Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2008 with a subject starting with R has returned 18 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

TitleYears and NumbersLegislation type

Rating and Valuation, Wales

The Central Rating List (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 2672 (W. 236)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Rhestr Ardrethu Canolog (Cymru) (Diwygio) 2008
The Non-Domestic Rating (Communications Hereditaments) (Valuation, Alteration of Lists and Appeals and Material Day) (Wales) Regulations 20082008 No. 2671 (W. 235)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hereditamentau Cyfathrebu) (Prisio, Newid Rhestri ac Apelau a Diwrnod Perthnasol) (Cymru) 2008
The Non-Domestic Rating (Demand Notices) (Wales) (Amendment No 2) Regulations 20082008 No. 3075 (W. 269)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygiad Rhif 2) 2008
The Non-Domestic Rating (Demand Notices) (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 7 (W. 3)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2008
The Non-Domestic Rating (Miscellaneous Provisions) (Amendment) (Wales) Regulations 20082008 No. 2997 (W. 262)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Cymru) 2008
The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) Order 20082008 No. 2770 (W. 246)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2008
The Non-Domestic Rating (Unoccupied Property) (Wales) Regulations 20082008 No. 2499 (W. 217)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Eiddo Heb ei Feddiannu) (Cymru) 2008
The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 20082008 No. 2929 (W. 258)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2008
The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20082008 No. 2838 (W. 252)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2008

Road Traffic, Wales

The Civil Enforcement Officers (Wearing of Uniforms) (Wales) Regulations 20082008 No. 616 (W. 68)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Swyddogion Gorfodi Sifil (Gwisgo Lifrai) (Cymru) 2008
The Civil Enforcement of Parking Contraventions (Approved Devices) (Wales) (No. 2) Order 20082008 No. 1215 (W. 123)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Dyfeisiadau a Gymeradwyir) (Cymru) (Rhif 2) 2008
The Civil Enforcement of Parking Contraventions (Approved Devices) (Wales) Order 20082008 No. 620 (W. 69)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Dyfeisiadau a Gymeradwyir) (Cymru) 2008
The Civil Enforcement of Parking Contraventions (General Provisions) (Wales) (No. 2) Regulations 20082008 No. 1214 (W. 122)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Darpariaethau Cyffredinol) (Cymru) (Rhif 2) 2008
The Civil Enforcement of Parking Contraventions (General Provisions) (Wales) Regulations 20082008 No. 614 (W. 66)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Darpariaethau Cyffredinol) (Cymru) 2008
The Civil Enforcement of Parking Contraventions (Guidelines on Levels of Charges) (Wales) Order 20082008 No. 613 (W. 65)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Canllawiau ar LefelauTaliadau) (Cymru) 2008
The Civil Enforcement of Parking Contraventions (Representations and Appeals) Removed Vehicles (Wales) Regulations 20082008 No. 615 (W. 67)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Sylwadau ac Apelau) Cerbydau a Symudwyd Ymaith (Cymru) 2008
The Removal and Disposal of Vehicles (Amendment) (Wales) Regulations 20082008 No. 612 (W. 64)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Symud Ymaith a Gwaredu Cerbydau (Diwygio) (Cymru) 2008
The Road Traffic (Permitted Parking Area and Special Parking Area) (County Borough of Wrexham) Order 20082008 No. 226 (W. 28)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Traffig Ffyrdd (Ardal Barcio a Ganiateir ac Ardal Barcio Arbennig) (Bwrdeistref Sirol Wrecsam) 2008

Back to top