Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 1100 and 1199 has returned 60 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 1169 (W. 286)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2016
  The A479 Trunk Road (Cwmdu to South of Talgarth, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 1168Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A479 (Cwm Du i Fan i’r De o Dalgarth, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The A494/A550 Trunk Road (Queensferry, Flintshire) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20162016 No. 1160Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494/A550 (Queensferry, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2016
  The A4076 Trunk Road (Johnston to Merlin’s Bridge, Haverfordwest, Pembrokeshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20162016 No. 1159Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Johnston i Bont Fadlen, Hwlffordd, Sir Benfro) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2016
  The Neath Port Talbot (Communities) Order 20162016 No. 1158 (W. 279)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Castell-nedd Port Talbot (Cymunedau) 2016
  The Rhondda Cynon Taf (Communities) Order 20162016 No. 1156 (W. 278)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Rhondda Cynon Taf (Cymunedau) 2016
  The City and County of Cardiff (Communities) Order 20162016 No. 1155 (W. 277)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dinas a Sir Caerdydd (Cymunedau) 2016
  The Flintshire (Communities) Order 20162016 No. 1151 (W. 276)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Sir y Fflint (Cymunedau) 2016
  The Religious Character of Schools (Designation Procedure) (Wales) Regulations 20162016 No. 1144 (W. 275)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymeriad Crefyddol Ysgolion (Gweithdrefn Ddynodi) (Cymru) 2016
  The Firefighters’ Pension (Wales) Scheme (Amendment and Transitional Provisions) Order 20162016 No. 1136 (W. 274)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Diwygio a Darpariaethau Trosiannol) 2016
  The A5 Trunk Road (Pentre Du, Betws-y-Coed, Conwy County Borough) (Part-Time 20 mph Speed Limit) Order 20162016 No. 1135Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Pentre-du, Betws-y-coed, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2016
  The M4 Motorway & A48 Trunk Road (Earlswood Junction to Briton Ferry Roundabout, Neath Port Talbot) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20162016 No. 1134Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 a Chefnffordd yr A48 (Cyffordd Earlswood i Gylchfan Llansawel, Castell-nedd Port Talbot) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2016
  The A4076 Trunk Road (Freemans Way, Haverfordwest, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 1131Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Freemans Way, Hwlffordd, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2016
  The Caseins and Caseinates (Wales) Regulations 20162016 No. 1130 (W. 270)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Caseinau a Chaseinadau (Cymru) 2016
  The A40 Trunk Road (Llandovery, Broad Street and Kings Road) (Temporary Prohibition and Restriction of Waiting and Loading) Order 20162016 No. 1117Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llanymddyfri, Stryd Lydan a Heol y Brenin) (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho Dros Dro) 2016
  The Social Care Wales (List of Persons Removed from the Register) Regulations 20162016 No. 1111 (W. 268)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Rhestr o Bersonau sydd wedi eu Tynnu oddi ar y Gofrestr) 2016
  The Residential Property Tribunal Procedures and Fees (Wales) Regulations 20162016 No. 1110 (W. 267)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) 2016
  The M4 Motorway & A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff to Nantgarw Interchange, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20162016 No. 1106Wales Statutory Instruments
  The A465 Trunk Road (Ebbw Vale West Junction, Blaenau Gwent to Hardwick Roundabout, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20162016 No. 1103Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Gorllewin Glynebwy, Blaenau Gwent i Gylchfan Hardwick, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2016
  The Social Care Wales (Proceedings before Panels) Regulations 20162016 No. 1100 (W. 264)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Achosion gerbron Paneli) 2016

  Back to top