisions)(Wales) Order 20102010 No. 1395 (W. 124)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Plismona a Throsedd 2009 (Darpariaethau Trosiannol ac Arbed) (Cymru) 2010
  The Private Water Supplies (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20102010 No. 1384 (W. 123)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2010
  The Tuberculosis (Wales) Order 20102010 No. 1379 (W. 122)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2010
  The Food (Jelly Mini-Cups) (Emergency Control) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1376 (W. 121)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd (Jeli Cwpanau Bach) (Rheolaeth Frys) (Cymru) (Diwygio) 2010
  The Policing and Crime Act 2009 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20102010 No. 1375 (C. 82) (W. 120)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Plismona a Throsedd 2009 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2010
  The Gower College Swansea Further Education Corporation (Government) Regulations 20102010 No. 1369 (W. 119)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe (Llywodraethu) 2010
  The Gower College Swansea (Incorporation) Order 20102010 No. 1368 (W. 118)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Coleg Gŵyr Abertawe (Corffori) 2010

  Back to top