Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 1100 and 1199 has returned 37 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 20142014 No. 1186 (W. 115)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2014
  The A494 Trunk Road (Deeside Park Interchange, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1137Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Parc Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 9 (Treborth Interchange) to Britannia Bridge, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 20142014 No. 1136Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 9 (Cyfnewidfa Treborth) i Bont Britannia, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2014
  The Education (Small Schools) (Wales) Order 20142014 No. 1133 (W. 112)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Addysg (Ysgolion Bach) (Cymru) 2014
  The Federation of Maintained Schools (Wales) Regulations 20142014 No. 1132 (W. 111)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014
  The Transfer of Functions (Food) (Wales) Regulations 20142014 No. 1102 (W. 110)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Trosglwyddo Swyddogaethau (Bwyd) (Cymru) 2014
  The Apprenticeships (Specification of Apprenticeship Standards for Wales) Order 20132013 No. 1192 (W. 128)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Prentisiaethau (Manyleb Safonau Prentisiaethau Cymru) 2013
  The Apprenticeships (Designation of Welsh Certifying Authority) Order 20132013 No. 1191 (W. 127)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Prentisiaethau (Dynodi Awdurdod Ardystio Cymru) 2013
  The Apprenticeships (Issue of Apprenticeship Certificates) (Wales) Regulations 20132013 No. 1190 (W. 126)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Prentisiaethau (Dyroddi Tystysgrifau Prentisiaeth) (Cymru) 2013
  The A48 and A483 Trunk Roads (Pont Abraham Roundabout and its Approaches, Carmarthenshire) (40 MPH and 50 MPH Speed Limits) Order 20132013 No. 1160Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A48 a'r A483 (Cylchfan Pont Abraham a'r Ffyrdd dynesu ati, Sir Gaerfyrddin) (Terfynau Cyflymder 40 MYA a 50 MYA) 2013
  The A487 Trunk Road (Glandyfi, Ceredigion) (Temporary 40 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 1159Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Glandyfi, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Cilyrychen Level Crossing, Llandeilo Road, Near Llandybie, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1146Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Croesfan Reilffordd Cilyrychen, Heol Llandeilo, ger Llandybïe, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The School Admissions (Common Offer Date) (Wales) Regulations 20132013 No. 1144 (W. 122)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Derbyniadau Ysgol (Dyddiad Cynnig Cyffredin) (Cymru) 2013
  The School Admissions (Infant Class Sizes) (Wales) Regulations 20132013 No. 1141 (W. 121)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Derbyniadau Ysgol (Meintiau Dosbarthiadau Babanod) (Cymru) 2013
  The School Admissions (Variationof Admission Arrangements)(Wales) Regulations 20132013 No. 1140 (W. 120)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Derbyniadau Ysgol(Amrywio Trefniadau Derbyn)(Cymru) 2013
  The A494 Trunk Road (Mold Bypass, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20132013 No. 1121Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ffordd Osgoi'r Wyddgrug, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The Health Act 2006 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20132013 No. 1112 (C. 48) (W. 118)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd 2006 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2013
  The Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 (Commencement No. 4) (Wales) Order 20132013 No. 1100 (C. 45) (W. 117)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2013
  The Food Additives (Wales) (Amendment) and the Extraction Solvents in Food (Amendment) (Wales) Regulations 20122012 No. 1198 (W. 148)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ychwanegion Bwyd (Cymru) (Diwygio) a Thoddyddion Echdynnu mewn Bwyd (Diwygio) (Cymru) 2012
  The A55 Trunk Road (Junction 8A, Carreg Bran, Britannia Bridge, Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles and 30 MPH Speed Limit) Order 20122012 No. 1195Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 8A, Carreg Br Pont Britannia, Ynys M (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 30 MYA) 2012

  Back to top