Search Legislation

Gorchymyn Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 (Cychwyn Rhif 1) 2009

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Erthygl 2

YR ATODLEN

RHAN 1Darpariaethau'r Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 sy'n dod i rym ar 6 Mawrth 2009

Y DdarpariaethY Pwnc
Adran 1 (1), (2), (3) a (4)(a) i (i)Y prif dermau a ddefnyddir yn y Mesur hwn
Adran 2Dyletswydd i asesu anghenion teithio dysgwyr
Adran 5 i'r graddau y mae'n ymwneud ag adran 2Terfynau dyletswyddau sy'n ymwneud â theithio gan ddysgwyr
Adran 6Pwer awdurdodau lleol i wneud trefniadau teithio i ddysgwyr
Adran 10Hybu mynediad i addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg
Adran 11Dulliau teithio cynaliadwy
Adran 15Canllawiau a chyfarwyddiadau
Adran 16Gwybodaeth am drefniadau teithio
Adran 17(1) a (2)Cydweithredu: gwybodaeth a chymorth arall
Adran 19Penderfynu ar breswylfa arferol mewn achosion penodol
Adran 21Diwygiadau i Ddeddf Addysg 2002
Adran 23Diwygiadau i Ddeddf Addysg ac Arolygiadau 2006
Adran 24Dehongli cyffredinol
Adran 25 i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 1 isodMân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Adran 26 i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 2 isodDiddymiadau
Atodlen 1, paragraff 2(2)(c) i'r graddau y mae'n mewnosod paragraff (e) newydd o is-adran (1B) o adran 6 o Ddeddf Trafnidiaeth 1985, paragraff 2(3) ac eithrio i'r graddau y mae'n rhoi i mewn gyfeiriad at baragraff (d) o is-adran (1B) o adran 6 o Ddeddf Trafnidiaeth 1985, paragraff 4(1) i (4)Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

Yn Atodlen 2 diddymiad—

 • Deddf Addysg 1996, yn adran 509AA, yn is-adran (2)(d) y geiriau “or the National Assembly for Wales”, is-adran (9A), ac yn is-adran (10) y geiriau “(in relation to local education authorities in England) or the National Assembly for Wales (in relation to local education authorities in Wales)”;

 • yn adran 509AB, is-adran (4), yn is-adran (6)(c) y geiriau “(in the case of a local education authority in England)”, yn is-adran (6)(d) y geiriau ar ôl “England” i ddiwedd yr is-adran honno y tro cyntaf y mae'r gair hwnnw'n ymddangos;yn adran 509AC, is-adran (3), yn is-adran (6) y geiriau ar ôl “subsection (5)” i ddiwedd yr is-adran, is-adran (7).

 • Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006, adran 83, is-adran (1), yn is-adran (2) y geiriau ar ôl “England” i ddiwedd yr is-adran honno y tro cyntaf y mae'r gair yn ymddangos, ac is-adran (3);

 • Atodlen 10, paragraff 5(b).

Diddymiadau

RHAN 2Darpariaethau'r Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 sy'n dod i rym ar 1 Medi 2009

Y DdarpariaethY Pwnc
Adran 3Dyletswydd awdurdod lleol i wneud trefniadau cludo
Adran 4Dyletswydd awdurdod lleol i wneud trefniadau teithio eraill
Adran 5 i'r graddau nad yw eisoes mewn grymTerfynau dyletswyddau sy'n ymwneud â theithio gan ddysgwyr
Adran 7Trefniadau teithio i ddysgwyr mewn addysg neu hyfforddiant ôl-16
Adran 8Trefniadau teithio i fan lle y darperir addysg feithrin ac oddi yno
Adran 9Trefniadau teithio i ddysgwyr a'r rheini'n drefniadau nad ydynt i ffafrio mathau penodol o addysg neu hyfforddiant
Adran 17(3)Cydweithredu: gwybodaeth a chymorth arall
Adran 18Talu costau teithio gan awdurdod lleol y mae plentyn yn derbyn gofal ganddo
Adran 20Diwygiadau i adran 444 o Ddeddf Addysg 1996
Adran 22Diwygiadau i adrannau 455 a 456 o Ddeddf Addysg 1996
Adran 25 i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 1 isod.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Adran 26 i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 2 isod.Diddymiadau
Atodlen 1, paragraffau 1, 2 i'r graddau nad yw eisoes mewn grym, 3, 4(5), 5Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

Yn Atodlen 2, diddymiad—

 • Deddf Cerbydau Cyhoeddus i Deithwyr 1981, yn adran 46(3)(a) y geiriau “section 509(1) or (1A)”;

 • Deddf Trafnidiaeth 1985, yn adran 6(1B) y geiriau “section 509(1) or (1A)” ym mharagraff (a) a'r gair “or” ym mharagraff (b);

 • Deddf Addysg 1996,yn adran 444(5) y geiriau “and (4)”, yn adran 455, yn is-adran (1)(c) y geiriau “or 509(2)” ac yn is-adran (2)(b) “or” ar ddiwedd yr is-adran,

 • adran 509 i'r graddau y mae'n ymwneud ag awdurdod addysg lleol yng Nghymru,

 • yn adran 509A, yn is-adran (5), y geiriau “in relation to England,” a pharagraff (b);

 • Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, Atodlen 30, paragraff 133;

 • Deddf Dysgu a Sgiliau, 2000, Atodlen 9, paragraff 59;

 • Deddf Addysg 2002, Atodlen 19, paragraff 2, Atodlen 21, paragraff 51.

Diddymiadau

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources