Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2008

Your search for Wales Statutory Instruments from 2008 has returned 181 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Bro Morgannwg National Health Service Trust (Transfer of Staff, Property, Rights and Liabilities) Order 20082008 No. 927 (W. 90)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Bro Morgannwg (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2008
  The Swansea National Health Service Trust (Transfer of staff, Property, Rights and Liabilities) Order 20082008 No. 926 (W. 89)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Abertawe (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2008
  The Pontypridd and Rhondda National Health Service Trust (Transfer of Staff, Property, Rights and Liabilities) Order 20082008 No. 924 (W. 88)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Pontypridd a Rhondda (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2008
  The North Glamorgan National Health Service Trust (Transfer of Staff, Property, Rights and Liabilities) Order 20082008 No. 922 (W. 87)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Gogledd Morgannwg (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) 2008
  The Transport of Animals (Cleansing and Disinfection) (Wales) (No 3) (Amendment) Order 20082008 No. 789 (W. 83)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cludo Anifeiliaid (Glanhau a Diheintio) (Cymru) (Rhif 3) (Diwygio) 2008
  The Local Authorities (Model Code of Conduct) (Wales) Order 20082008 No. 788 (W. 82)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2008
  The Rice Products from the United States of America (Restriction on First Placing on the Market) (Wales) Regulations 20082008 No. 781 (W. 80)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion Reis o Unol Daleithiau America (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) 2008
  The National Assistance (Assessment of Resources and Sums for Personal Requirements) (Amendment) (Wales) Regulations 20082008 No. 743 (W. 78)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau a Symiau at Anghenion Personol) (Diwygio) (Cymru) 2008
  The Cwm Taf National Health Service Trust (Establishment) Order 20082008 No. 717 (W. 76)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cwm Taf (Sefydlu) 2008
  The Abertawe Bro Morgannwg University National Health Service Trust (Establishment) Order 20082008 No. 716 (W. 75)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Brifysgol Gwasanaeth Iechyd Gwladol Abertawe Bro Morgannwg (Sefydlu) 2008
  The Meat Products (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 713 (W. 74)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion Cig (Cymru) (Diwygio) 2008
  The Hywel Dda National Health Service Trust (Establishment) Order 20082008 No. 712 (W. 73)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Hywel Dda (Sefydlu) 2008
  The Dairy Produce Quotas (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 685 (W. 72)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cwotâu Cynnyrch Llaeth (Cymru) (Diwygio) 2008
  The Environmental Offences (Fixed Penalties) (Miscellaneous Provisions) (Wales) Regulations 20082008 No. 663 (W. 71)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tramgwyddau Amgylcheddol (Cosbau Penodedig) (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2008
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20082008 No. 660 (W. 70)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2008
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (Approved Devices) (Wales) Order 20082008 No. 620 (W. 69)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Dyfeisiadau a Gymeradwyir) (Cymru) 2008
  The Civil Enforcement Officers (Wearing of Uniforms) (Wales) Regulations 20082008 No. 616 (W. 68)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Swyddogion Gorfodi Sifil (Gwisgo Lifrai) (Cymru) 2008
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (Representations and Appeals) Removed Vehicles (Wales) Regulations 20082008 No. 615 (W. 67)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Sylwadau ac Apelau) Cerbydau a Symudwyd Ymaith (Cymru) 2008
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (General Provisions) (Wales) Regulations 20082008 No. 614 (W. 66)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Darpariaethau Cyffredinol) (Cymru) 2008
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (Guidelines on Levels of Charges) (Wales) Order 20082008 No. 613 (W. 65)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Canllawiau ar LefelauTaliadau) (Cymru) 2008

  Back to top