Search Legislation

Rheoliadau Ychwanegion Bwyd (Cymru) 2009

Status:

This is the original version (as it was originally made).

Rheoliad 2(1)

YR ATODLENDARPARIAETHAU RHEOLIAD 1333/2008 PENODEDIG

Darpariaeth Rheoliad 1333/2008Y Pwnc
Erthygl 4.1 (fel y'i darllenir ar y cyd ag Erthyglau 11.3 a 4, 12, 13.2, 15, 16 ac 18.1(a), 2 a 3)Gofyniad mai ychwanegion bwyd a gynhwysir yn y rhestr yn Atodiad II i Reoliad 1333/2008, yn unig, a osodir ar y farchnad fel y cyfryw, ac y'u defnyddir yn unol ag unrhyw amodau a bennir yn yr Atodiad hwnnw.
Erthygl 4.5Gofyniad bod ychwanegion bwyd yn cydymffurfio â'r manylebau y cyfeirir atynt yn Erthygl 14 o Reoliad 1333/2008.
Erthygl 5Gwaharddiad ar osod ar y farchnad ychwanegion bwyd neu fwyd sy'n cynnwys ychwanegion bwyd, os nad yw'r defnydd o'r ychwanegyn bwyd yn cydymffurfio â Rheoliad 1333/2008.
Erthygl 11.2Gofyniad i ddefnyddio ychwanegion bwyd yn unol ag egwyddor y quantum satis, nad yw'n pennu unrhyw lefel uchaf rifyddegol benodol ar gyfer yr ychwanegyn dan sylw.
Erthygl 15Gwaharddiad ar ddefnyddio ychwanegion bwyd mewn bwydydd nas prosesir ac eithrio fel y darperir yn Atodiad II i Reoliad 1333/2008.
Erthygl 16Gwaharddiad ar ddefnyddio ychwanegion bwyd mewn bwydydd ar gyfer babanod a phlant ifanc (gan gynnwys bwydydd dietegol i fabanod a phlant ifanc at ddibenion meddygol arbennig) ac eithrio fel y darperir yn Atodiad II i Reoliad 1333/2008.
Erthygl 17Gofyniad i ddefnyddio'r lliwiau bwyd hynny, yn unig, a restrir yn Atodiad II i Reoliad 1333/2008, at ddibenion marcio iechyd ar gig neu gynhyrchion cig, lliwio addurniadol ar blisgyn wyau neu stampio plisgyn wyau.
Erthygl 18.1(b) (fel y'i darllenir ar y cyd ag Erthygl 18.2)Gofyniad na chaiff ychwanegion bwyd fod yn bresennol mewn bwyd yr ychwanegwyd ychwanegyn bwyd, ensym bwyd neu gyflasyn bwyd ato, onid yw'r ychwanegyn yn un a ganiateir yn yr ychwanegyn, ensym neu gyflasyn o dan Reoliad 1333/2008, ei fod wedi ei gludo drosodd i'r bwyd drwy gyfrwng yr ychwanegyn, ensym neu gyflasyn, ac nad oes iddo swyddogaeth dechnolegol yn y bwyd terfynol.
Erthygl 18.1(c) (fel y'i darllenir ar y cyd ag Erthygl 18.2)Gofyniad na chaiff ychwanegion bwyd fod yn bresennol mewn bwydydd sydd i'w defnyddio yn unig i baratoi bwyd cyfansawdd, oni fydd y bwyd cyfansawdd yn cydymffurfio â Rheoliad 1333/2008.
Erthygl 18.4Gofyniad na cheir defnyddio ychwanegion bwyd yn felysyddion mewn bwydydd cyfansawdd sydd heb siwgrau ychwanegol, bwydydd cyfansawdd ynni isel sydd heb siwgrau ychwanegol, bwydydd cyfansawdd ynni isel, bwydydd dietegol cyfansawdd a fwriedir ar gyfer dietau calor 149 au isel, bwydydd cyfansawdd gwrth-gariogenig a bwydydd cyfansawdd sydd ag oes silff estynedig, oni fydd y melysydd yn un a ganiateir yn unrhyw un o gynhwysion y bwyd cyfansawdd.
Erthygl 21.1Gofyniad bod ychwanegion bwyd nas bwriedir ar gyfer eu gwerthu i'r defnyddwyr terfynol yn cael eu labelu, yn unol ag Erthygl 22 o Reoliad 1333/2008, yn weladwy, yn eglur ddarllenadwy ac yn annileadwy mewn iaith a ddeellir yn hawdd gan y prynwyr.
Erthygl 22.1 (fel y'i darllenir ar y cyd ag Erthygl 22.4 a 5 a'r ail baragraff o Erthygl 31)Gofyniad na cheir gwerthu ychwanegion bwyd, nas bwriedir ar gyfer eu gwerthu i'r defnyddwyr terfynol, oni ddangosir gwybodaeth benodedig ar eu pecynnau neu'u cynhwysyddion.
Erthygl 22.2 (fel y'i darllenir ar y cyd ag Erthygl 22.4 a 5 a'r ail baragraff o Erthygl 31)Gofyniad na cheir gwerthu ychwanegion bwyd a gymysgwyd â'i gilydd ac/neu â chynhwysion bwyd eraill oni dangosir, ar eu pecynnau neu'u cynhwysyddion, restr o'r cynhwysion yn nhrefn ddisgynnol eu pwysau fel canran o'r cyfanswm.
Erthygl 22.3 (fel y'i darllenir ar y cyd ag Erthygl 22.4 a 5 a'r ail baragraff o Erthygl 31)Gofyniad, pan ychwanegir sylweddau (gan gynnwys ychwanegion bwyd neu gynhwysion bwyd eraill) at ychwanegion bwyd i hwyluso'u storio, eu gwerthu, eu safoni neu'u hydoddi, y dangosir, ar eu pecynnau neu'u cynhwysyddion, restr o'r holl sylweddau o'r fath yn nhrefn ddisgynnol eu pwysau fel canran o'r cyfanswm.
Erthygl 23.1 (fel y'i darllenir ar y cyd ag Erthygl 23.2 a 5)Gwaharddiad ar farchnata ychwanegion bwyd, a werthir yn unigol neu'n gymysg â'i gilydd ac/neu'n gymysg â chynhwysion bwyd eraill, ac a fwriedir ar gyfer eu gwerthu i'r defnyddwyr terfynol, oni ddangosir gwybodaeth benodedig ar eu pecynnau.
Erthygl 23.3 (fel y'i darllenir ar y cyd ag Erthygl 23.5)Gofyniad bod y labelu ar felysyddion pen-bwrdd sy'n cynnwys polyolau ac/neu aspartame ac/neu halen aspartame-acesulfame yn cynnwys rhybuddion penodedig.
Erthygl 26.1Gofyniad bod cynhyrchwyr a defnyddwyr ychwanegion bwyd yn hysbysu'r Comisiwn ar unwaith ynghylch unrhyw wybodaeth wyddonol neu dechnegol newydd a allai effeithio ar yr asesiad o ddiogelwch yr ychwanegyn bwyd dan sylw.
Erthygl 26.2Gofyniad bod cynhyrchwyr a defnyddwyr ychwanegion bwyd, ar gais y Comisiwn, yn ei hysbysu ynghylch y defnydd gwirioneddol o'r ychwanegyn bwyd dan sylw.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources